A A À Â Æ Ä B C C Ç D E E É È Ê Ë F G H I I Î Ï J K L M N O O Ô Œ Ö P Q R S T U U Ù Û Ü V W X Y Y Ÿ Z

      
  

Animaux - Zwierzęta

Chats et chiens. Oiseaux et poissons. Tout au sujet des animaux. Koty i psy. Ptaki i ryby. Wszystko o zwierzętach.


      
  

Argent, Shopping - Pieniądze, Zakupy

Ne manquez pas cette leçon. Renseignez-vous sur la façon compter l`argent. Nie przegap tej lekcji. Naucz się liczyć pieniądze.


      
  

Bâtiments, Organisations - Budynki, Organizacje

Églises, théâtres, gares, magasins. Kościoły, teatry, dworce kolejowe, sklepy


      
  

Caractéristiques Humaines 1 - Cechy charakterystyczne człowieka 1

Comment décrire des personnes autour de vous. Jak opisać ludzi wokół ciebie


      
  

      
  

      
  

Couleurs - Kolory

Tout au sujet du rouge, du blanc et du bleu. Wszystko o czerwonym, białym i niebieskim


      
  

      
  

      
  

      
  

      
  

      
  

Divertissement, Art, Musique - Rozrywka, Sztuka, Muzyka

Quelle serait notre vie sans art ? Une coquille vide. Czym byłoby nasze życie bez sztuki? Pustą skorupą


      
  

Éducation 1 - Edukacja 1

Tout au sujet de l`école, université. Wszystko o szkołach, koledżach, uniwersytetach


      
  

Éducation 2 - Edukacja 2

Partie 2 de notre leçon célèbre au sujet des processus éducatifs. Część 2 naszej sławnej lekcji o systemach edukacyjnych


      
  

Famille - Rodzina

Mère, père, parents. La famille est la chose la plus importante dans la vie. Matka, ojciec, krewni. Rodzina jest w życiu najważniejsza.      
  

Géographie: Pays, Villes - Geografia: Kraje, Miasta

Connaissez le monde où vous vivez. Poznaj świat w którym żyjesz


      
  

Habillement 1 - Ubrania 1

Tout au sujet de ce que vous avez mis dessus afin de sembler gentil. Wszystko o tym, co na siebie włożyć, aby wyglądać dobrze i nie zmarznąć


      
  

      
  

La nature - Natura

Préservez la nature, votre mère !. Ocal naturę, twoją matkę!


      
  

La Vie, Âge - Życie, Wiek

La vie est courte. Apprenez tous au sujet de ses étapes de naissance à la mort. Życie jest krótkie. Poznaj jego etapy od urodzenia do śmierci.


      
  

Le Temps - Pogoda

Il n`y a aucun mauvais survivent à, chacun survivent à est très bien. Nie ma złej pogody, każda pogoda jest dobra


      
  

      
  

      
  

Mesures - Miary, Pomiary

Préférez-vous pouces ou des centimètres ?. Wolisz cale czy centymetry? Przeszedłeś już na system metryczny?


      
  

Mouvement, Directions - Ruch, Kierunki

Déplacez-vous lentement, conduisez sans risque. Poruszaj się wolno, jedź bezpiecznie


      
  

Nombres - Liczby

Un, deux, trois... Millions, milliards. Jeden, dwa, trzy... Miliony, biliony


      
  

Nourriture, Restaurants, Cuisine 1 - Jedzenie, Restauracje, Kuchnia 1

Leçon délicieuse. Tout au sujet de vos petits délicieux préférés désires ardents. Pyszna lekcja. Wszystko o twoich ulubionych jedzeniowych zachciankach.


      
  

Nourriture, Restaurants, Cuisine 2 - Jedzenie, Restauracje, Kuchnia 1

Partie deux de leçon délicieuse. Część 2 pysznej lekcji


      
  

Outils - Narzędzia

Savez ce que vous devriez employer pour le nettoyage, réparation, jardinage. Naucz się, czego powinieneś używać do sprzątania, reperowania, prac ogrodowych


      
  

Pièces de Corps Humain - Części ciała człowieka

Le corps est la récipient pour l`âme. Renseignez-vous sur des jambes, des bras et des oreilles. Ciało jest pojemnikiem na duszę. Dowiedz się wszystkiego o nogach, rękach i uszach      
  

Plantes - Rośliny

Renseignez-vous sur les merveilles de la nature qui nous entourent. Tout au sujet des plantes: les arbres, les fleurs, et les buissons. Poznaj cuda przyrody, które nas otaczają. Wszystko o roślinach: drzewach, kwiatach, krzewach


      
  

Profession - Zawód

Il est très important d`avoir une bonne profession de nos jours. Pouvez-vous être un professionnel sans connaissance des langues étrangères ? À peine !. W dzisiejszych czasach to bardzo ważne, aby posiadać dobry zawód. Czy możesz być profesjonalistą


      
  

      
  

Salutations, Demandes, Bienvenues, Adieux - Pozdrowienia, Prośby, Powitania, Pożegnania

Apprenez à avoir une vie sociale avec des personnes. Naucz się udzielać towarzysko


      
  

Santé, Médecine, Hygiène - Zdrowie, medycyna, higiena

Comment dire le docteur au sujet de votre mal de tête. Jak powiedzieć lekarzowi o bólu głowy


      
  

Sentiments, Sens - Uczucia, Zmysły

Tout au sujet de l`amour, de la haine, de l`odeur et du contact. Wszystko o miłości, nienawiści, węchu i dotyku


      
  

Sports, Jeux, Passe-temps - Sporty, Gry, Hobby

Ayez de l`amusement. Tout au sujet du football, d`échecs et de la collection d`allumette. Zabaw się. Wszystko o piłce nożnej, szachach i zbieraniu zapałek.


      
  

Temps 1 - Czas 1

Le temps fait tic tac ! Aucun temps pour prolongé ! Renseignez-vous sur le temps avec le Internet Polyglot maintenant !. Czas ucieka! Nie ma czasu na ociąganie się! Dowiedz się teraz wszystkiego o czasie z Internetowym Poliglotą!


      
  

Temps 2 - Czas 2

Ne perdez pas votre temps ! Apprenez les nouveaux mots. Nie marnuj czasu! Naucz się nowych słów


      
  

Travail, Affaires, Bureau - Praca, Biznes, Biuro

Ne travaillez pas trop dur. Ayez un repos, apprenez les mots au sujet du travail. Nie pracuj za ciężko. Odpocznij sobie, poznaj kilka słów dotyczących pracy


      
  

Ville, Rues, Transport - Miasto, Ulice, Transport

Ne fous le camp dans une grande ville. Demandez comment vous pouvez arriver au théatre de l`opéra. Nie zgub się w wielkim mieście. Zapytaj, jak dojść do opery


      
  

Voiture - Samochód

Est-ce que vous êtes dans un pays étranger et voulez louer une voiture ? Vous devez savoir où elle a sa roue de direction. Jesteś w obcym kraju i chcesz wynająć samochód? Musisz wiedzieć, gdzie ma kierownicę


Languages

French, Polish, more

Lessons

French-Polish, more