A A Æ Å B C D E F G H I J K L M N O O Ø P Q R S T U V W X Y Z

      
  

Bevegelse, Retninger - 이동, 방향

Bedre sent enn aldri. 천천히 움직이고, 안전운전합시다!


      
  

Bil - 자동차

Ønsker du å leie en bil i utlandet? Da må du vite hvilken side rattet er på. 외국에서 자동차를 렌트하고 싶으세요? 우선 운전대가 어디있는지부터 배워봅시다.


      
  

By, Veier, Transport - 도시, 거리, 교통

Gå deg ikke bort i storbyen. Spør hvordan du kommer deg til operahuset.. 대도시에서 길 잃지 않기. 오페라 하우스에 가는법 물어보기.


      
  

Bygninger, Organisasjoner - 건물, 기관

Kirker, teatre, togstasjoner, butikker. 교회, 극장, 기차역, 상점들


      
  

Dyr - 동물

Hund og katt. Fugl og fisk. Alt om dyr. 고양이와 개, 새와 물고기, 동물에 관한 모든 것


      
  

Familien - 가족

Mor, far, slektninger. Familien er det viktigste i livet.. 엄마, 아빠, 친척들. 돈보다 중요한 가족!


      
  

Farger - 색상

Alt om rødt, hvitt og blått. 빨간색, 흰색, 파란색…… 색상 정복기


      
  

      
  

      
  

      
  

      
  

      
  

Følelser, Sanser - 감정과 감각

Alt om kjærlighet, hat, lukt og berøring. 사랑과 증오, 그리고 후각과 촉각의 모든 것


      
  

Geografi: Land, Byer… - 지리

Bli kjent med verden du lever i. 국가, 도시… 살고 있는곳에 대해 배워볼까요?


      
  

Helse, Medisin, Hygiene - 건강, 의학, 위생

Slik forteller du legen om hodepinen din. 의사에게 아픈것에 관해 말하는법


      
  

Hilsninger, Invitasjoner, Velkomster, Avskjeder - 인사, 요청, 환영, 작별

Lær deg hvordan du sosialiserer med mennesker. 사람들과 어울리는 법      
  

      
  

Jobb, Forretning, Kontor - 일, 비즈니스, 사무실

Ikke jobb for hardt. Ta en pause, lær deg nye ord om jobb. 과로는 그만! 지금은 쉬는 시간. 일과 관련된 단어들 알아 보기


      
  

Klær 1 - 옷 1

Alt om hva du skal ta på deg for å se bra ut og holde deg varm. 폼나면서 따뜻하게 옷입는 법의 모든 것


      
  

      
  

Kroppsdeler - 인체

Kroppen er sjelens tempel. Lær deg om ben, armer og ører. 인체는 영혼의 그릇. 다리, 팔, 귀에 대해 알아보기


      
  

Livet, Alder - 인생과 나이

Livet er kort. Lær deg alt om stadiene fra fødsel til død.. 인생은 짧다. 출생에서 사망까지 인생의 단계별 학습


      
  

Mat, Restauranter, Kjøkken 1 - 음식, 식당, 주방 1

Appetittvekkende leksjon. Alt om dine deilige favorittfristelser. 맛있는 수업. 제일 좋아하는 군것질거리부터 음식에 대한 모든 것


      
  

Mat, Restauranter, Kjøkken 2 - 음식, 식당, 주방 2

Del to av vår appetittvekkende leksjon. 맛있는 수업 2


      
  

      
  

Menneskelige egenskaper 1 - 사람의 특징1

Slik beskriver du menneskene rundt deg. 내 주변 사람들 묘사해보기


      
  

      
  

Mennesker: Slektninger, Venner, Fiender… - 사람들

친척, 친구, 그리고 적을 알아야 백전백승입니다!


      
  

Natur - 자연

Ta vare på Moder jord!. 우리의 어머니인 자연을 보호합시다!


      
  

Penger, Shopping - 돈, 쇼핑

Gå ikke glipp av denne leksjonen. Lær deg å telle penger. 이 수업 놓지지 마세요. 돈 세는 법을 배워요.


      
  

Planter - 식물

Lær deg alt om naturens mirakel som omgir oss. Alt om planter: trær, blomster, busker. 우리 주변의 자연의 경이에 대해 알아 보기. 식물의 모든 것: 나무, 꽃, 숲      
  

      
  

Religion, Politikk, Militæret, Vitenskap - 종교, 정치, 군사, 과학

Gå ikke glipp av den aller viktigste leksjonen! Spre kjærlighet, ikke krig!. 가장 중요한 수업을 놓치지 마세요. `` 전쟁이 아닌 사랑을 하세요!``


      
  

Sport, Spill, Hobby - 스포츠, 게임, 취미

Ha det litt moro. Alt om fotball, sjakk og fyrstikksamling. 자, 한번 놀아봅시다. 축구와 체스와 성냥 수집에 대한 모든 것


      
  

Størrelser, Måleenheter - 단위 측정

Foretrekker du tommer eller centimetere?. 인치와 센티미터 중 어느 것을 선호하세요? 당연히 환산이 되시죠?


      
  

Tall - 숫자

En, to, tre… Millioner, Milliarder. 하나, 둘, 셋… 수백만, 수십억


      
  

Tid 1 - 시간1

Tiden går! Du har ingen tid å miste: Lær deg om tid med Internet Polyglot nå!. 시간은 멈추지 않는다! 인터넷 폴리글롯으로 시간에 대해 배워보기


      
  

Tid 2 - 1시간2

Ikke sløs bort tiden. Lær deg nye ord. 시간낭비하지 마세요! 새로운 단어를 배워봅시다.


      
  

Underholdning, Kunst, Musikk - 오락, 예술, 음악

Livet ville vært fattigere uten kunst. 예술없는 인생이란 앙코없는 찐빵


      
  

Utdanning 1 - 교육1

Alt om skole, høgskole, universitet. 학교, 대학에 대한 모든 것


      
  

Utdanning 2 - 교육2

Del 2 av vår berømte leksjon om utdanning. 교육 과정에 대한 중요한 교훈 2


      
  

Verktøy - 도구

Dette trenger du til å vaske, reparere og stelle i hagen. 청소, 수리, 리모델링을 위해 알아야 하는 것들


      
  

Vær - 날씨

Det finnes ikke dårlig vær, bare dårlige klær. 나쁜 날씨란 없어요. 모든 날씨가 좋아요.


      
  

Yrke - 직업

Det er veldig viktig å ha et godt yrke nå for tiden. Kan du være profesjonell uten å kunne fremmedspråk?. 요즘은 좋은 직업을 갖는 것이 중요합니다. 외국어 기술이 없이 프로가 될수 있을까요? 가능하지 않습니다!


Languages

Norwegian, Korean, more