آموزش و پرورش 2 - Освіта 2

بخش دوم از درس آشنای ما درباره روند آموزش و پرورش. Частина друга нашого знаменитого уроку про процеси навчання.

Ordspråk: Farsi
Oversettelsespråk: Ukrainian


Word  ·  Translation (transliteration: )
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 

Languages

Farsi, Ukrainsk, mer

Undervisninger

Farsi-Ukrainsk, mer