Kjapp start: Spill

What language do you learn?

What language do you speak?


Det fascinerende kinesiske språket

Mange gratis kinesiskleksjoner på nettet og også leksjoner offline starter med å fortelle at kinesisk er et av de eldste, mest fascinerende språkene i verden. Samtidig er det et av de mest utbredte språkene, det snakkes av over 1.3 milliarder mennesker, de fleste av dem befinner seg i Sørøst-Asia.

Det kinesiske språket er egentlig sammensatt av flere ulike dialekter som deler den samme strukturen og reglene i tillegg til at de har en god del av det samme vokabularet. Man kan sammenligne det generelle kinesiske språket med hele gruppen av romanske språk. Likevel er de kinesiske dialektene mye nærmere hverandre enn de romanske sub-språkene, så der en fransktalende person for eksempel ikke forstår mye av det en italiener sier uten først å ha lært seg språket, vil en kinesisk wu-språklig lettere kunne kommunisere med for eksempel en som snakker mandarin.

Og mens vi snakker om dialekter, kinesisk har rundt 6-12 dialekter, avhengig av hvordan du teller dem (og om vi regner med sub-dialektene). Men de tre mest populære er uten tvil mandarin (som snakkes av omtrent 800 millioner), wu (snakkes av omtrent 90 millioner) og kantonesisk (snakkes av 80-90 millioner). Ettersom mandarin er den dominerende kinesiske dialekten med stor overvekt, setter man ofte likhetstegn mellom denne dialekten og det kinesiske språket.

Lære kinesisk… huff!

La oss være ærlige, for folk fra vesten er det å lære kinesisk en smertefull prosess. Selv om det er små variasjoner mellom de vestlige språkene, deler de mange av de samme reglene, fonetikken og setningsstrukturen, i tillegg til det samme alfabetet. Med kinesisk må nesten alt vi kjenner forkastes, og det er ganske vanskelig for oss å tenke på en annen måte enn vi er vant til. Hvis du starter på et kurs for å lære deg kinesisk, vil det første skrittet være å tilpasse seg disse ulikhetene før du begynner å huske ord, forbedre vokabularet og lære alfabetet.

Metoder for å lære kinesisk

De fleste kinesiskkurs og nesten alle organiserte utdanningskilder starter opplæringen av vestlige studenter med å oversette de kinesiske ideogrammene til det romanske alfabeter ved hjelp av Pinvin-systemet. Etter at elevene har mestret dette skrittet går læringsprosessen fra lett til vanskelig, det betyr at de første leksjonene inneholder de grammatiske reglene til kinesisk (som er enklere å forstå og er mindre kompliserte enn enkelte vestlige språk), neste skritt er uttale (som er vanskelig i starten men blir lettere etter hvert), deretter prøver man å øke ordforrådet gjennom tekster der man må huske ord, ordleker, lydspor og lignende, og til slutt fokuserer man på det kinesiske skriftspråket og tallene, som gir de fleste studentene hodepine.


Languages

Kinesisk, Norsk, mer

Undervisninger

Kinesisk-Norsk, mer


Articles about Chinese in other languages