A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z

      
  

Afya, Dawa, Usafi - Health, Medicine, Hygiene

Vile unaweza kumuambia daktari kuhusu kichwa chako kuumwa. How to tell doctor about your headache


      
  

Amali - Profession

Ni muhimu sana kuwa na amali ya maana siku hizi. Je, unaweza kuwa mmali bila kujua lugha za kigeni? Ni vigumu mno. It is very important to have a good profession nowadays. Can you be a professional without knowledge of foreign languages? Hardly!


      
  

Dini, Siasa, Jeshi, Sayansi - Religion, Politics, Military, Science

Usikose funzo la maana kushinda yote! Dumisha amani sio vita. Do not miss our most serious lesson of all! Make love not war!


      
  

Familia - Family

Mama, baba, jamaa. Familia ni muhimu sana maishani. Mother, father, relatives. Family is the most important thing in life


      
  

Gari - Car

Uko ugenini na unataka kukodisha gari? Lazima ujue pale usukani uko. Are you in a foreign country and want to rent a car? You have to know where it has its steering wheel


      
  

Geografia: nchi, Majiji… - Geography: Countries, Cities...

Jua dunia pale unakaa. Know the world where you live


      
  

Hali ya hewa - Weather

Hakuna hali ya hewa mbaya. There is no bad weather, all weather is fine.


      
  

Hisia, Nadhari - Feelings, Senses

Yote kuhusu upendo, chuki na mguso. All about love, hate, smell and touch


      
  

Hulka - Nature

Dumisha hulka, mamako!. Preserve nature, your mother!


      
  

Jiji, Mitaa, Usafiri - City, Streets, Transportation

Usipotee kwa jiji kubwa. Uliza vile unaweza kwa jumba la Opera. Do not get lost in a big city. Ask how you can get to the opera house


      
  

Kazi, Biashara, Ofisi - Work, Business, Office

Usifanye kazi sana. Pumzika. Jifunze kuhusu maneno ya kazi. Don`t work too hard. Have a rest, learn words about work


      
  

Kupima, Vipimo - Measures, Measurements

Je unapendelea inchi ama Sentimita? Uko kwa metric bado?. Do you prefer inches or centimeters? Are you metric yet?


      
  

Kusonga, Pande - Movement, Directions

Songea pole pole, endesha gari kwa usalama. Move slowly, drive safely.


      
  

Kutumbuizwa, Sanaa, Muziki - Entertainment, Art, Music

Maisha yetu yangekuwaje bila sanaa? Chombo nduni. What would be our life without art? An empty shell


      
  

Maisha, miaka - Life, Age

Maisha ni mafupi, jifunze kusuhu sehemu zote kuanzia kuzaliwa hadi kifo. Life is short. Learn all about its stages from birth to death


      
  

Majumba, Mashirika - Buildings, Organizations

Makanisa, Majumba ya sinema, Stesheni za gari moshi. Churches, theatres, train stations, stores      
  

Masomo 1 - Education 1

Yote kuhusu shule, chuo , chuo kikuu. All about school, college, university


      
  

Masomo 2 - Education 2

Sehemu ya pili ya funzo maarufu kuhusu mifumo ya masomo.. Part 2 of our famous lesson about educational processes


      
  

Mavazi 1 - Clothing 1

Vile unapaswa kuvaa ndio uonekane mzuri na ukae na joto. All about what you put on in order to look nice and stay warm


      
  

      
  

Mda 1 - Time 1

Mda unayoyoma, Hakuna mda wa kupoteza! Jifunze kuhusu mda kupitia mtambo wa Polyglot sasa hivi!. Time is ticking! No time for lingering! Learn about time with Internet Polyglot now!


      
  

Mda 2 - Time 2

Usipoteze mda wako. Jifunze maneno mapya. Don`t waste your time! Learn new words


      
  

Michezo, Michezo, changamko - Sports, Games, Hobbies

Furahia, Yote kuhusu soka, sataraji, mkusanyiko wa michezo. Have some fun. All about soccer, chess and match collecting


      
  

Mimea - Plants

Jifunze kuhusu mazingira yetu. Yote kuhusu mimea: miti, maua, misitu. Learn about natural wonders surrounding us. All about plants: trees, flowers, bushes


      
  

Nambari - Numbers

Moja, Mbili, Tatu…Mamilioni, Mabilioni. One, two, three… Millions, billions


      
  

      
  

      
  

Pesa, Ununuzi - Money, Shopping

Usikose funzo hili. Jifunze kuhesabu pesa. Do not miss this lesson. Learn how to count money


      
  

Rangi - Colors

Yote yahusio nyekundu, nyeupe na samawati. All about red, white and blue


      
  

Salamu, Maombi, Makaribisho, Maagano - Greetings, Requests, Welcomes, Farewells

Jua vile utakusanyika na watu. Know how to socialize with people


      
  

Tabia za watu 1 - Human Characteristics 1

Jinsi ya kuwaelekeza watu walio karibu nawe. How to describe people around you      
  

      
  

      
  

      
  

      
  

      
  

Vifaa - Tools

Jua unachohitaji kutumia kwa kuosha, kutengeneza, kupalilia. Know what you should use for cleaning, repair, gardening


      
  

Viungo vya mwili - Human Body Parts

Mwili ndicho chombo cha roho. Soma kuhusu miguu, miikono na masikio. Body is the container for the soul. Learn about legs, arms and ears


      
  

      
  

      
  

Vyakula, Mikahawa, Jikoni 1 - Food, Restaurants, Kitchen 1

Funzo la vitamu. Yote kuhusu vitamu ndogo ndogo. Yummy lesson. All about your favorite, delicious, little cravings


      
  

Vyakula, Mikahawa, Jikoni 2 - Food, Restaurants, Kitchen 2

Sehemu ya pili ya vitamu. Part two of yummy lesson


      
  

Wanyama - Animals

Paka na mbwa, Ndege na samaki. Cats and dogs. Birds and fish. All about animals


      
  

Languages

Swahili, English, more