Kjapp start: Spill

What language do you learn?

What language do you speak?


Røttene til det polske språket

Fra et historisk synspunkt er polsk et indo-europeisk språk som tilhører den vestslaviske gruppen. De første slaviske stammene bosatte seg i Sentral- og Øst-Europa, på landområdene mellom Elba i vest, Balkan i sør og Volga i øst. Herfra begynte stammene å bygge opp sin egen identitet, og formet de tre hovedgruppene av slavisk, basert på geografiske inndelinger.

For å si det som sant er, ingen av de tre slaviske gruppene har utviklet seg til å bli helt annerledes enn de andre. De tre gruppene deler det kulturelle grunnlaget og, enda viktigere, det språklige. Polsk er intet unntak, og selv om for eksempel en som snakker serbisk ikke umiddelbart forstår hva en polakk sier uten først å ha lært seg språket, så er det mye lettere for dem å lære språket. Hvis vi skal sammenligne, så ligner polsk mer på tsjekkisk og slovakisk, og innbyggerne i disse landene forstår hverandre uten store vanskeligheter. Dermed, hvis du lærer deg polsk, vil du klare å forstå og lære tsjekkisk, slovakisk og de fleste andre slaviske språkene mye lettere, slik at du blir en polyglot innenfor det slaviske området.

Hva er valgmulighetene for å lære polsk?

Som med de fleste andre språk er internettet et godt sted å lete hvis du vil lære deg polsk på egen hånd.gratis polskleksjoner på nettet er lette å finne og bruke, men noen er mer nyttige enn andre. Det er opp til deg å bestemme hvilket av disse kursene du vil benytte, i tillegg til om du vil komplettere dem med en lærebok eller et polskkurs. En slik kombinasjon er vanligvis det beste for nybegynnere, så du kan gjerne prøve det ut.

En metode for å lære språket er å forbedre ordforrådet ditt gjennom mye lesing. Selv om du ikke forstår alle ordene og setningene ennå, så finn noen polske tekster på internett eller i bøker og begynn å studere dem. Hver gang du kommer til et ord du ikke forstår, så slå det opp i ordboken (men pass på at ordboken brukes slik den er ment å brukes!) og husk ordet.

Når du klarer å øke ordforrådet og får til å bruke det polske språket litt, kan du starte å lære grammatikkreglene og strukturen til språket. Ikke glem å øke ordforrådet ditt gjennom denne perioden også. Fortsett enten med å lese nye tekster for å huske ord, eller spill noen ordleker som kan hjelpe deg. Uansett hvilken metode du velger, er det viktig at du blir noen ord rikere hver eneste dag.


Languages

Polsk, Norsk, mer: Languages

Undervisninger

Polsk-Norsk, mer: Polsk


Articles about Polish in other languages