การทักทาย ขอ ต้อนรับ อำลา - 인사, 요청, 환영, 작별

เรียนรู้วิธีที่จะเข้าสังคมกับคนอื่น. 사람들과 어울리는 법


      
  

การศึกษา 1 - 교육1

ทั้งหมดเกี่ยวกับโรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย. 학교, 대학에 대한 모든 것


      
  

การศึกษา 2 - 교육2

ส่วนที่ 2 ของบทเรียนที่มีชื่อเสียงของเราเกี่ยวกับกระบวนการทางการศึกษา. 교육 과정에 대한 중요한 교훈 2


      
  

การเคลื่อนไหว ทิสทาง - 이동, 방향

การเคลื่อนที่ช้าๆ การขับขี่อย่างปลอดภัย. 천천히 움직이고, 안전운전합시다!


      
  

กีฬา เกมส์ งานอดิเรก - 스포츠, 게임, 취미

มีความสนุก ทั้งหมดเกี่ยวกับฟุตบอล หมากรุก และการสะสมไม้ขีดไฟ. 자, 한번 놀아봅시다. 축구와 체스와 성냥 수집에 대한 모든 것


      
  

ขนาด การวัด - 단위 측정

คูณชอบนิ้วหรือเซนติเมตร? คุณสูงถึงเมตรยัง?. 인치와 센티미터 중 어느 것을 선호하세요? 당연히 환산이 되시죠?


      
  

คน: ญาติ เพื่อน ศัตรู - 사람들

친척, 친구, 그리고 적을 알아야 백전백승입니다!


      
  

ครอบครัว - 가족

แม่ พ่อ ญาติ ครอบครัวเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิต. 엄마, 아빠, 친척들. 돈보다 중요한 가족!


      
  

ความบันเทิง ศิลปะ ดนตรี - 오락, 예술, 음악

ชีวิตเราจะเป้นอย่างไรถ้าปราศจากศิลปะ? ร่างกายที่ปราศจากวิญญาณ. 예술없는 인생이란 앙코없는 찐빵


      
  

ความรู้สึก การรู้สึกได้ - 감정과 감각

ทั้งหมดเกี่ยวกับความรัก ความเกลียด การได้กลิ่นและการสัมผัส. 사랑과 증오, 그리고 후각과 촉각의 모든 것


      
  

      
  

      
  

      
  


      
  

งาน ธุรกิจ ที่ทำงาน - 일, 비즈니스, 사무실

อย่าทำงานหนักมากเกินไป พักผ่อนบ้าง เรียนรู้คำเกี่ยวกับงาน. 과로는 그만! 지금은 쉬는 시간. 일과 관련된 단어들 알아 보기


      
  

ชีวิต อายุ - 인생과 나이

ชีวิตสั้นนัก เรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนทั้งหมดของมันตั้งแต่เกิดจนตาย. 인생은 짧다. 출생에서 사망까지 인생의 단계별 학습


      
  

ตัวเลข - 숫자

หนึ่ง สอง สาม...ล้าน พันล้าน. 하나, 둘, 셋… 수백만, 수십억


      
  

ตึก องค์กร - 건물, 기관

โบสถ์ โรงละคร สถานีรถไฟ ห้าง. 교회, 극장, 기차역, 상점들


      
  

ธรรมชาติ - 자연

อนุรักษ์ธรรมชาติ แม่ของคุณ. 우리의 어머니인 자연을 보호합시다!


      
  

      
  

พืช - 식물

เรียนเกี่ยวกับสิ่งมหัศจรรย์ตามธรรมชาติรอบๆตัวเรา ทั้งหมดเกี่ยวกับพืช ต้นไม้ ดอกไม้ พุ่มไม้. 우리 주변의 자연의 경이에 대해 알아 보기. 식물의 모든 것: 나무, 꽃, 숲


      
  

      
  

ภูมิอากาศ - 날씨

ไม่มีอากาศไม่ดี ภูมิอากาศทั้งหมดดั. 나쁜 날씨란 없어요. 모든 날씨가 좋아요.


      
  

รถ - 자동차

คุณอยู่ในต่างประเทศและอยากจะเช่ารถสักคันไหม? คุณต้องรู้ว่าที่ไหนมีมีรถให้เช่าบ้าง. 외국에서 자동차를 렌트하고 싶으세요? 우선 운전대가 어디있는지부터 배워봅시다.


