فعل‌های گوناگون 2 - Vários Verbos 266 words

0 0
Ordspråk: Farsi
Oversettelsespråk: Portuguese
Word Translation
      0 0 آرزو داشتن    desejar
      0 0 آزاد کردن    soltar
      0 0 آزردن    incomodar
      0 0 اتفاق افتادن    acontecer
      0 0 اجازه دادن    permitir
      0 0 اخم کردن    franzir
      0 0 از دست دادن    perder
      0 0 استراحت کردن    relaxar
      0 0 اسیر کردن    capturar
      0 0 اشتباه کردن    cometer um erro
      0 0 انداختن    soltar
      0 0 ایجاد کردن    criar
      0 0 باز کردن    desdobrar
      0 0 باور کردن    acreditar
      0 0 به خاطر آوردن    lembrar
      0 0 بیدار شدن    despertar
      0 0 ترغیب کردن    persuadir
      0 0 تغییر دادن    mudar
      0 0 تند تند حرف زدن    conversar
      0 0 توانستن    poder
      0 0 توضیح دادن    explicar
      0 0 تکرار کردن    repetir
      0 0 جدا کردن    separar
      0 0 حذف کردن    remover
      0 0 خالی کردن    esvaziar
      0 0 خسته کردن    aborrecer
      0 0 خشک کردن    secar
      0 0 خم شدن    dobrar
      0 0 خواستن    querer
      0 0 دانستن    saber
      0 0 دزدیدن    roubar
      0 0 دعوا کردن    lutar
      0 0 دعوت کردن    convidar
      0 0 دمیدن    soprar
      0 0 دنباله روی کردن    seguir
      0 0 روان صحبت کردن    falar fluentemente
      0 0 زدن    bater
      0 0 سرپیچی کردن    desobedecer
      0 0 شستن    lavar
      0 0 شوخی کردن    brincar
      0 0 شکایت کردن    queixar-se
      0 0 شکستن    partir
      0 0 ضمیمه کردن    anexar
      0 0 عادت کردن    acostumar-se
      0 0 غرق شدن    afundar
      0 0 فریب دادن    enganar
      0 0 قول دادن    prometer
      0 0 لرزیدن    sacudir
      0 0 محافظت کردن    proteger
      0 0 مزاحم شدن    incomodar
      0 0 معنی دادن    significar
      0 0 ملاقات کردن    encontrar
      0 0 ممنوع کردن    proibir
      0 0 موفق شدن    conseguir
      0 0 نجات دادن    salvar
      0 0 نگران چیزی بودن    preocupar-se
      0 0 پاره کردن    rasgar
      0 0 پاسخ دادن    responder
      0 0 پاک کردن    limpar
      0 0 پر کردن    encher
      0 0 پس دادن    devolver
      0 0 پیروی کردن    obedecer
      0 0 پیچ را باز یا بسته کردن    aparafusar algo
      0 0 پیچ چیزی را باز کردن    desaparafusar algo
      0 0 کسل بودن    aborrecer-se
      0 0 کنترل کردن    verificar
Languages: Farsi, Portugisisk, mer...
Undervisninger: Farsi-Portugisisk, mer...