A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł M N Ń O Ó P R S Ś T U W Y Z Ź Ż

      
  

Budynki, Organizacje - Bygninger, Organisationer

Kościoły, teatry, dworce kolejowe, sklepy. Kirker, teatre, togstationer, butikker


      
  

Cechy charakterystyczne człowieka 1 - Menneskelige kendetegn 1

Jak opisać ludzi wokół ciebie. Sådan beskrives folk omkring dig


      
  

      
  

Czas 1 - Tid 1

Czas ucieka! Nie ma czasu na ociąganie się! Dowiedz się teraz wszystkiego o czasie z Internetowym Poliglotą!. Tiden går! Ingen tid til pjat! Nu kan du lære klokken med Internet Polyglot!


      
  

Czas 2 - Tid 2

Nie marnuj czasu! Naucz się nowych słów. Spild ikke din tid! Lær nye ord


      
  

Części ciała człowieka - Menneskets kropsdele

Ciało jest pojemnikiem na duszę. Dowiedz się wszystkiego o nogach, rękach i uszach. Kroppen er sjælens beholder. Lær om arme, ben og ører


      
  

      
  

Edukacja 1 - Uddannelse 1

Wszystko o szkołach, koledżach, uniwersytetach. Alt om skole, højskole, universitet


      
  

Edukacja 2 - Uddannelse 2

Część 2 naszej sławnej lekcji o systemach edukacyjnych. Del 2 af vores berømte lektion om uddannelseforløb


      
  

Geografia: Kraje, Miasta - Geografi: Lande, Byer...

Poznaj świat w którym żyjesz. Kend den verden, som du bor i


      
  

Jedzenie, Restauracje, Kuchnia 1 - Mad, Restauranter, Køkken 1

Pyszna lekcja. Wszystko o twoich ulubionych jedzeniowych zachciankach.. En lækkerbisken. Alt om dine foretrukne små delikate madlyster


      
  

Jedzenie, Restauracje, Kuchnia 2 - Mad, Restauranter, Køkken 2

Część 2 pysznej lekcji. Del to af lækkerbisken


      
  

Kolory - Farver

Wszystko o czerwonym, białym i niebieskim. Alt om rød, hvid og blå


      
  

Liczby - Tal

Jeden, dwa, trzy... Miliony, biliony. En, to, tre...Millioner, milliarder


      
  

      
  


      
  

Miary, Pomiary - Mål, Måleenheder

Wolisz cale czy centymetry? Przeszedłeś już na system metryczny?. Er du til tommer eller centimeter? Har du snart styr på metersystemet?


      
  

Miasto, Ulice, Transport - By, Gader, Transport

Nie zgub się w wielkim mieście. Zapytaj, jak dojść do opery. Far ikke vild i en storby. Spørg, hvordan du kommer til operahuset


      
  

Narzędzia - Værktøj

Naucz się, czego powinieneś używać do sprzątania, reperowania, prac ogrodowych. Vid, hvad du bør bruge til rengøring, reparation, havebrug


      
  

Natura - Natur

Ocal naturę, twoją matkę!. Bevar naturen, din moder!


      
  

Pieniądze, Zakupy - Penge, Indkøb

Nie przegap tej lekcji. Naucz się liczyć pieniądze.. Gå ikke glip af denne lektion. Lær hvordan man tæller penge


      
  

Pogoda - Vejr

Nie ma złej pogody, każda pogoda jest dobra. Der findes ikke dårligt vejr, alt vejr er fint.


      
  

Pozdrowienia, Prośby, Powitania, Pożegnania - Hilsener, Anmodninger, Velkomster, Afskeder

Naucz się udzielać towarzysko. Vid, hvordan du skal omgås folk


      
  

Praca, Biznes, Biuro - Arbejde, Forretning, Kontor

Nie pracuj za ciężko. Odpocznij sobie, poznaj kilka słów dotyczących pracy. Arbejd ikke for hårdt. Tag en pause, lær ord om arbejde


      
  

Religia, Polityka, Wojsko, Nauka - Religion, Politik, Militær, Videnskab

Nie przegap najpoważniejszej ze wszystkich naszych lekcji. Make love not war.. Gå ikke glip af vores vigtiste lektion af dem alle!


      
  

Rodzina - Familie

Matka, ojciec, krewni. Rodzina jest w życiu najważniejsza.. Moder, fader, slægtninge. Familien er det vigtigste i livet


      
  

Rośliny - Planter

Poznaj cuda przyrody, które nas otaczają. Wszystko o roślinach: drzewach, kwiatach, krzewach. Lær om naturens vidundere, der omgiver os. Alt om planter: træer, blomster, buske


      
  

      
  

      
  

      
  


      
  

      
  

Rozrywka, Sztuka, Muzyka - Underholdning, Kunst, Musik

Czym byłoby nasze życie bez sztuki? Pustą skorupą. Hvad ville livet være uden kunst? En tom skal


      
  

Ruch, Kierunki - Bevægelser, Retninger

Poruszaj się wolno, jedź bezpiecznie. Kør roligt og sikkert.


      
  

Samochód - Bil

Jesteś w obcym kraju i chcesz wynająć samochód? Musisz wiedzieć, gdzie ma kierownicę. Er du i et fremmed land og vil leje en bil? Du er nødt til at vide, hvor rattet sidder


      
  

Sporty, Gry, Hobby - Sport, Spil, Hobbyer

Zabaw się. Wszystko o piłce nożnej, szachach i zbieraniu zapałek.. Hav det sjovt. Alt om fodbold, skak og at samle på tændstikker


      
  

Ubrania 1 - Tøj 1

Wszystko o tym, co na siebie włożyć, aby wyglądać dobrze i nie zmarznąć. Alt om, hvad du tager på for at se pæn ud og holde varmen


      
  

      
  

Uczucia, Zmysły - Følelser, Sanser

Wszystko o miłości, nienawiści, węchu i dotyku. Alt om had, kærlighed, lugtesans og følesans


      
  

      
  

Zawód - Profession

W dzisiejszych czasach to bardzo ważne, aby posiadać dobry zawód. Czy możesz być profesjonalistą bez znajomości języków obcych? Raczej nie!. Nu til dags er det meget vigtigt at have en god profession. Kan du være faguddannet uden kendskab til fremmedsprog? Næppe!


      
  

Zdrowie, medycyna, higiena - Sundhed, Medicin, Hygiejne

Jak powiedzieć lekarzowi o bólu głowy. Sådan fortæller du lægen om din hovedpine


      
  

Zwierzęta - Dyr

Koty i psy. Ptaki i ryby. Wszystko o zwierzętach.. Katte og hunde. Fugle og fisk. Alt om dyr


      
  

Życie, Wiek - Liv, Alder

Życie jest krótkie. Poznaj jego etapy od urodzenia do śmierci.. Livet er kort. Lær alt om dets stadier fra fødsel til død


Languages

Polish, Danish, more

Lessons

Polish-Danish, more