Kjapp start: Spill

What language do you learn?

What language do you speak?


Historien til det engelske språket

Historien til det engelske språket er like fascinerende og kompleks som det engelske folket selv. Engelsk har røttene sine i deler av den vestgermanske språkgruppen ettersom det utviklet seg fra det anglosaksiske gammelengelske språket. Gammelengelsk ble snakket hovedsakelig på det britiske fastlandet, men det spredte seg raskt til resten av de britiske øyene.

Gjennom tiden har nomadiske invasjoner, i tillegg til mer fredelig kontakt med andre nasjoner hatt en sterk påvirkning på det engelske språket. Fransk og latinsk, i tillegg til flere andre nordiske og germanske språk, har bidratt til en stor økning i ordforrådet, gitt variasjoner og formet hovedstrømningene i det engelske språket vi kjenner i dag.

Statistikker assosiert med det engelske språket

Engelsk blir betraktet som dagens "lingua franca", som betyr at det er det dominerende språket i sitt område, det benyttes i internasjonale sammenhenger som diplomati og handel. Omtrent 360 millioner mennesker bruker engelsk som førstespråk og en milliard til kan det som andrespråk. I tillegg er det mange land som benytter engelsk som offisielt språk.

Det er også anslått at over 50 millioner mennesker begynner å lære det engelske språket hvert år, enten gjennom organisert utdanning, gjennom personlige studier eller ved hjelp av gratis engelskleksjoner på nettet eller ved å bruke engelskkurs for å utvide ordforrådet sitt, huske ord og så videre.

Lær engelsk på nettet

Selv om de fleste skoler i verden i dag underviser i engelsk som andrespråk, kan organisert utdanning ofte forbedres gjennom gratis engelskleksjoner på nettet eller andre kilder som kan tilby deg et økt ordforråd og hjelpe deg å huske ord lettere.

Hvis det typiske engelskkurset ikke passer for deg, eller hvis du vil prøve en mer avslappende måte å lære språket på, kan du prøve noen av ordleker som finnes på nettet. Å spille ordleker er en super metode for å huske ord, øke ordforrådet og finpusse stavingen din og eventuelt uttalen din samtidig.

Til slutt bør vi understreke at engelsk er et av de letteste språkene å lære seg, ikke bare fordi det har en ukomplisert grammatikk, staving og fonetisk struktur, men også på grunn av medieinvasjonen, som hjelper oss å bli vant til det engelske språket. Selv i land som har helt andre språkregler og strukturer, som Kina og Japan, finner engelsk veien til folk ved hjelp av Hollywood-filmer, reklamer og internasjonale forbindelser.


Languages

Engelsk, Norsk, mer

Undervisninger

Engelsk-Norsk, mer


Articles about English in other languages