      
  

      
  

ลัษณะมนุษย์ 1 - 사람의 특징1

วิธีการอธิบายคนรอบตัวคุณ. 내 주변 사람들 묘사해보기


      
  

      
  

ศาสนา การเมือง การทหาร วิทยาศาสตร์ - 종교, 정치, 군사, 과학

อย่าพลาดบทเรียนที่สุดของเรา! สร้างรักไม่สร้างสงคราม.. 가장 중요한 수업을 놓치지 마세요. `` 전쟁이 아닌 사랑을 하세요!``


      
  

สัตว์ - 동물

แมวและสุนัข นกและปลา เกี่ยวกับสัตว์ทั้งหมด. 고양이와 개, 새와 물고기, 동물에 관한 모든 것      
  

สี - 색상

ทั้งหมดเกี่ยวกับ สีแดง สีขาว และสีฟ้า. 빨간색, 흰색, 파란색…… 색상 정복기


      
  

สุขภาพ ยา สุขลักษณะ - 건강, 의학, 위생

วิธีการบอกแพทย์เกี่ยวกับการปวดหัวของคุณ. 의사에게 아픈것에 관해 말하는법


      
  

ส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์ - 인체

ร่างกายเป็นที่อยู่ของจิตใจ เรียนรู้เกี่ยวกับขา แขนและหู. 인체는 영혼의 그릇. 다리, 팔, 귀에 대해 알아보기


      
  

อาชีพ - 직업

การมีอาชีพที่ดีเป็นสิ่งสำคัญมากในปัจจุบัน คุณสามารถเป็นมืออาชีพโดยปราศจากความรู้ได้ไหม?. 요즘은 좋은 직업을 갖는 것이 중요합니다. 외국어 기술이 없이 프로가 될수 있을까요? 가능하지 않습니다!


      
  

อาหาร ภัตตาคาร ห้องครัว 1 - 음식, 식당, 주방 1

บทเรียนอร่อย ทั้งหมดเกี่ยวกับความอยากเล็กๆที่อร่อยของโปรดของคุณ. 맛있는 수업. 제일 좋아하는 군것질거리부터 음식에 대한 모든 것


      
  

อาหาร ภัตตาคาร ห้องครัว 2 - 음식, 식당, 주방 2

ส่วนที่ 2 ของบทเรียนอร่อย. 맛있는 수업 2


      
  

เครื่องมือ - 도구

รู้ว่าคุณควรจะใช้อะไรในการทำความสะอาด ซ่อม ทำสวน. 청소, 수리, 리모델링을 위해 알아야 하는 것들


      
  

เงิน ช็อปปิ้ง - 돈, 쇼핑

อย่าพลาดบทเรียนนี้ เรียนวิธีการนับเงิน. 이 수업 놓지지 마세요. 돈 세는 법을 배워요.


      
  

เมือง ถนน การขนส่ง - 도시, 거리, 교통

อย่าหลงทางในเมืองใหญ่ ถามว่าคุณจะไปที่โอเปร่าเฮ้าส์ได้อย่างไร. 대도시에서 길 잃지 않기. 오페라 하우스에 가는법 물어보기.


      
  

เวลา 1 - 시간1

เวลาไม่รอท่า เวลาเดินเร็ว! เรียนรู้เกี่ยวกับเวลาด้วยอินเตอร์เน็ตโพลีกลอทตอนนี้เลย. 시간은 멈추지 않는다! 인터넷 폴리글롯으로 시간에 대해 배워보기


      
  

เวลา 2 - 1시간2

อย่าปล่อยเวลาไปเปล่าประโยชน์ เรียนรู้คำใหม่ๆ. 시간낭비하지 마세요! 새로운 단어를 배워봅시다.


      
  

เสื้อผ้า 1 - 옷 1

ทั้งหมดเกี่ยวกับสิ่งที่คุณสวมใส่เพื่อให้ดูดีและอบอุ่น. 폼나면서 따뜻하게 옷입는 법의 모든 것


      
  

Languages

Thai, Korean, more

Lessons

Thai-Korean, more