A A À Â Æ Ä B C C Ç D E E É È Ê Ë F G H I I Î Ï J K L M N O O Ô Œ Ö P Q R S T U U Ù Û Ü V W X Y Y Ÿ Z

      
  

Animaux - สัตว์

Chats et chiens. Oiseaux et poissons. Tout au sujet des animaux. แมวและสุนัข นกและปลา เกี่ยวกับสัตว์ทั้งหมด


      
  

Argent, Shopping - เงิน ช็อปปิ้ง

Ne manquez pas cette leçon. Renseignez-vous sur la façon compter l`argent. อย่าพลาดบทเรียนนี้ เรียนวิธีการนับเงิน


      
  

Bâtiments, Organisations - ตึก องค์กร

Églises, théâtres, gares, magasins. โบสถ์ โรงละคร สถานีรถไฟ ห้าง


      
  

Caractéristiques Humaines 1 - ลัษณะมนุษย์ 1

Comment décrire des personnes autour de vous. วิธีการอธิบายคนรอบตัวคุณ


      
  

      
  

      
  

Couleurs - สี

Tout au sujet du rouge, du blanc et du bleu. ทั้งหมดเกี่ยวกับ สีแดง สีขาว และสีฟ้า


      
  

      
  

      
  

      
  

      
  

      
  

Divertissement, Art, Musique - ความบันเทิง ศิลปะ ดนตรี

Quelle serait notre vie sans art ? Une coquille vide. ชีวิตเราจะเป้นอย่างไรถ้าปราศจากศิลปะ? ร่างกายที่ปราศจากวิญญาณ


      
  

Éducation 1 - การศึกษา 1

Tout au sujet de l`école, université. ทั้งหมดเกี่ยวกับโรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย


      
  

Éducation 2 - การศึกษา 2

Partie 2 de notre leçon célèbre au sujet des processus éducatifs. ส่วนที่ 2 ของบทเรียนที่มีชื่อเสียงของเราเกี่ยวกับกระบวนการทางการศึกษา


      
  

Famille - ครอบครัว

Mère, père, parents. La famille est la chose la plus importante dans la vie. แม่ พ่อ ญาติ ครอบครัวเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิต      
  

      
  

Habillement 1 - เสื้อผ้า 1

Tout au sujet de ce que vous avez mis dessus afin de sembler gentil. ทั้งหมดเกี่ยวกับสิ่งที่คุณสวมใส่เพื่อให้ดูดีและอบอุ่น


      
  

      
  

La nature - ธรรมชาติ

Préservez la nature, votre mère !. อนุรักษ์ธรรมชาติ แม่ของคุณ


      
  

La Vie, Âge - ชีวิต อายุ

La vie est courte. Apprenez tous au sujet de ses étapes de naissance à la mort. ชีวิตสั้นนัก เรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนทั้งหมดของมันตั้งแต่เกิดจนตาย


      
  

Le Temps - ภูมิอากาศ

Il n`y a aucun mauvais survivent à, chacun survivent à est très bien. ไม่มีอากาศไม่ดี ภูมิอากาศทั้งหมดดั


      
  

      
  

      
  

Mesures - ขนาด การวัด

Préférez-vous pouces ou des centimètres ?. คูณชอบนิ้วหรือเซนติเมตร? คุณสูงถึงเมตรยัง?


      
  

Mouvement, Directions - การเคลื่อนไหว ทิสทาง

Déplacez-vous lentement, conduisez sans risque. การเคลื่อนที่ช้าๆ การขับขี่อย่างปลอดภัย


      
  

Nombres - ตัวเลข

Un, deux, trois... Millions, milliards. หนึ่ง สอง สาม...ล้าน พันล้าน


      
  

Nourriture, Restaurants, Cuisine 1 - อาหาร ภัตตาคาร ห้องครัว 1

Leçon délicieuse. Tout au sujet de vos petits délicieux préférés désires ardents. บทเรียนอร่อย ทั้งหมดเกี่ยวกับความอยากเล็กๆที่อร่อยของโปรดของคุณ


      
  

Nourriture, Restaurants, Cuisine 2 - อาหาร ภัตตาคาร ห้องครัว 2

Partie deux de leçon délicieuse. ส่วนที่ 2 ของบทเรียนอร่อย


      
  

