A Ă Â B C D E F G H I Î J K L M N O P Q R S Ș T Ț U V W X Y Z

      
  

      
  

      
  

      
  

Animale - Animali

Câini și pisici. Păsări și pești. Totul despre animale. Gatti e cani. Uccelli e pesci. Tutto sugli animali


      
  

Bani, Cumpărături - Soldi, Shopping

Nu pierde această lecție. Învață cum să îți numeri banii. Non perdete questa lezione. Imparate a contare i soldi


      
  

Caracteristicile umane 1 - Caratteristiche Umane 1

Cum să descrii persoanele care te inconjoară.. Come descrivere le persone intorno a voi


      
  

      
  

      
  

Clădiri, Organizații - Edifici, Organizzazioni

Biserici, teatre, gări, magazine. Chiese, teatri, stazioni, negozi


      
  

Clima - Tempo Atmosferico

Nu există vreme urâtă, orice vreme este frumoasă. Non c`è brutto tempo, tutti i tempi vanno bene


      
  

Culori - Colori

Totul despre roșu, alb și albastru. Tutto sul rosso, bianco e blu


      
  

Divertisment, Artă, Muzică - Intrattenimento, Arte, Musica

Cum ar fi viața fără artă? Un ambalaj gol.. Cosa sarebbe la nostra vita senza l`arte? Una conchiglia vuota


      
  

Educație 1 - Educazione 1

Totul despre școală, colegiu, universitate. Tutto su scuola, collegi e università


      
  

Educație 2 - Educazione 2

Partea a 2 a a lecțiilor noastre despre procesele educaționale. Seconda Parte della nostra celebre lezione sui processi educativi


      
  

Familie - Famiglia

Tată, mamă, rude. Familia este cel mai important lucru in viață. Madre, padre, parenti. La famiglia è la cosa più importante nella vita


      
  

Geografie: Țări, Orașe… - Geografia: Stati, Città

Cunoaște lumea în care trăiești. Conoscete il mondo in cui vivete      
  

Îmbrăcăminte 1 - Abbigliamento 1

Totul despre ce pui pe tine ca să arăți bine și să îți fie cald. Tutto su cosa mettere per apparire eleganti e stare al caldo


      
  

      
  

Mâncare, Restaurante, Bucătărie 1 - Cibo, Ristoranti, Cucina 1

O lecție delicioasă. Totul despre dorințele tale delicioase.. Lezione appetitosa. Tutto riguardo alle vostre piccole voglie


      
  

Mâncare, Restaurante, Bucătărie 2 - Cibo, Ristoranti, Cucina 2

Partea a 2 a a lecției delicioase. Seconda parte della vostra lezione appetitosa


      
  

Mașina - Automobile

Te afli într-o țară străină și vrei să închiriezi o mașină? Trebuie să înveți unde are volanul!. Siete in un paese straniero e volete noleggiare un`automobile? Prima dovete sapere dove ha il volante


      
  

Măsuri, Măsurători - Misure

Preferați inches sau centimetrii? Lucrați în sistemul metric deja?. Preferite pollici o centimetri?


      
  

      
  

Mișcare, Direcție - Movimento, Direzioni

Deplasați-vă încet, conduceți preventiv. Muovetevi lentamente, guidate in modo sicuro


      
  

Muncă, Afacere, Birou - Lavoro, Affari, Ufficio

Nu munci prea mult. Fă o pauză, învață câteva cuvinte despre muncă.. Non lavorate troppo. Prendetevi una pausa, imparate parole relative al lavoro


      
  

Natura - La natura

Păstrați natura, mama voastră!. Preservate la natura, vostra madre!


      
  

Numere - Numeri

Unu, doi trei…Milioane, miliarde. Uno, due, tre… Milioni, miliardi


      
  

      
  

Oraș, Străzi, Transport - Città, Strade, Trasporti

Nu te pierde într-un oraș mare. Întreabă cum poți să ajungi la Opera.. Non perdetevi in una grande città. Chiedete come potete arrivare al Teatro dell`Opera


      
  

Părți ale corpului uman - Parti del corpo umano

Corpul reprezintă ambalajul sufletului. Învățați despre picioare, brațe și urechi. Il corpo è il recipiente dell`anima. Imparate tutto su gambe, braccia e orecchie


      
  

Plante - Piante

Invățați despre minunile naturale care ne inconjoară. Totul despre plante: copaci, flori, arbuști. Imparate tutto sulle meraviglie della natura che ci circondano. Tutto sulle piante: alberi, fiori, cespugli      
  

Profesie - Professioni

Este foarte important să ai o profesie bună în ziua de azi. Poți să devii un profesionist fără a cunoaște o limbă străină? Cam greu!. E` molto importante avere un buon lavoro al giorno d`oggi. Puoi essere professionale senza conoscere lingue straniere? Difficilmente!


      
  

      
  

Religie, Politică, Armată, Știință - Religione, Politica, Militari, Scienze

Nu pierde cea mai serioasă lecție! Fă dragoste, nu război!. Non perdete la lezione più seria di tutte! Fate l`amore, non fate la guerra!


      
  

Saluturi, Cereri, Întâmpinări, Rămas bun - Saluti, Richieste, Benvenuti, Addii

Învață cum să socializezi cu oamenii. Imparate a socializzare con le persone


      
  

Sănatate, Medicină, Igienă - Salute, Medicina, Igiene

Cum să comunici doctorului ce te doare. Come spiegare al dottore del vostro mal di testa


      
  

Sentimente, simțuri - Sentimenti, Sensi

Totul despre dragoste, ură, miros si atingere. Tutto riguardo amore, odio, olfatto e tatto


      
  

Sport, Jocuri, Interese - Sport, Giochi, Tempo Libero

Distrează-te puțin. Totul despre fotbal, șah și meciuri.. Divertitevi. Tutto su calcio, scacchi e collezioni di fiammiferi


      
  

Timp 2 - Tempo 2

Nu pierdeți timpul! Învățați cuvinte noi!. Non perdete il vostro tempo! Imparate nuove parole


      
  

Timpul 1 - Tempo 1

Ceasul bate! Nu ai timp de pierdut! Învață acum despre timp cu Internet Polyglot!. Il tempo scorre


      
  

Unelte - Strumenti

Învață ce ar trebui să folosești pentru curățenie, reparații, grădinărit. Imparate cosa dovreste usare per le pulizie, riparazioni, giardinaggio


      
  

      
  

      
  

Viața, vârstă - La vita, l`età

Viața este scurtă. Învațați totul despre etapele vieții de la naștere până la moarte. La vita è breve. Imparate tutto sulle sue fasi, dalla nascita alla morte


Languages

Romanian, Italian, more