A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł M N Ń O Ó P R S Ś T U W Y Z Ź Ż

      
  

Budynki, Organizacje - Edifici, Organizzazioni

Kościoły, teatry, dworce kolejowe, sklepy. Chiese, teatri, stazioni, negozi


      
  

Cechy charakterystyczne człowieka 1 - Caratteristiche Umane 1

Jak opisać ludzi wokół ciebie. Come descrivere le persone intorno a voi


      
  

      
  

Czas 1 - Tempo 1

Czas ucieka! Nie ma czasu na ociąganie się! Dowiedz się teraz wszystkiego o czasie z Internetowym Poliglotą!. Il tempo scorre


      
  

Czas 2 - Tempo 2

Nie marnuj czasu! Naucz się nowych słów. Non perdete il vostro tempo! Imparate nuove parole


      
  

Części ciała człowieka - Parti del corpo umano

Ciało jest pojemnikiem na duszę. Dowiedz się wszystkiego o nogach, rękach i uszach. Il corpo è il recipiente dell`anima. Imparate tutto su gambe, braccia e orecchie


      
  

      
  

Edukacja 1 - Educazione 1

Wszystko o szkołach, koledżach, uniwersytetach. Tutto su scuola, collegi e università


      
  

Edukacja 2 - Educazione 2

Część 2 naszej sławnej lekcji o systemach edukacyjnych. Seconda Parte della nostra celebre lezione sui processi educativi


      
  

Geografia: Kraje, Miasta - Geografia: Stati, Città

Poznaj świat w którym żyjesz. Conoscete il mondo in cui vivete


      
  

Jedzenie, Restauracje, Kuchnia 1 - Cibo, Ristoranti, Cucina 1

Pyszna lekcja. Wszystko o twoich ulubionych jedzeniowych zachciankach.. Lezione appetitosa. Tutto riguardo alle vostre piccole voglie


      
  

Jedzenie, Restauracje, Kuchnia 1 - Cibo, Ristoranti, Cucina 2

Część 2 pysznej lekcji. Seconda parte della vostra lezione appetitosa


      
  

Kolory - Colori

Wszystko o czerwonym, białym i niebieskim. Tutto sul rosso, bianco e blu


      
  

Liczby - Numeri

Jeden, dwa, trzy... Miliony, biliony. Uno, due, tre… Milioni, miliardi


      
  

      
  


      
  

Miary, Pomiary - Misure

Wolisz cale czy centymetry? Przeszedłeś już na system metryczny?. Preferite pollici o centimetri?


      
  

Miasto, Ulice, Transport - Città, Strade, Trasporti

Nie zgub się w wielkim mieście. Zapytaj, jak dojść do opery. Non perdetevi in una grande città. Chiedete come potete arrivare al Teatro dell`Opera


      
  

Narzędzia - Strumenti

Naucz się, czego powinieneś używać do sprzątania, reperowania, prac ogrodowych. Imparate cosa dovreste usare per le pulizie, riparazioni, giardinaggio


      
  

Natura - La natura

Ocal naturę, twoją matkę!. Preservate la natura, vostra madre!


      
  

Pieniądze, Zakupy - Soldi, Shopping

Nie przegap tej lekcji. Naucz się liczyć pieniądze.. Non perdete questa lezione. Imparate a contare i soldi


      
  

Pogoda - Tempo Atmosferico

Nie ma złej pogody, każda pogoda jest dobra. Non c`è brutto tempo, tutti i tempi vanno bene


      
  

Pozdrowienia, Prośby, Powitania, Pożegnania - Saluti, Richieste, Benvenuti, Addii

Naucz się udzielać towarzysko. Imparate a socializzare con le persone


      
  

Praca, Biznes, Biuro - Lavoro, Affari, Ufficio

Nie pracuj za ciężko. Odpocznij sobie, poznaj kilka słów dotyczących pracy. Non lavorate troppo. Prendetevi una pausa, imparate parole relative al lavoro


      
  

Religia, Polityka, Wojsko, Nauka - Religione, Politica, Militari, Scienze

Nie przegap najpoważniejszej ze wszystkich naszych lekcji. Make love not war.. Non perdete la lezione più seria di tutte! Fate l`amore, non fate la guerra!


      
  

Rodzina - Famiglia

Matka, ojciec, krewni. Rodzina jest w życiu najważniejsza.. Madre, padre, parenti. La famiglia è la cosa più importante nella vita


      
  

Rośliny - Piante

Poznaj cuda przyrody, które nas otaczają. Wszystko o roślinach: drzewach, kwiatach, krzewach. Imparate tutto sulle meraviglie della natura che ci circondano. Tutto sulle piante: alberi, fiori, cespugli


      
  

      
  

      
  

      
  


      
  

      
  

Rozrywka, Sztuka, Muzyka - Intrattenimento, Arte, Musica

Czym byłoby nasze życie bez sztuki? Pustą skorupą. Cosa sarebbe la nostra vita senza l`arte? Una conchiglia vuota


      
  

Ruch, Kierunki - Movimento, Direzioni

Poruszaj się wolno, jedź bezpiecznie. Muovetevi lentamente, guidate in modo sicuro


      
  

Samochód - Automobile

Jesteś w obcym kraju i chcesz wynająć samochód? Musisz wiedzieć, gdzie ma kierownicę. Siete in un paese straniero e volete noleggiare un`automobile? Prima dovete sapere dove ha il volante


      
  

Sporty, Gry, Hobby - Sport, Giochi, Tempo Libero

Zabaw się. Wszystko o piłce nożnej, szachach i zbieraniu zapałek.. Divertitevi. Tutto su calcio, scacchi e collezioni di fiammiferi


      
  

Ubrania 1 - Abbigliamento 1

Wszystko o tym, co na siebie włożyć, aby wyglądać dobrze i nie zmarznąć. Tutto su cosa mettere per apparire eleganti e stare al caldo


      
  

      
  

Uczucia, Zmysły - Sentimenti, Sensi

Wszystko o miłości, nienawiści, węchu i dotyku. Tutto riguardo amore, odio, olfatto e tatto


      
  

      
  

Zawód - Professioni

W dzisiejszych czasach to bardzo ważne, aby posiadać dobry zawód. Czy możesz być profesjonalistą bez znajomości języków obcych? Raczej nie!. E` molto importante avere un buon lavoro al giorno d`oggi. Puoi essere professionale senza conoscere lingue s


      
  

Zdrowie, medycyna, higiena - Salute, Medicina, Igiene

Jak powiedzieć lekarzowi o bólu głowy. Come spiegare al dottore del vostro mal di testa


      
  

Zwierzęta - Animali

Koty i psy. Ptaki i ryby. Wszystko o zwierzętach.. Gatti e cani. Uccelli e pesci. Tutto sugli animali


      
  

Życie, Wiek - La vita, l`età

Życie jest krótkie. Poznaj jego etapy od urodzenia do śmierci.. La vita è breve. Imparate tutto sulle sue fasi, dalla nascita alla morte


Languages

Polish, Italian, more

Lessons

Polish-Italian, more