Kjapp start: Spill

What language do you learn?

What language do you speak?


Ting som er verdt å vite om det tyske språket før du begynner å lære det

Som med alle læringsprosesser er det best å sette opp en basis først og finne ut mer om det vi ønsker å lære oss. Av den grunn vil vi starte med en kort leksjon i tysk språkhistorie for å forstå hvorfor det er viktig å lære språket og også hvorfor det er regnet som et av de letteste språkene å lære seg dersom du allerede snakker engelsk.

Tysk regnes som et av de store språkene i verden, og selv om det ikke kan konkurrere med andre språk som spansk, fransk, engelsk, kinesisk eller hindu når det gjelder antall mennesker som snakker språket, så er tysk viktig på grunn av den økonomiske og politiske makten til de tyskspråklige landene. De fleste tyskspråklige bor i Sentral-Europa, i følgende land: Tyskland, Østerrike, Polen, Lichtenstein, Luxembourg og deler av Sveits, Belgia, Romania og Italia.

Hvorfor regnes tysk som et lett språk å lære seg?

Hvis du starter på et tyskkurs eller tar noen gratis tyskleksjoner på nettet, vil du oppdage at tysk er et lett språk å lære seg. De berømte "lange ordene", de 3 ekstra omlydsvokalene som brukes i tysk og en viss røffhet i uttalen kan skremme deg litt i begynnelsen. Men hvis du tar deg tid til å lære det, vil du oppdage at det faktisk er ganske lett når du allerede har lært engelsk (enda lettere hvis du har engelsk som morsmål).

De to språkene har hatt et konstant "samarbeid" gjennom tiden, og har påvirket hverandre. Det faktum at de deler det samme vestgermanske laget og den latinske innflytelsen gjør at de ligner enda mer på hverandre. Mange ord ser ut likt på engelsk og på tysk, noe som gjør det lettere for engelsktalende å huske ord og øke ordforrådet i tysk. Disse ordene kalles kognater og det er tre hovedkategorier av slike ord som du kan gjenkjenne:

Ekte kognater – disse ordene har nøyaktig samme form og samme mening både på engelsk og på tysk, noe som gjør dem veldig lette å bruke fra begge sider. Ekte kognater høres også like ut og staves likt på begge språk. De gir et godt utgangspunkt for læringsprosessen og kan hjelpe deg å bygge opp det tyske ordforrådet ditt Noen eksempel på slike ord er: butter, finger eller winter.

Nære kognater – denne gruppen av kognater er ord som har samme betydning men som har en litt ulik fonologi eller staving. Denne gruppen er den største gruppen av kognater, med hundrevis av ord som (tysk versjon - engelsk versjon): Bett – Bed, Bier – Beer, Gott – God, Haus – House, Maus – Mouse, Katze – Cat, Lachen – Laugh, Sommer – Summer, Wetter – Weather og så videre.

Uekte kognater – den siste gruppen av kognater kan gi nybegynnere i tysk litt hodebry. Mange tyskkurs og gratis tyskleksjoner på nettet vil ha spesielle kapitler som omhandler uekte (falske) kognater ettersom det er lett for nye studenter å bli forvirret av dem. Uekte kognater er ord som ser ut likt og høres likt på begge språk, men betydningen av dem er helt forskjellig. Noen eksempler er (tysk ord - engelsk ord - norsk betydning av det tyske - norsk betydning av det engelske): baum – beam – tre - stråle, gift – gift – gift - gave, knabe – knave – gutt - knekt, kopf – cup – hode - cup, stadt – stead – by - sted. Det er veldig viktig å huske ord som er merket som uekte kognater slik at man ikke sier dem uten å tenke seg om, eller bruker dem i feil sammenheng.

Languages

Tysk, Norsk, mer

Undervisninger

Tysk-Norsk, mer


Articles about German in other languages