آموزش و پرورش 2 - Disciplina II

بخش دوم از درس آشنای ما درباره روند آموزش و پرورش.

38 words

0 0
Ordspråk: Farsi
Oversettelsespråk: Latin
Word Translation
      0 0 آزمایش tentamentum
      0 0 آزمایشگاه laboratorium
      0 0 ادبیات litera
      0 0 اشتباه falsus
      0 0 اشتباه peccum
      0 0 بخش divisio
      0 0 بوم شناسی oecologia
      0 0 تاریخ historia
      0 0 تفریق subductio
      0 0 جامعه شناسی sociologia
      0 0 جغرافیا geographia
      0 0 خودکار stylus
      0 0 دایره circulus
      0 0 دستور زبان grammatica
      0 0 روان شناسی psychologia
      0 0 ریاضیات mathematica
      0 0 زاویه angulus
      0 0 زمینه thema
      0 0 زیست شناسی biologia
      0 0 ستاره شناسی astrologia
      0 0 سیستم formula
      0 0 ضرب multiplicatio
      0 0 طراحی کردن pingere
      0 0 علاوه additio
      0 0 علم اقتصاد oeconomia
      0 0 فصل capitulum
      0 0 فیزیک physicum
      0 0 مثلث triangulum
      0 0 مجموع summa
      0 0 مدرسه ابتدایی ephebia
      0 0 مربع quadrum
      0 0 مربوط به مدرسه scholasticus
      0 0 موضوع schola
      0 0 هندسه geometria
      0 0 پاک کردن delere
      0 0 پروژکتور luminare
      0 0 پچ پچ کردن garrire
      0 0 گچ calx
Languages: Farsi, Latin, mer...
Undervisninger: Farsi-Latin, mer...