A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

      
  

Animais - Zwierzęta

Gatos e cachorros. Pássaros e peixes. Tudo sobre animais. Koty i psy. Ptaki i ryby. Wszystko o zwierzętach.


      
  

Características Humanas 1 - Cechy charakterystyczne człowieka 1

Como descrever as pessoas ao seu redor. Jak opisać ludzi wokół ciebie


      
  

      
  

Carro - Samochód

Está num país estrangeiro e quer alugar um carro? Tem que saber de que lado fica o volante. Jesteś w obcym kraju i chcesz wynająć samochód? Musisz wiedzieć, gdzie ma kierownicę


      
  

      
  

Cidade, Ruas, Transporte - Miasto, Ulice, Transport

Não fique perdido numa cidade grande. Pergunte como pode chegar ao teatro.. Nie zgub się w wielkim mieście. Zapytaj, jak dojść do opery


      
  

Clima - Pogoda

Não existe mau clima, todo clima é bom. Nie ma złej pogody, każda pogoda jest dobra


      
  

Comida, Restaurantes, Cozinha 1 - Jedzenie, Restauracje, Kuchnia 1

Lição Saborosa. Tudo sobre os seus desejos favoritos, pequenos, deliciosos. Pyszna lekcja. Wszystko o twoich ulubionych jedzeniowych zachciankach.


      
  

Comida, Restaurantes, Cozinha 2 - Jedzenie, Restauracje, Kuchnia 1

Parte 2 da lição saborosa.. Część 2 pysznej lekcji


      
  

Cores - Kolory

Tudo sobre vermelho, branco e azul. Wszystko o czerwonym, białym i niebieskim


      
  

Desportos, Jogos, Hobbies - Sporty, Gry, Hobby

Divirta-se. Tudo sobre futebol, xadrez e colecções. Zabaw się. Wszystko o piłce nożnej, szachach i zbieraniu zapałek.


      
  

Dinheiro, Compras - Pieniądze, Zakupy

Não perca essa lição. Aprenda sobre como contar dinheiro. Nie przegap tej lekcji. Naucz się liczyć pieniądze.


      
  

Educação 1 - Edukacja 1

Tudo sobre escola, faculdade, universidade. Wszystko o szkołach, koledżach, uniwersytetach


      
  

Educação 2 - Edukacja 2

Parte 2 da nossa famosa lição sobre métodos educacionais. Część 2 naszej sławnej lekcji o systemach edukacyjnych


      
  

Entretenimento, Arte, Música - Rozrywka, Sztuka, Muzyka

O que seria das nossas vidas sem arte? Uma embalagem vazia. Czym byłoby nasze życie bez sztuki? Pustą skorupą


      
  

Família - Rodzina

Mãe, pai, parentes. Família é a coisa mais importante da vida. Matka, ojciec, krewni. Rodzina jest w życiu najważniejsza.      
  

Ferramentas - Narzędzia

Saiba o que deve utilizar para limpeza, conserto, jardinagem. Naucz się, czego powinieneś używać do sprzątania, reperowania, prac ogrodowych


      
  

Geografia: Países, Cidades... - Geografia: Kraje, Miasta

Conheça o mundo em que vive. Poznaj świat w którym żyjesz


      
  

      
  

Medidas, Medições - Miary, Pomiary

Prefere polegadas ou centímetros?. Wolisz cale czy centymetry? Przeszedłeś już na system metryczny?


      
  

Monumentos, Organizações - Budynki, Organizacje

Igrejas, teatros, estações de comboio, lojas. Kościoły, teatry, dworce kolejowe, sklepy


      
  

Movimento, Direcções - Ruch, Kierunki

Mova-se devagar, conduza com cuidado. Poruszaj się wolno, jedź bezpiecznie


      
  

Natureza - Natura

Preserve a natureza, sua mãe!. Ocal naturę, twoją matkę!


      
  

Números - Liczby

Um, dois, três... Milhões, bilhões. Jeden, dwa, trzy... Miliony, biliony


      
  

Partes do Corpo Humano - Części ciała człowieka

O corpo é o recipiente para o espírito. Aprenda sobre pernas, braços e orelhas. Ciało jest pojemnikiem na duszę. Dowiedz się wszystkiego o nogach, rękach i uszach


      
  

      
  

Plantas - Rośliny

Aprenda sobre as maravilhas naturais que nos cercam. Tudo sobre plantas: árvores, flores, arbustos. Poznaj cuda przyrody, które nas otaczają. Wszystko o roślinach: drzewach, kwiatach, krzewach


      
  

Profissão - Zawód

É muito importante ter uma boa profissão actualmente. Pode ser um profissional sem conhecer línguas estrangeiras? Dificilmente!. W dzisiejszych czasach to bardzo ważne, aby posiadać dobry zawód. Czy możesz być profesjonalistą bez znajomości języków obcych? Raczej nie!


      
  

      
  

Religião, Política, Militarismo, Ciência - Religia, Polityka, Wojsko, Nauka

Não perca a mais séria das nossas lições. Faça amor, não guerra!. Nie przegap najpoważniejszej ze wszystkich naszych lekcji. Make love not war.


      
  

Roupas 1 - Ubrania 1

Tudo sobre o que veste para ficar bem apresentado e manter-se aquecido. Wszystko o tym, co na siebie włożyć, aby wyglądać dobrze i nie zmarznąć      
  

      
  

Saudações, Solicitações, Boas Vindas, Despedidas - Pozdrowienia, Prośby, Powitania, Pożegnania

Saiba como se sociabilizar com as pessoas. Naucz się udzielać towarzysko


      
  

Saúde, Medicamentos, Higiene - Zdrowie, medycyna, higiena

Como falar ao seu médico sobre a sua dor de cabeça. Jak powiedzieć lekarzowi o bólu głowy


      
  

Sentimentos, Sentidos - Uczucia, Zmysły

Tudo sobre amor, ódio, olfacto e tacto. Wszystko o miłości, nienawiści, węchu i dotyku


      
  

Tempo 1 - Czas 1

O tempo está a passar! Não há tempo para demora! Aprenda sobre o tempo com o Internet Polyglot, agora!. Czas ucieka! Nie ma czasu na ociąganie się! Dowiedz się teraz wszystkiego o czasie z Internetowym Poliglotą!


      
  

Tempo 2 - Czas 2

Não perca seu tempo! Aprenda novas palavras. Nie marnuj czasu! Naucz się nowych słów


      
  

Trabalho, Negócios, Escritório - Praca, Biznes, Biuro

Não trabalhe tanto. Descanse, aprenda palavras sobre trabalho. Nie pracuj za ciężko. Odpocznij sobie, poznaj kilka słów dotyczących pracy


      
  

      
  

      
  

      
  

      
  

      
  

Vida, Idade - Życie, Wiek

A vida é curta. Aprenda tudo sobre os seus estádios, do nascimento até a morte. Życie jest krótkie. Poznaj jego etapy od urodzenia do śmierci.