Автомобиль - Auto

Вы находитесь за рубежом и хотите взять напрокат автомобиль? Очень важно знать где у него руль. Jste v cizině a chcete si vypůjčit auto? Měli byste vědět, kde má volant.


      
  

Время 1 - Čas 1

Время бежит! Не медли! Учи все о времени вместе с Интернет Полиглотом!. Čas utíká! Žádný čas na lelkování! Naučte se něco nového o času právě teď s Internet Polyglotem!


      
  

Время 2 - Čas 2

Не теряйте времени! Учите новые слова. Neplýtvejte časem! Naučte se nová slovíčka


      
  

География: страны, города… - Zeměpis: Země, města,..

Знай мир, в котором живешь. Poznejte svět, ve kterém žijete


      
  

Город, улицы, транспорт - Města, ulice, doprava

Не потеряйтесь в большом городе. Знайте как спросить как пройти к опере. Neztraťte se ve velkoměstě. Zeptejte se, jak dojít k opeře


      
  

Движение, направления - Pohyb, směry

Тише едешь дальше будешь. Jezděte pomalu, jezděte bezpečně


      
  

Деньги, покупки - Peníze, nakupování

Не пропустите этот урок, Учитесь считать деньги. Nevynechejte tuto lekci. Naučte se, jak počítat peníze


      
  

      
  

Еда, рестораны, кухня 1 - Jídlo, restaurace, kuchyně 1

Вкусный урок. Все о ваших любимых деликатесных кушаньях. Lekce k sežrání. Všechno o Vašich oblíbených lahůdkách.


      
  

Еда, рестораны, кухня 2 - Jídlo, restaurace, kuchyně 2

Вкусный урок. Часть вторая. Pokračování lekce k sežrání.


      
  

Животные - Zvířata

Кошки и собаки. Птички и рыбки. В мире животных.. Kočky a psi. Ptáci a ryby. Vše o zvířatech


      
  

Жизнь, возраст - Život, Stáří

Жизнь коротка. Все об этапах жизненного пути от рождения до смерти. Život je krátký. Zjistěte vše o jeho etapách od narození do smrti


      
  

Здоровье, медицина, гигиена - Zdraví, medicína, hygiena

Как рассказать доктору о том, что у вас болит голова. Jak říct doktorovi o vašich bolestech hlavy


      
  

Измерения - Míry, měření

Дюймы или сантиметры? А ты перешел на метрическую систему мер?!. Máte raději palce, nebo centimetry?


      
  

Инструменты - Nástroje

Что использовать для чистки, ремонта, работы в саду. Zjistěte, co byste měli použít na čištění, opravu, zahradničení


      
  


      
  

      
  

      
  

Образование 1 - Vzdělání 1

Все о школе, институте, университете. Všechno o škole, vysoké a univerzitě


      
  

Образование 2 - Vzdělání 2

Часть вторая нашего знаменитого урока о процессах обучения. Druhý díl naší slavné lekce o procesech vzdělávání


      
  

Одежда 1 - Oblečení 1

Все о том как красиво и тепло одеваться. Všechno, co si oblékáte, abyste vypadali dobře a bylo Vám teplo


      
  

      
  

Погода - Počasí

У природы нет плохой погоды, всякая погода - благодать. Špatné počasí neexistuje, každé počasí je pěkné


      
  

Приветствия, обращения, прощания - Pozdravy, prosby, uvítání, loučení

Учись общаться с людьми. Jak se dostat mezi lidi


      
  

Природа - Příroda

Берегите природу, мать вашу!. Ochraňujte přírodu, svou matku!


      
  

Профессия - Profese

Очень важно в наши дни иметь хорошую профессию. Но можно ли быть профессионалом и не знать иностранные языки? Врядли!. Je velmi důležité mít nyní dobré povolání. Mohl byste být profesionál bez znalostí cizích jazyků? Těžko!


      
  

Работа, бизнес, офис - Práce, podnikání, kancelář

От работы кони дохнут. Сядь, отдохни, поучи слова о работе. Nepracujte příliš tvrdě. Odpočiňte si, naučte se slovíčka o práci


      
  

Развлечения, искусство, музыка - Zábava, umění, hudba

Что наша жизнь без искусства? Пустая скорлупа. Jaký by byl Váš život bez umění? Jen prázdná schránka


      
  

      
  

      
  


      
  

      
  

      
  

Растения - Rostliny

Простые чудеса природы. Березки-елочки, шишечки-иголочки, цветочки-ягодки да грибочки-лютики. Poznejte zázraky přírody kolem nás. Vše o rostlinách: stromy, květiny, keře


      
  

Религия, политика, армия, наука - Náboženství, politika, armáda, věda

Не пропустите наш самый серьезный урок. Занимайтесь любовью, а не войнами!. Nemiňte naši vůbec nejvážnější lekci ze všech! Milujte se, neválčete!


      
  

Семья - Rodina

Мама, папа, родственники. Семья - это святое. Matka, otec, příbuzní. Rodina je ta nejdůležitější věc života


      
  

Спорт, игры, хобби - Sporty, hry, koníčky

Отдохни и повеселись! Все о футболе, шахматах и коллекционировании спичек. Pobavte se. Vše o fotbalu, šachu a sbírkách kartiček


      
  

Строения, организации - Budovy, organizace

Церкви, театры, вокзалы, магазины. Kostely, divadla, vlaková nádraží, obchody


      
  

Цвета - Barvy

Каждый охотник желает знать где сидит фазан. Vše o červené, bílé a modré


      
  

Части тела - Části lidského těla

Лицо - зеркало души. Все о руках-ногах и ушах. Tělo je schránka duše. Poznejte nohy, ruce, uši


      
  

Человеческие качества 1 - Popis člověka 1

Как охарактеризовать людей вокруг вас. Jak popsat lidi kolem sebe


      
  

      
  

Числа - Čísla

Один, два, три... Миллионы, миллиарды. Jedna, dva, tři... miliony, miliardy


      
  

Чувства, ощущения - Pocity, smysly

Все о любви и ненависти, запахах и прикосновениях. Vše o lásce, nenávisti, vůni a doteku


Languages

Russian, Czech, more

Lessons

Russian-Czech, more