Kjapp start: Spill

What language do you learn?

What language do you speak?


Sivilisasjonens vugge

Det romerske imperiet blir av mange historikere regnet som den moderne sivilisasjonens vugge, og en av de viktigste kildene til europeisk kultur. Som med de fleste hegemonier, kunne det romerske imperiet bare overleve og vokse gjennom å utvide seg og bringe sivilisasjonen til nye steder, en prosess som ofte kalles "romanisering". Denne romaniseringen ble gjort ved hjelp av det latinske språket, som på den tiden ble brukt i handel, internasjonale sammenhenger og så videre.

Selv om det ble født nært Roma, spredte det latinske språket seg raskt til de nærliggende by-statene og ble til slutt det offisielle språket i området. På høydepunktet strakte det romerske imperiet seg fra Midt-Østen og helt til den Iberiske halvøy, og i det minste i den vestlige delen hadde språket et så sterkt fotfeste at røttene holdt seg selv etter imperiets fall, slik at de nye språkene som dukket opp ble basert på latinsk.

Bruken av latinsk som det offisielle språket til den katolske kirken var også avgjørende for å styrke språkets rolle i Europa, og dette gjorde det til et språk som motsto tidens tann selv om imperiet som brukte det hadde falt. En gang i tiden ble ikke en person ansett som en ekte polyglot dersom repertoaret hans ikke inkluderte det latinske språket.

Selv om det latinske språket i dag regnes som et utdødd språk, ettersom antallet som snakker det flytende er veldig lavt (og det er ingen som har det som morsmål heller), så har det påvirket mange andre språk som fortsatt er i utstrakt bruk. I tillegg blir det latinske språket i hovedsak brukt innen områder som vitenskap, akademi og jus.

Lær latinsk

Å lære latinsk er et tve-egget sverd når det gjelder hvor enkelt det er å bruke det. På den positive siden er reglene i latinsk grammatikk ganske strukturerte og veldig enkle å følge og forstå. Alle latinskkurs i verden vil starte med å fortelle deg dette. Men det at latinsk er lett å lære blir hindret av mangelen på gode lærere. Ettersom det ikke lenger er et talespråk og ingen har det som morsmål, er det få personer som kan lære deg det. Latinskundervisningen er overlatt til personer som har studert språket nøye, men som likevel ikke kan bruke språket like godt som en innfødt ville gjort.

Et alternativ er å ta noen gratis latinskleksjoner på nettet. Selv om det å lære på nettet ikke kan sammenlignes med å studere med en lærer eller i en klasse, så er det likevel en fin metode for å begynne læringsprosessen. Når du har prikket inn de viktigste grammatikkreglene og har lært noen få setninger, er det på tide å forbedre ordforrådet ditt. Dette kan gjøres enten ved å lese mange tekster på latinsk (men dette er kanskje ikke det rette tidspunktet for å gjøre det) eller gjennom å spille noen ordleker som puslespill, quiz og så videre. Disse hjelper deg med å huske ord raskere og kan vise seg veldig nyttige for å øke ordforrådet.


Languages

Latin, Norsk, mer

Undervisninger

Latin-Norsk, mer


Articles about Latin in other languages