1시간2 - Време 2

시간낭비하지 마세요! 새로운 단어를 배워봅시다.. Не губете време! Учете нови думи


      
  

가족 - Семейство

엄마, 아빠, 친척들. 돈보다 중요한 가족!. Майка, баща, роднини. Семейството е най-святото в живота.


      
  

감정과 감각 - Чувствата, осезанията

사랑과 증오, 그리고 후각과 촉각의 모든 것. Всичко за любовта и омразата, обоняние и осезание


      
  

건강, 의학, 위생 - Здраве, медицина, хигиена

의사에게 아픈것에 관해 말하는법. Как да кажем на доктора, че имаме главоболие


      
  

건물, 기관 - Сгради, организации

교회, 극장, 기차역, 상점들. Църкви, театри, гари, магазини


      
  

교육1 - Образование 1

학교, 대학에 대한 모든 것. Всичко за училището, института, университета


      
  

교육2 - Образование 2

교육 과정에 대한 중요한 교훈 2. Част Втора на известния ни урок за образователните процеси


      
  

날씨 - Време

나쁜 날씨란 없어요. 모든 날씨가 좋아요.. Няма нищо по-хубаво от лошото време


      
  

      
  

      
  

      
  

      
  

      
  

단위 측정 - Мерки, измервания

인치와 센티미터 중 어느 것을 선호하세요? 당연히 환산이 되시죠?. Какво предпочитате - инчове или сантиметри? Десетична мерна система ли използвате?


      
  

      
  

도구 - Инструменти

청소, 수리, 리모델링을 위해 알아야 하는 것들. Какво да използваме за почистване, ремонт, работа в градината      
  

도시, 거리, 교통 - Град, улица, транспорт

대도시에서 길 잃지 않기. 오페라 하우스에 가는법 물어보기.. Внимавайте да не се загубите в големия град. Научете да попитате правилно как да стигнете до операта


      
  

돈, 쇼핑 - Пари, покупки

이 수업 놓지지 마세요. 돈 세는 법을 배워요.. Не пропускайте този урок. Научете се да броите парите


      
  

동물 - Животните

고양이와 개, 새와 물고기, 동물에 관한 모든 것. Котки и кучета. Птици и риби. В света на животните.


      
  

      
  

사람들 - Хората: роднини, приятели, врагове...

친척, 친구, 그리고 적을 알아야 백전백승입니다!.


      
  

      
  

사람의 특징1 - Човешките качества 1

내 주변 사람들 묘사해보기. Как да характеризираме хората около нас


      
  

색상 - Цветове

빨간색, 흰색, 파란색…… 색상 정복기. Всеки ловец знае къде се крие фазанът


      
  

숫자 - Цифри

하나, 둘, 셋… 수백만, 수십억. Едно, две, три... Милион, милиард


      
  

스포츠, 게임, 취미 - Спорт, игра, хоби

자, 한번 놀아봅시다. 축구와 체스와 성냥 수집에 대한 모든 것. Починете си и се забавлявайте! Всичко за футбола, шаха и колекционирането на кибритени клечки


      
  

시간1 - Време 1

시간은 멈추지 않는다! 인터넷 폴리글롯으로 시간에 대해 배워보기. Времето бърза! Не се бавете! Научете всичко за времето заедно с Интернет Полиглот!


      
  

식물 - Растенията

우리 주변의 자연의 경이에 대해 알아 보기. 식물의 모든 것: 나무, 꽃, 숲. Изучете чудесата на природата, които ни заобкалят. Всичко за растенията: дървета, цветя, храсти.


      
  

오락, 예술, 음악 - Развлечение, изкуство, музика

예술없는 인생이란 앙코없는 찐빵. Какво би бил животът ни без изкуство? Празна черупка на мида


      
  

옷 1 - Облекло 1

폼나면서 따뜻하게 옷입는 법의 모든 것. Всичко за топлите дрехи и естетичния вид


      
  


      
  

음식, 식당, 주방 1 - Ядене, ресторанти, кухня 1

맛있는 수업. 제일 좋아하는 군것질거리부터 음식에 대한 모든 것. Вкусен урок. Всичко за Вашите любими деликатеси


      
  

음식, 식당, 주방 2 - Ядене, ресторанти, кухня 2

맛있는 수업 2. Вкусен урок. Част втора


      
  

이동, 방향 - Движение, посоки

천천히 움직이고, 안전운전합시다!. Карай бавно- стигни жив!


      
  

인사, 요청, 환영, 작별 - Поздрави, молби, обръщения, сбогувания

사람들과 어울리는 법. Научете се да общувате с хората


      
  

인생과 나이 - Животът, Възрастта

인생은 짧다. 출생에서 사망까지 인생의 단계별 학습. Животът е кратък. Научете всичко за неговите етапи от рождението до смъртта


      
  

인체 - Частите на тялото

인체는 영혼의 그릇. 다리, 팔, 귀에 대해 알아보기. Лицето е огледало на душата. Всичко за ръцете, краката и ушите.


      
  

일, 비즈니스, 사무실 - Работа, бизнес, офис

과로는 그만! 지금은 쉬는 시간. 일과 관련된 단어들 알아 보기. Не ставай работохолик. Спри, почини си, научи думи за работата


      
  

자동차 - Кола

외국에서 자동차를 렌트하고 싶으세요? 우선 운전대가 어디있는지부터 배워봅시다.. Намирате се в чужбина и искате да си вземете кола под наем? Много е важно да знаете къде й е кормилото


      
  

자연 - Природа

우리의 어머니인 자연을 보호합시다!. Пазете природата, Вашата майка!


      
  

종교, 정치, 군사, 과학 - Религия, политика, армия, наука

가장 중요한 수업을 놓치지 마세요. `` 전쟁이 아닌 사랑을 하세요!``. Не пропускайте най-сериозния ни урок. Правете любов, а не война!


      
  

지리 - География: страни, градове…

국가, 도시… 살고 있는곳에 대해 배워볼까요?. Опознай светът, в който живееш


      
  

직업 - Професия

요즘은 좋은 직업을 갖는 것이 중요합니다. 외국어 기술이 없이 프로가 될수 있을까요? 가능하지 않습니다!. В наши дни е много важно да имаш добра професия. Но можете ли да сте професионалист без да знаете чужди езици? Едва ли.


      
  

Languages

Korean, Bulgarian, more