Outils - เครื่องมือ

Savez ce que vous devriez employer pour le nettoyage, réparation, jardinage. รู้ว่าคุณควรจะใช้อะไรในการทำความสะอาด ซ่อม ทำสวน


      
  

Pièces de Corps Humain - ส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์

Le corps est la récipient pour l`âme. Renseignez-vous sur des jambes, des bras et des oreilles. ร่างกายเป็นที่อยู่ของจิตใจ เรียนรู้เกี่ยวกับขา แขนและหู      
  

Profession - อาชีพ

Il est très important d`avoir une bonne profession de nos jours. Pouvez-vous être un professionnel sans connaissance des langues étrangères ? À peine !. การมีอาชีพที่ดีเป็นสิ่งสำคัญมากในปัจจุบัน คุณสามารถเป็นมืออาชีพโดยปราศจากความรู้ได้ไหม?


      
  

      
  

Religion, La Politique, Militaires, La Science - ศาสนา การเมือง การทหาร วิทยาศาสตร์

Ne manquez pas notre leçon plus sérieuse de tous !. อย่าพลาดบทเรียนที่สุดของเรา! สร้างรักไม่สร้างสงคราม.


      
  

Renseignez-vous sur les merveilles de la nature qui nous entourent. Tout au sujet des plantes: les arbres, les fleurs, et les buissons - พืช

เรียนเกี่ยวกับสิ่งมหัศจรรย์ตามธรรมชาติรอบๆตัวเรา ทั้งหมดเกี่ยวกับพืช ต้นไม้ ดอกไม้ พุ่มไม้


      
  

Salutations, Demandes, Bienvenues, Adieux - การทักทาย ขอ ต้อนรับ อำลา

Apprenez à avoir une vie sociale avec des personnes. เรียนรู้วิธีที่จะเข้าสังคมกับคนอื่น


      
  

Santé, Médecine, Hygiène - สุขภาพ ยา สุขลักษณะ

Comment dire le docteur au sujet de votre mal de tête. วิธีการบอกแพทย์เกี่ยวกับการปวดหัวของคุณ


      
  

Sentiments, Sens - ความรู้สึก การรู้สึกได้

Tout au sujet de l`amour, de la haine, de l`odeur et du contact. ทั้งหมดเกี่ยวกับความรัก ความเกลียด การได้กลิ่นและการสัมผัส


      
  

Sports, Jeux, Passe-temps - กีฬา เกมส์ งานอดิเรก

Ayez de l`amusement. Tout au sujet du football, d`échecs et de la collection d`allumette. มีความสนุก ทั้งหมดเกี่ยวกับฟุตบอล หมากรุก และการสะสมไม้ขีดไฟ


      
  

Temps 1 - เวลา 1

Le temps fait tic tac ! Aucun temps pour prolongé ! Renseignez-vous sur le temps avec le Internet Polyglot maintenant !. เวลาไม่รอท่า เวลาเดินเร็ว! เรียนรู้เกี่ยวกับเวลาด้วยอินเตอร์เน็ตโพลีกลอทตอนนี้เลย


      
  

Temps 2 - เวลา 2

Ne perdez pas votre temps ! Apprenez les nouveaux mots. อย่าปล่อยเวลาไปเปล่าประโยชน์ เรียนรู้คำใหม่ๆ


      
  

Travail, Affaires, Bureau - งาน ธุรกิจ ที่ทำงาน

Ne travaillez pas trop dur. Ayez un repos, apprenez les mots au sujet du travail. อย่าทำงานหนักมากเกินไป พักผ่อนบ้าง เรียนรู้คำเกี่ยวกับงาน


      
  

Ville, Rues, Transport - เมือง ถนน การขนส่ง

Ne fous le camp dans une grande ville. Demandez comment vous pouvez arriver au théatre de l`opéra. อย่าหลงทางในเมืองใหญ่ ถามว่าคุณจะไปที่โอเปร่าเฮ้าส์ได้อย่างไร


      
  

Voiture - รถ

Est-ce que vous êtes dans un pays étranger et voulez louer une voiture ? Vous devez savoir où elle a sa roue de direction. คุณอยู่ในต่างประเทศและอยากจะเช่ารถสักคันไหม? คุณต้องรู้ว่าที่ไหนมีมีรถให้เช่าบ้าง


Languages

French, Thai, more

Lessons

French-Thai, more