1시간2 - Tid 2

시간낭비하지 마세요! 새로운 단어를 배워봅시다.. Ikke sløs bort tiden. Lær deg nye ord


      
  

가족 - Familien

엄마, 아빠, 친척들. 돈보다 중요한 가족!. Mor, far, slektninger. Familien er det viktigste i livet.


      
  

감정과 감각 - Følelser, Sanser

사랑과 증오, 그리고 후각과 촉각의 모든 것. Alt om kjærlighet, hat, lukt og berøring


      
  

건강, 의학, 위생 - Helse, Medisin, Hygiene

의사에게 아픈것에 관해 말하는법. Slik forteller du legen om hodepinen din


      
  

건물, 기관 - Bygninger, Organisasjoner

교회, 극장, 기차역, 상점들. Kirker, teatre, togstasjoner, butikker


      
  

교육1 - Utdanning 1

학교, 대학에 대한 모든 것. Alt om skole, høgskole, universitet


      
  

교육2 - Utdanning 2

교육 과정에 대한 중요한 교훈 2. Del 2 av vår berømte leksjon om utdanning


      
  

날씨 - Vær

나쁜 날씨란 없어요. 모든 날씨가 좋아요.. Det finnes ikke dårlig vær, bare dårlige klær


      
  

      
  

      
  

      
  

      
  

      
  

단위 측정 - Størrelser, Måleenheter

인치와 센티미터 중 어느 것을 선호하세요? 당연히 환산이 되시죠?. Foretrekker du tommer eller centimetere?


      
  

      
  

도구 - Verktøy

청소, 수리, 리모델링을 위해 알아야 하는 것들. Dette trenger du til å vaske, reparere og stelle i hagen      
  

도시, 거리, 교통 - By, Veier, Transport

대도시에서 길 잃지 않기. 오페라 하우스에 가는법 물어보기.. Gå deg ikke bort i storbyen. Spør hvordan du kommer deg til operahuset.


      
  

돈, 쇼핑 - Penger, Shopping

이 수업 놓지지 마세요. 돈 세는 법을 배워요.. Gå ikke glipp av denne leksjonen. Lær deg å telle penger


      
  

동물 - Dyr

고양이와 개, 새와 물고기, 동물에 관한 모든 것. Hund og katt. Fugl og fisk. Alt om dyr


      
  

      
  

사람들 - Mennesker: Slektninger, Venner, Fiender…

친척, 친구, 그리고 적을 알아야 백전백승입니다!.


      
  

      
  

사람의 특징1 - Menneskelige egenskaper 1

내 주변 사람들 묘사해보기. Slik beskriver du menneskene rundt deg


      
  

색상 - Farger

빨간색, 흰색, 파란색…… 색상 정복기. Alt om rødt, hvitt og blått


      
  

숫자 - Tall

하나, 둘, 셋… 수백만, 수십억. En, to, tre… Millioner, Milliarder


      
  

스포츠, 게임, 취미 - Sport, Spill, Hobby

자, 한번 놀아봅시다. 축구와 체스와 성냥 수집에 대한 모든 것. Ha det litt moro. Alt om fotball, sjakk og fyrstikksamling


      
  

시간1 - Tid 1

시간은 멈추지 않는다! 인터넷 폴리글롯으로 시간에 대해 배워보기. Tiden går! Du har ingen tid å miste: Lær deg om tid med Internet Polyglot nå!


      
  

식물 - Planter

우리 주변의 자연의 경이에 대해 알아 보기. 식물의 모든 것: 나무, 꽃, 숲. Lær deg alt om naturens mirakel som omgir oss. Alt om planter: trær, blomster, busker


      
  

오락, 예술, 음악 - Underholdning, Kunst, Musikk

예술없는 인생이란 앙코없는 찐빵. Livet ville vært fattigere uten kunst


      
  

옷 1 - Klær 1

폼나면서 따뜻하게 옷입는 법의 모든 것. Alt om hva du skal ta på deg for å se bra ut og holde deg varm


      
  


      
  

음식, 식당, 주방 1 - Mat, Restauranter, Kjøkken 1

맛있는 수업. 제일 좋아하는 군것질거리부터 음식에 대한 모든 것. Appetittvekkende leksjon. Alt om dine deilige favorittfristelser


      
  

음식, 식당, 주방 2 - Mat, Restauranter, Kjøkken 2

맛있는 수업 2. Del to av vår appetittvekkende leksjon


      
  

이동, 방향 - Bevegelse, Retninger

천천히 움직이고, 안전운전합시다!. Bedre sent enn aldri


      
  

인사, 요청, 환영, 작별 - Hilsninger, Invitasjoner, Velkomster, Avskjeder

사람들과 어울리는 법. Lær deg hvordan du sosialiserer med mennesker


      
  

인생과 나이 - Livet, Alder

인생은 짧다. 출생에서 사망까지 인생의 단계별 학습. Livet er kort. Lær deg alt om stadiene fra fødsel til død.


      
  

인체 - Kroppsdeler

인체는 영혼의 그릇. 다리, 팔, 귀에 대해 알아보기. Kroppen er sjelens tempel. Lær deg om ben, armer og ører


      
  

일, 비즈니스, 사무실 - Jobb, Forretning, Kontor

과로는 그만! 지금은 쉬는 시간. 일과 관련된 단어들 알아 보기. Ikke jobb for hardt. Ta en pause, lær deg nye ord om jobb


      
  

자동차 - Bil

외국에서 자동차를 렌트하고 싶으세요? 우선 운전대가 어디있는지부터 배워봅시다.. Ønsker du å leie en bil i utlandet? Da må du vite hvilken side rattet er på


      
  

자연 - Natur

우리의 어머니인 자연을 보호합시다!. Ta vare på Moder jord!


      
  

종교, 정치, 군사, 과학 - Religion, Politikk, Militæret, Vitenskap

가장 중요한 수업을 놓치지 마세요. `` 전쟁이 아닌 사랑을 하세요!``. Gå ikke glipp av den aller viktigste leksjonen! Spre kjærlighet, ikke krig!


      
  

지리 - Geografi: Land, Byer…

국가, 도시… 살고 있는곳에 대해 배워볼까요?. Bli kjent med verden du lever i


      
  

직업 - Yrke

요즘은 좋은 직업을 갖는 것이 중요합니다. 외국어 기술이 없이 프로가 될수 있을까요? 가능하지 않습니다!. Det er veldig viktig å ha et godt yrke nå for tiden. Kan du være profesjonell uten å kunne fremmedspråk?


      
  

Languages

Korean, Norwegian, more