1시간2 - Oras 2

시간낭비하지 마세요! 새로운 단어를 배워봅시다.. Huwag sayangin ang iyong oras! Matuto ng mga bagong salita


      
  

가족 - Pamilya

엄마, 아빠, 친척들. 돈보다 중요한 가족!. Nanay, Tatay, mga kamag-anak. Ang pamilya ang pinakamahalagang bagay sa buhay.


      
  

감정과 감각 - Saloobin, Pakiramdam

사랑과 증오, 그리고 후각과 촉각의 모든 것. Tungkol sa pag-ibig, pagkamuhi, pangamoy at pandama


      
  

건강, 의학, 위생 - Kalusugan, Medisina, Kalinisan

의사에게 아픈것에 관해 말하는법. Paano sasabihin sa doktor na masakit ang iyong ulo


      
  

건물, 기관 - Mga Gusali, Organisasyon

교회, 극장, 기차역, 상점들. Mga simbahan, tanghalan, istasyon ng tren, tindahan


      
  

교육1 - Edukasyon 1

학교, 대학에 대한 모든 것. Tungkol sa eskwelahan, kolehiyo at unibersidad


      
  

교육2 - Edukasyon 2

교육 과정에 대한 중요한 교훈 2. Ikalawang bahagi ng ating leksyon ukol sa proseso ng edukasyon


      
  

날씨 - Panahon

나쁜 날씨란 없어요. 모든 날씨가 좋아요.. Walang masamang panahon, lahat ng panahon ay maayos.


      
  

      
  

      
  

      
  

      
  

      
  

단위 측정 - Sukat, Batayan ng Sukat

인치와 센티미터 중 어느 것을 선호하세요? 당연히 환산이 되시죠?. Ano ang mas gusto mo, pulgada o sentimetro? Gumamit ka na ba ng metrik?


      
  

      
  

도구 - Kasangkapan

청소, 수리, 리모델링을 위해 알아야 하는 것들. Alamin kung ano ang dapat gamitin sa paglilinis, pagkukumpuni at paghahardin      
  

도시, 거리, 교통 - Lunsod, Kalye, Transportasyon

대도시에서 길 잃지 않기. 오페라 하우스에 가는법 물어보기.. Huwag maligaw sa isang malaking siyudad. Magtanong kung paano makakarating sa bahay-opera


      
  

돈, 쇼핑 - Pera, Pamimili

이 수업 놓지지 마세요. 돈 세는 법을 배워요.. Huwag kaligtaan ang araling ito. Matutong magbilang ng pera


      
  

동물 - Mga hayop

고양이와 개, 새와 물고기, 동물에 관한 모든 것. Mga aso at pusa. Mga ibon at isda. Tungkol sa mga hayop.


      
  

      
  

사람들 - Mga Tao: Kamag-anak, Kaibigan, Kaaway

친척, 친구, 그리고 적을 알아야 백전백승입니다!.


      
  

      
  

사람의 특징1 - Katangiang Pantao 1

내 주변 사람들 묘사해보기. Paano ilalarawan ang mga tao sa iyong paligid


      
  

색상 - Kulay

빨간색, 흰색, 파란색…… 색상 정복기. Tungkol sa kulay pula, puti at asul


      
  

숫자 - Numero

하나, 둘, 셋… 수백만, 수십억. Isa, dalawa, tatlo… Milyones, Bilyones


      
  

스포츠, 게임, 취미 - Palakasan, Laro, Libangan

자, 한번 놀아봅시다. 축구와 체스와 성냥 수집에 대한 모든 것. Magsaya muna. Ito ay tungkol sa soccer, chess at mga koleksyon


      
  

시간1 - Oras 1

시간은 멈추지 않는다! 인터넷 폴리글롯으로 시간에 대해 배워보기. Tumatakbo ang oras! Wag na magpatumpik tumpik pa! Matuto tungkol sa oras ngayon sa Internet Polygot


