1시간2 - Tid 2

시간낭비하지 마세요! 새로운 단어를 배워봅시다.. Slösa inte bort din tid! Lär dig nya ord


      
  

가족 - Familj

엄마, 아빠, 친척들. 돈보다 중요한 가족!. Mor, far, familjemedlemmar. Familjen är det viktigaste i livet.


      
  

감정과 감각 - Känslor, Sinnen

사랑과 증오, 그리고 후각과 촉각의 모든 것. Allt om kärlek, hat, lukt och beröring


      
  

건강, 의학, 위생 - Hälsa, Medicin, Hygien

의사에게 아픈것에 관해 말하는법. Hur du kan prata med din läkare om din huvudvärk


      
  

건물, 기관 - Byggnader, Organisationer

교회, 극장, 기차역, 상점들. Kyrkor, teatrar, tågstationer, affärer


      
  

교육1 - Utbildning 1

학교, 대학에 대한 모든 것. Allt om skolan, högskolan, universitet


      
  

교육2 - Utbildning 1

교육 과정에 대한 중요한 교훈 2. Del 2 av vår kända lektion om utbildningsprocesser


      
  

날씨 - Väder

나쁜 날씨란 없어요. 모든 날씨가 좋아요.. Det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder


      
  

      
  

      
  

      
  

      
  

      
  

단위 측정 - Mätningar

인치와 센티미터 중 어느 것을 선호하세요? 당연히 환산이 되시죠?. Föredrar du tum eller centimeter? Är du metrisk än?


      
  

      
  

도구 - Verktyg

청소, 수리, 리모델링을 위해 알아야 하는 것들. Lär dig vad du måste använda för städning, reparationer, trädgårdsarbete      
  

도시, 거리, 교통 - Stad, Vägar, Transport

대도시에서 길 잃지 않기. 오페라 하우스에 가는법 물어보기.. Gå inte vilse i en stor stad. Fråga hur du kan komma till operahuset.


      
  

돈, 쇼핑 - Pengar, Shopping

이 수업 놓지지 마세요. 돈 세는 법을 배워요.. Missa inte denna lektion. Lär dig att räkna pengar.


      
  

동물 - Djur

고양이와 개, 새와 물고기, 동물에 관한 모든 것. Katter och hundar. Fåglar och fiskar. Allt om djur


      
  

      
  

사람들 - Människor: Familjemedlemmar, Vänner, Fienden…

친척, 친구, 그리고 적을 알아야 백전백승입니다!.


      
  

      
  

사람의 특징1 - Människoegenskaper 1

내 주변 사람들 묘사해보기. Hur man ska beskriva människor omkring sig


      
  

색상 - Färger

빨간색, 흰색, 파란색…… 색상 정복기. Allt om rött, vitt och blått


      
  

숫자 - Nummer

하나, 둘, 셋… 수백만, 수십억. En, två, tre… Miljoner, Miljarder


      
  

스포츠, 게임, 취미 - Sport, Spel, Hobby

자, 한번 놀아봅시다. 축구와 체스와 성냥 수집에 대한 모든 것. Ha lite roligt. Allt om fotboll, schack och tändstickssamling


      
  

시간1 - Tid 1

시간은 멈추지 않는다! 인터넷 폴리글롯으로 시간에 대해 배워보기. Tiden tickar! Utan fördröjning: Lär dig om tid med Internet Polyglot nu!


      
  

식물 - Växter

우리 주변의 자연의 경이에 대해 알아 보기. 식물의 모든 것: 나무, 꽃, 숲. Lär dig om naturens mirakel som omger oss. Allt om växter: träd, blommor, buskar


      
  

오락, 예술, 음악 - Underhållning, Konst, Musik

예술없는 인생이란 앙코없는 찐빵. Vad skulle livet vara utan konst? Ett tomt skal


      
  

옷 1 - Klädsel 1

폼나면서 따뜻하게 옷입는 법의 모든 것. Allt om vad du ska ta på dig för att se bra ut och förbli varm


      
  


      
  

음식, 식당, 주방 1 - Mat, Restauranger, Kök 1

맛있는 수업. 제일 좋아하는 군것질거리부터 음식에 대한 모든 것. Mumsig lektion. Allt om dina goda små favoritbegär


      
  

음식, 식당, 주방 2 - Mat, Restauranger, Kök 1

맛있는 수업 2. Del två av vår mumslektionen


      
  

이동, 방향 - Rörelse, Direktion

천천히 움직이고, 안전운전합시다!. Röd dig sakta, kör säkert


      
  

인사, 요청, 환영, 작별 - Att hälsa, Förfrågningar, Välkomster, Farväl

사람들과 어울리는 법. Ta reda på hur man ska socialisera med människor


      
  

인생과 나이 - Livet, Ålder

인생은 짧다. 출생에서 사망까지 인생의 단계별 학습. Livet är kort. Lär dig allt om dess stadier från födelse till döden.


      
  

인체 - Kroppsdelar

인체는 영혼의 그릇. 다리, 팔, 귀에 대해 알아보기. Kroppen innehåller själen. Lär dig om ben, armar och öron


      
  

일, 비즈니스, 사무실 - Jobb, Affärer, Kontor

과로는 그만! 지금은 쉬는 시간. 일과 관련된 단어들 알아 보기. Jobba inte för hårt. Vila, lär dig ord om jobb


      
  

자동차 - Bil

외국에서 자동차를 렌트하고 싶으세요? 우선 운전대가 어디있는지부터 배워봅시다.. Är du i ett annat land och vill hyra en bil? Du måste veta vilken sida ratten är på


      
  

자연 - Natur

우리의 어머니인 자연을 보호합시다!. Skydda naturen, din mor!


      
  

종교, 정치, 군사, 과학 - Religion, Politik, Militärvetenskap

가장 중요한 수업을 놓치지 마세요. `` 전쟁이 아닌 사랑을 하세요!``. Missa inte vår viktigaste lektion av alla! Sprid kärlek, inte krig!


      
  

지리 - Geografi: Länder, Städer…

국가, 도시… 살고 있는곳에 대해 배워볼까요?. Lär känna världen du lever i


      
  

직업 - Yrke

요즘은 좋은 직업을 갖는 것이 중요합니다. 외국어 기술이 없이 프로가 될수 있을까요? 가능하지 않습니다!. Det är väldigt viktigt att har ett bra yrke nu för tiden. Kan du vara professionell utan att kunna andra språk?


      
  

Languages

Korean, Swedish, more

Lessons

Korean-Swedish, more