Animales - Zvířata

Gatos y perros. Pájaros y peces. Todo acerca de los animales.. Kočky a psi. Ptáci a ryby. Vše o zvířatech

words

      

Características Humanas 1 - Popis člověka 1

Cómo describir a la gente alrededor tuyo.. Jak popsat lidi kolem sebe

words      

Ciudad, Calles, Transporte - Města, ulice, doprava

No te pierdas en una gran ciudad. Pregunta cómo llegar al teatro de óperas.. Neztraťte se ve velkoměstě. Zeptejte se, jak dojít k opeře

words

      

Clima - Počasí

No hay mal clima, cualquier clima es bueno. Špatné počasí neexistuje, každé počasí je pěkné

words

      

Coche - Auto

Estás en un país extranjero y quieres alquilar un auto? Debes saber dónde tiene el volante.. Jste v cizině a chcete si vypůjčit auto? Měli byste vědět, kde má volant.

words

      

Colores - Barvy

Todo acerca del rojo, blanco y azul.. Vše o červené, bílé a modré

words

      

Comida, Restaurantes, Cocina 1 - Jídlo, restaurace, kuchyně 1

Una lección muy rica. Todo acerca de tus deliciosos favoritos antojos.. Lekce k sežrání. Všechno o Vašich oblíbených lahůdkách.

words

      

Comida, Restaurantes, Cocina 2 - Jídlo, restaurace, kuchyně 2

La parte 2 de la deliciosa lección.. Pokračování lekce k sežrání.

words

      

Deportes, Juegos, Afición - Sporty, hry, koníčky

Diviértete un poco. Todo acerca del fútbol, ajedrez y colecciones.. Pobavte se. Vše o fotbalu, šachu a sbírkách kartiček

words


      

Dinero, De compras - Peníze, nakupování

No te pierdas esta lección. Aprende cómo contar el dinero.. Nevynechejte tuto lekci. Naučte se, jak počítat peníze

words

      

Edificios, Organizaciones - Budovy, organizace

Iglesias, teatros, estaciones del tren, tiendas.. Kostely, divadla, vlaková nádraží, obchody

words

      

Enseñanza 1 - Vzdělání 1

Todo acerca de la escuela, la facultad, la universidad.. Všechno o škole, vysoké a univerzitě

words

      

Enseñanza 2 - Vzdělání 2

La parte 2 de nuestras famosas lecciones acerca de los procesos educacionales.. Druhý díl naší slavné lekce o procesech vzdělávání

words

      

Entretenimiento, Arte, Música - Zábava, umění, hudba

Qué sería de nuestra vida sin el arte? Un cascarón vacío.. Jaký by byl Váš život bez umění? Jen prázdná schránka

words

      

Familia - Rodina

Madre, padre, parientes. La familia es lo más importante en la vida.. Matka, otec, příbuzní. Rodina je ta nejdůležitější věc života

words


      

Geografía: Países, Ciudades… - Zeměpis: Země, města,..

Conoce el mundo donde vives.. Poznejte svět, ve kterém žijete

words

      

Instrumentos - Nástroje

Aprende lo que debes usar para la limpieza, reparación, jardinería.. Zjistěte, co byste měli použít na čištění, opravu, zahradničení

words


      

Medidas - Míry, měření

Prefieres pulgadas o centímetros? ¿Ya eres métrico?. Máte raději palce, nebo centimetry?

words

      

Movimiento, Direcciones - Pohyb, směry

Muévete lentamente, conduce seguro.. Jezděte pomalu, jezděte bezpečně

words

      

Naturaleza - Příroda

Preserva la naturaleza, ¡Tu madre!. Ochraňujte přírodu, svou matku!

words

      

Números - Čísla

Uno, dos, tres... Millones, billones.. Jedna, dva, tři... miliony, miliardy

words

      

Partes del cuerpo humano - Části lidského těla

El cuerpo es el envase del alma. Aprende acerca de las piernas, brazos y oídos.. Tělo je schránka duše. Poznejte nohy, ruce, uši

words

      

Plantas - Rostliny

Aprende acerca de las maravillas naturales que nos rodean. Todo acerca de las plantas: árboles, flores, arbustos.. Poznejte zázraky přírody kolem nás. Vše o rostlinách: stromy, květiny, keře

words

      

Profesión - Profese

Es muy importante tener una profesión hoy en día. Puedes ser un profesional sin el conocimiento de idiomas extranjeros? Muy difícil!. Je velmi důležité mít nyní dobré povolání. Mohl byste být profesionál bez znalostí cizích jazyků? Těžko!

words


      

Religión, Política, Militar, Ciencia - Náboženství, politika, armáda, věda

¡No te pierdas nuestra lección más importante! Haz el amor y no la guerra.. Nemiňte naši vůbec nejvážnější lekci ze všech! Milujte se, neválčete!

words

      

Ropa 1 - Oblečení 1

Todo acerca de lo que te pones para verte bien y mantenerte caliente.. Všechno, co si oblékáte, abyste vypadali dobře a bylo Vám teplo

words


      

Salud, medicina, higiene - Zdraví, medicína, hygiena

Cómo decirle al médico sobre tu dolor de cabeza.. Jak říct doktorovi o vašich bolestech hlavy

words

      

Saludos, Peticiones, Bienvenidas, Despedidas - Pozdravy, prosby, uvítání, loučení

Aprende cómo socializar con la gente.. Jak se dostat mezi lidi

words

      

Sentimientos, sensaciónes - Pocity, smysly

Todo acerca del amor, el odio, el olfato y el tacto.. Vše o lásce, nenávisti, vůni a doteku

words

      

Tiempo 1 - Čas 1

¡El tiempo pasa! ¡No hay tiempo para detenerse! Aprende acerca del tiempo ahora con Internet Políglota!. Čas utíká! Žádný čas na lelkování! Naučte se něco nového o času právě teď s Internet Polyglotem!

words

      

Tiempo 2 - Čas 2

¡ENo pierdas el tiempo! Aprende palabras nuevas.. Neplýtvejte časem! Naučte se nová slovíčka

words

      

Trabajo, negocios, oficina - Práce, podnikání, kancelář

No trabajes demasiado duro. Tómate un descanso, aprende sobre palabras relacionadas al trabajo.. Nepracujte příliš tvrdě. