1시간2 - เวลา 2

시간낭비하지 마세요! 새로운 단어를 배워봅시다.. อย่าปล่อยเวลาไปเปล่าประโยชน์ เรียนรู้คำใหม่ๆ


      
  

가족 - ครอบครัว

엄마, 아빠, 친척들. 돈보다 중요한 가족!. แม่ พ่อ ญาติ ครอบครัวเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิต


      
  

감정과 감각 - ความรู้สึก การรู้สึกได้

사랑과 증오, 그리고 후각과 촉각의 모든 것. ทั้งหมดเกี่ยวกับความรัก ความเกลียด การได้กลิ่นและการสัมผัส


      
  

건강, 의학, 위생 - สุขภาพ ยา สุขลักษณะ

의사에게 아픈것에 관해 말하는법. วิธีการบอกแพทย์เกี่ยวกับการปวดหัวของคุณ


      
  

건물, 기관 - ตึก องค์กร

교회, 극장, 기차역, 상점들. โบสถ์ โรงละคร สถานีรถไฟ ห้าง


      
  

교육1 - การศึกษา 1

학교, 대학에 대한 모든 것. ทั้งหมดเกี่ยวกับโรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย


      
  

교육2 - การศึกษา 2

교육 과정에 대한 중요한 교훈 2. ส่วนที่ 2 ของบทเรียนที่มีชื่อเสียงของเราเกี่ยวกับกระบวนการทางการศึกษา


      
  

날씨 - ภูมิอากาศ

나쁜 날씨란 없어요. 모든 날씨가 좋아요.. ไม่มีอากาศไม่ดี ภูมิอากาศทั้งหมดดั


      
  

      
  

      
  

      
  

      
  

      
  

단위 측정 - ขนาด การวัด

인치와 센티미터 중 어느 것을 선호하세요? 당연히 환산이 되시죠?. คูณชอบนิ้วหรือเซนติเมตร? คุณสูงถึงเมตรยัง?


      
  

      
  

도구 - เครื่องมือ

청소, 수리, 리모델링을 위해 알아야 하는 것들. รู้ว่าคุณควรจะใช้อะไรในการทำความสะอาด ซ่อม ทำสวน      
  

도시, 거리, 교통 - เมือง ถนน การขนส่ง

대도시에서 길 잃지 않기. 오페라 하우스에 가는법 물어보기.. อย่าหลงทางในเมืองใหญ่ ถามว่าคุณจะไปที่โอเปร่าเฮ้าส์ได้อย่างไร


      
  

돈, 쇼핑 - เงิน ช็อปปิ้ง

이 수업 놓지지 마세요. 돈 세는 법을 배워요.. อย่าพลาดบทเรียนนี้ เรียนวิธีการนับเงิน


      
  

동물 - สัตว์

고양이와 개, 새와 물고기, 동물에 관한 모든 것. แมวและสุนัข นกและปลา เกี่ยวกับสัตว์ทั้งหมด


      
  

      
  

사람들 - คน: ญาติ เพื่อน ศัตรู

친척, 친구, 그리고 적을 알아야 백전백승입니다!.


      
  

      
  

사람의 특징1 - ลัษณะมนุษย์ 1

내 주변 사람들 묘사해보기. วิธีการอธิบายคนรอบตัวคุณ


      
  

색상 - สี

빨간색, 흰색, 파란색…… 색상 정복기. ทั้งหมดเกี่ยวกับ สีแดง สีขาว และสีฟ้า


      
  

숫자 - ตัวเลข

하나, 둘, 셋… 수백만, 수십억. หนึ่ง สอง สาม...ล้าน พันล้าน


      
  

스포츠, 게임, 취미 - กีฬา เกมส์ งานอดิเรก

자, 한번 놀아봅시다. 축구와 체스와 성냥 수집에 대한 모든 것. มีความสนุก ทั้งหมดเกี่ยวกับฟุตบอล หมากรุก และการสะสมไม้ขีดไฟ


      
  

시간1 - เวลา 1

시간은 멈추지 않는다! 인터넷 폴리글롯으로 시간에 대해 배워보기. เวลาไม่รอท่า เวลาเดินเร็ว! เรียนรู้เกี่ยวกับเวลาด้วยอินเตอร์เน็ตโพลีกลอทตอนนี้เลย


      
  

식물 - พืช

우리 주변의 자연의 경이에 대해 알아 보기. 식물의 모든 것: 나무, 꽃, 숲. เรียนเกี่ยวกับสิ่งมหัศจรรย์ตามธรรมชาติรอบๆตัวเรา ทั้งหมดเกี่ยวกับพืช ต้นไม้ ดอกไม้ พุ่มไม้


      
  

오락, 예술, 음악 - ความบันเทิง ศิลปะ ดนตรี

예술없는 인생이란 앙코없는 찐빵. ชีวิตเราจะเป้นอย่างไรถ้าปราศจากศิลปะ? ร่างกายที่ปราศจากวิญญาณ


      
  

옷 1 - เสื้อผ้า 1

폼나면서 따뜻하게 옷입는 법의 모든 것. ทั้งหมดเกี่ยวกับสิ่งที่คุณสวมใส่เพื่อให้ดูดีและอบอุ่น


      
  


      
  

음식, 식당, 주방 1 - อาหาร ภัตตาคาร ห้องครัว 1

맛있는 수업. 제일 좋아하는 군것질거리부터 음식에 대한 모든 것. บทเรียนอร่อย ทั้งหมดเกี่ยวกับความอยากเล็กๆที่อร่อยของโปรดของคุณ


      
  

음식, 식당, 주방 2 - อาหาร ภัตตาคาร ห้องครัว 2

맛있는 수업 2. ส่วนที่ 2 ของบทเรียนอร่อย


      
  

이동, 방향 - การเคลื่อนไหว ทิสทาง

천천히 움직이고, 안전운전합시다!. การเคลื่อนที่ช้าๆ การขับขี่อย่างปลอดภัย


      
  

인사, 요청, 환영, 작별 - การทักทาย ขอ ต้อนรับ อำลา

사람들과 어울리는 법. เรียนรู้วิธีที่จะเข้าสังคมกับคนอื่น


      
  

인생과 나이 - ชีวิต อายุ

인생은 짧다. 출생에서 사망까지 인생의 단계별 학습. ชีวิตสั้นนัก เรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนทั้งหมดของมันตั้งแต่เกิดจนตาย


      
  

인체 - ส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์

인체는 영혼의 그릇. 다리, 팔, 귀에 대해 알아보기. ร่างกายเป็นที่อยู่ของจิตใจ เรียนรู้เกี่ยวกับขา แขนและหู


      
  

일, 비즈니스, 사무실 - งาน ธุรกิจ ที่ทำงาน

과로는 그만! 지금은 쉬는 시간. 일과 관련된 단어들 알아 보기. อย่าทำงานหนักมากเกินไป พักผ่อนบ้าง เรียนรู้คำเกี่ยวกับงาน


      
  

자동차 - รถ

외국에서 자동차를 렌트하고 싶으세요? 우선 운전대가 어디있는지부터 배워봅시다.. คุณอยู่ในต่างประเทศและอยากจะเช่ารถสักคันไหม? คุณต้องรู้ว่าที่ไหนมีมีรถให้เช่าบ้าง


      
  

자연 - ธรรมชาติ

우리의 어머니인 자연을 보호합시다!. อนุรักษ์ธรรมชาติ แม่ของคุณ


      
  

종교, 정치, 군사, 과학 - ศาสนา การเมือง การทหาร วิทยาศาสตร์

가장 중요한 수업을 놓치지 마세요. `` 전쟁이 아닌 사랑을 하세요!``. อย่าพลาดบทเรียนที่สุดของเรา! สร้างรักไม่สร้างสงคราม.


      
  

      
  

직업 - อาชีพ

요즘은 좋은 직업을 갖는 것이 중요합니다. 외국어 기술이 없이 프로가 될수 있을까요? 가능하지 않습니다!. การมีอาชีพที่ดีเป็นสิ่งสำคัญมากในปัจจุบัน คุณสามารถเป็นมืออาชีพโดยปราศจากความรู้ได้ไหม?


      
  

Languages

Korean, Thai, more

Lessons

Korean-Thai, more