Kjapp start: Spill

What language do you learn?

What language do you speak?


Historien til det hebraiske språket

Hebraisk er et av verdens eldste språk og er et av de få språkene som stort sett har beholdt oppbygningen og strukturen sin, ettersom det fortsatt blir skrevet og snakket nesten på samme måte som for 2,000 år siden. For eksempel, stilen og strukturen til det hebraiske språket som brukes i de fleste bøker, aviser og blader som publiseres i Israel i dag er veldig likt det språket som ble brukt i bibelen. En merkelig ting i historien til det hebraiske språket er at det sluttet å bli brukt som talespråk for nesten 1,700 år siden, og ble gjenfødt som et moderne språk i det 19. århundre. Nå for tiden er hebraisk det offisielle språket i Israel og det blir snakket i hele den jødiske diasporaen.

Gjenfødelsen av hebraisk som talespråk i det 19. århundre blir oftest tilskrevet en mann ved navn Eliezer ben Yehudah. Eliezer var en visjonær språkekspert og polyglot som egnet hele livet sitt til å gjenopplive språket til forfedrene sine, tilpasse det til normene og reglene i det moderne samfunnet i tillegg til å godta en stor økning av ordforrådet gjennom fremmedord. På grunn av Eliezers innsats ble hebraisk gradvis tatt i bruk blant jødiske nybyggere i Palestina, og da staten Israel ble opprettet i 1948 ble det landets offisielle språk.

Tips og triks for å lære hebraisk

En av de raskeste måtene å lære hebraisk er over internett, hvor du finner mange gratis hebraiskleksjoner på nettet som du kan starte med. Hvis disse ikke passer for deg, kan du alltids prøve et lokalt hebraiskkurs eller starte studiene selv med en kursbok. Men disse metodene bør bare brukes som et utgangspunkt for å hjelpe deg å forstå hovedlinjene i hebraisk og hjelpe deg med å øke ordforrådet. Direkte kommunikasjon er alltid den beste læremåten, så du kan prøve å finne en samtalepartner som snakker hebraisk til å hjelpe deg, eller prøve å lære det gjennom videokonferanser med en nettbasert lærer (men de kan koste ganske mye).

Grammatikken til det hebraiske språket regnes vanligvis som enkel å forstå for de fleste studentene, men hovedproblemet er staving og uttale av ord. Dette kan forbedres gjennom flere av metodene som er nevnt ovenfor, men hvis du syns disse læremetodene er kjedelige eller stressende, kan du prøve noen hebraiske ordleker som du finner i bøker, på lydopptak eller på internett. Disse lekene forbedrer både stavingen og uttalen og de vil også gjøre det lettere for deg å huske ord.

Merk deg at disse tipsene og knepene ikke BARE gjelder når du skal lære hebraisk, de kan også benyttes i studien av andre språk. Husk at læreevnene vokser sammen med språkevnene, så jo mer av språket du lærer, desto lettere er det for deg å lære et annet språk i framtiden. Når dette skjer er det å bli en ekte polyglot bare avhengig av tid og ambisjoner.


Languages

Hebraisk, Norsk, mer

Undervisninger

Hebraisk-Norsk, mer


Articles about Hebrew in other languages