人的特徵一 - Människoegenskaper 1

怎麼描述在您附近的人. Hur man ska beskriva människor omkring sig


      
  

      
  

人體結構 - Kroppsdelar

身體是靈魂的容器。學習有關腿、胳膊和耳朵. Kroppen innehåller själen. Lär dig om ben, armar och öron


      
  

      
  

健康, 醫學, 衛生學 - Hälsa, Medicin, Hygien

怎麼告訴醫生關於您的頭疼. Hur du kan prata med din läkare om din huvudvärk


      
  

動物 - Djur

貓和狗,鳥和魚,全部關於動物. Katter och hundar. Fåglar och fiskar. Allt om djur


      
  

      
  

      
  

      
  

      
  

      
  

問候, 請求, 歡迎, 告別 - Att hälsa, Förfrågningar, Välkomster, Farväl

會與人交往. Ta reda på hur man ska socialisera med människor


      
  

地理: 國家, 城市... - Geografi: Länder, Städer…

知道您居住的世界. Lär känna världen du lever i


      
  

城市, 街道, 運輸 - Stad, Vägar, Transport

在一個大城市,小心不要走錯路。學習怎麼問路到歌劇院. Gå inte vilse i en stor stad. Fråga hur du kan komma till operahuset.


      
  

大廈, 團體 - Byggnader, Organisationer

教會, 劇院, 火車站, 商店. Kyrkor, teatrar, tågstationer, affärer      
  

天氣 - Väder

其實沒有惡劣的天氣, 每種天氣都是好天氣. Det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder


      
  

娛樂, 藝術, 音樂 - Underhållning, Konst, Musik

沒有藝術的生活跟空殼沒什麼差別. Vad skulle livet vara utan konst? Ett tomt skal


      
  

宗教, 政治, 軍事, 科學 - Religion, Politik, Militärvetenskap

不要錯過我們最嚴肅的課題! 培養愛而不是戰爭!. Missa inte vår viktigaste lektion av alla! Sprid kärlek, inte krig!


      
  

家庭 - Familj

母親, 父親, 親戚。家庭是生活中最重要的部分. Mor, far, familjemedlemmar. Familjen är det viktigaste i livet.


      
  

工作, 事務, 辦公室 - Jobb, Affärer, Kontor

不要太艱苦地工作。每個人都需要適當的休息。輕鬆的學習關於工作的生字吧!. Jobba inte för hårt. Vila, lär dig ord om jobb


      
  

工具 - Verktyg

學習使用適當的清潔, 修理,和園藝工具. Lär dig vad du måste använda för städning, reparationer, trädgårdsarbete


      
  

感覺, 感官 - Känslor, Sinnen

所有關於愛、怨恨、氣味和接觸. Allt om kärlek, hat, lukt och beröring


      
  

      
  

措施, 測量 - Mätningar

您喜歡英寸或厘米嗎? 您是使用公尺的嗎?. Föredrar du tum eller centimeter? Är du metrisk än?


      
  

教育一 - Utbildning 1

所有關於學校, 學院, 大學. Allt om skolan, högskolan, universitet


      
  

教育二 - Utbildning 1

我們著名的關於教育過程的課程的第二部分. Del 2 av vår kända lektion om utbildningsprocesser


      
  

數字 - Nummer

一, 二, 三... 千萬, 億萬. En, två, tre… Miljoner, Miljarder


      
  

時間一 - Tid 1

時間滴答作響! 沒有拖延的時間! 現在開始學習時間在國際互聯網的Polyglot!. Tiden tickar! Utan fördröjning: Lär dig om tid med Internet Polyglot nu!


      
  

時間二 - Tid 2

不要浪廢您的時間! 學習新生字. Slösa inte bort din tid! Lär dig nya ord


      
  


      
  

植物 - Växter

學習圍繞我們的自然奇蹟。全部關於植物: 樹, 花, 灌木. Lär dig om naturens mirakel som omger oss. Allt om växter: träd, blommor, buskar


      
  

汽車 - Bil

您是不是在外國及想要租用汽車呢? 您必須知道輪盤在何處. Är du i ett annat land och vill hyra en bil? Du måste veta vilken sida ratten är på


      
  

生活, 年齡 - Livet, Ålder

生命是短暫的。學習所有關於從誕生到死亡的每一個階段. Livet är kort. Lär dig allt om dess stadier från födelse till döden.


      
  

穿衣一 - Klädsel 1

關於您所有流行時尚和保暖的服裝. Allt om vad du ska ta på dig för att se bra ut och förbli varm


      
  

      
  

自然 - Natur

保存自然. Skydda naturen, din mor!


      
  

行業 - Yrke

現今一個好行業是非常重要的。一個專家可以沒有外語知識嗎? 幾乎不可能的!. Det är väldigt viktigt att har ett bra yrke nu för tiden. Kan du vara professionell utan att kunna andra språk?


      
  

運動, 方向 - Rörelse, Direktion

慢慢地移動, 安全地駕駛. Röd dig sakta, kör säkert


      
  

金錢, 購物 - Pengar, Shopping

不要錯過這個課題。學習怎樣計算金錢單位. Missa inte denna lektion. Lär dig att räkna pengar.


      
  

顏色 - Färger

所有關於紅色、白色和藍色. Allt om rött, vitt och blått


      
  

食物, 餐廳, 廚房一 - Mat, Restauranger, Kök 1

美味的課題。關於您所有喜愛的食品. Mumsig lektion. Allt om dina goda små favoritbegär


      
  

食物,餐廳, 廚房二 - Mat, Restauranger, Kök 1

更多美味的課題哦. Del två av vår mumslektionen


      
  

體育, 比賽, 嗜好 - Sport, Spel, Hobby

娛樂一下。所有關於足球、棋和比賽彙集. Ha lite roligt. Allt om fotboll, schack och tändstickssamling


Languages

Chinese, Swedish, more