      
  

식물 - Halaman

우리 주변의 자연의 경이에 대해 알아 보기. 식물의 모든 것: 나무, 꽃, 숲. Matuto tungkol sa mga likas na yamang nakapaligid sa atin. Tungkol sa mga halaman: puno, bulaklak, palumpong


      
  

오락, 예술, 음악 - Paglilibang, Sining, Musika

예술없는 인생이란 앙코없는 찐빵. Ano kaya ang ating buhay kung walang sining? Isang punlong walang laman


      
  

옷 1 - Pananamit 1

폼나면서 따뜻하게 옷입는 법의 모든 것. Tungkol sa mga iyong isinusuot para maging kaaya aya at manatiling maayos


      
  


      
  

음식, 식당, 주방 1 - Pagkain, Kainan, Kusina 1

맛있는 수업. 제일 좋아하는 군것질거리부터 음식에 대한 모든 것. Malinamnam na leksiyon. Ito ay tungkol sa iyong mga paborito, kinatatakaman at ninanais


      
  

음식, 식당, 주방 2 - Pagkain, Kainan, Kusina 2

맛있는 수업 2. Ikalawang bahagi ng malinamnam na leksyon


      
  

이동, 방향 - Galaw, Direksyon

천천히 움직이고, 안전운전합시다!. Gumalaw ng mabagal, magmaneho ng maayos


      
  

인사, 요청, 환영, 작별 - Pagbati, Hiling, Pagtangkilik at Pamamaalam

사람들과 어울리는 법. Alamin kung paano makisalamuha sa ibang tao


      
  

인생과 나이 - Buhay, Edad

인생은 짧다. 출생에서 사망까지 인생의 단계별 학습. Ang buhay ay maikli lamang. Pag-aralan ang bawat yugto mula pagkapanganak hanggang pagkamatay


      
  

인체 - Mga bahagi ng Katawan ng Tao

인체는 영혼의 그릇. 다리, 팔, 귀에 대해 알아보기. Ang katawan ay sisidlan ng kaluluwa. Pag-aralan ang tungkol sa mga binti, bisig at tenga


      
  

일, 비즈니스, 사무실 - Trabaho, Negosyo, Opisina

과로는 그만! 지금은 쉬는 시간. 일과 관련된 단어들 알아 보기. Huwag masyado magpagod sa trabaho. Magpahinga muna, pag-aralan ang mga salita tungkol sa trabaho.


      
  

자동차 - Kotse

외국에서 자동차를 렌트하고 싶으세요? 우선 운전대가 어디있는지부터 배워봅시다.. Ikaw ba ay nasa ibang bansa at gusto mong umarkila ng kotse? Kailangan mong malaman kung nasaan ang manibela


      
  

자연 - Kalikasan

우리의 어머니인 자연을 보호합시다!. Ingatan ang kalikasan, ang iyong ina!


      
  

종교, 정치, 군사, 과학 - Relihiyon, Politika, Militar, Syensya

가장 중요한 수업을 놓치지 마세요. `` 전쟁이 아닌 사랑을 하세요!``. Huwag kaligtaan ang aming pinakaseryosong leksyon sa lahat! Magkaisa at huwag magaway!


      
  

지리 - Heograpiya: Mga Bansa, Siyudad…

국가, 도시… 살고 있는곳에 대해 배워볼까요?. Alamin ang mundong iyong tinitirahan


      
  

직업 - Propesyon

요즘은 좋은 직업을 갖는 것이 중요합니다. 외국어 기술이 없이 프로가 될수 있을까요? 가능하지 않습니다!. Sa panahon ngayon, mahalaga na mayroon kang magandang propesyon. Maari bang maging dalubhasa ka ng walang kaalaman ukol sa wikang banyaga? Mahirap!


      
  

Languages

Korean, Tagalog, more

Lessons

Korean-Tagalog, more