Id:fa
Name:Farsi
Native Name:فارسی
ب پ چ ژ ک گ ه ـ
Essays
Undervisninger:
Community: Learning:
mer

Speaking:
mer

Teaching:
mer

Languages

Farsi, Norsk, mer: Languages

Undervisninger

Farsi-Norsk, mer: Farsi