Pronomen, konjunktion, prepositioner - Pronomen, konjunksjoner, preposisjoner65 words

0 0
Ordspråk: Swedish
Oversettelsespråk: Norwegian
Word Translation
      0 0 alla    alle
      0 0 alla    alle
      0 0 även    i tillegg til
      0 0 både…och    både ... og
      0 0 bakom    bak
      0 0 bara    bare
      0 0 bland    blant
      0 0 bredvid    ved siden av
      0 0 dem    dem
      0 0 dessutom    dessuten
      0 0 dessutom    i tillegg til
      0 0 du    du
      0 0 efter    etter
      0 0 emot    mot
      0 0 en sak till    en ting til
      0 0 endera    enten
      0 0 enligt    ifølge
      0 0 för att    for
      0 0 för att    fordi
      0 0 framför    foran
      0 0 framför allt    framfor alt
      0 0 från    fra
      0 0 genom    gjennom
      0 0 han    han
      0 0 hon    hun
      0 0 hur    hvordan
      0 0 i    i
      0 0 igen    igjen
      0 0 inte bara…men också    ikke bare...men også
      0 0 inuti    inni
      0 0 Jag    jeg
      0 0 likaledes    likeledes
      0 0 med    med
      0 0 medan    mens
      0 0 mellan    mellom
      0 0 men    men
      0 0 mot    mot
      0 0 någon    noen
      0 0 något    noe
      0 0 när    når
      0 0 nära    nær
      0 0 och    og
      0 0 också    også
      0 0 om    om
      0 0 om    om
      0 0 ovanpå    på toppen av
      0 0   
      0 0 runt    rundt
      0 0   
      0 0 så att    for å
      0 0 sen    siden
      0 0 till    til
      0 0 tills    til
      0 0 trots    til tross for
      0 0 under    mens
      0 0 under    under
      0 0 utan    uten
      0 0 utanför    utenfor
      0 0 vad    hva
      0 0 var    hvor
      0 0 var(till)    hvor (hen)
      0 0 varför    hvorfor
      0 0 vem    hvem
      0 0 vems    hvem sin
      0 0 vi    vi
Languages: Svensk, Norsk, mer...
Undervisninger: Svensk-Norsk, mer...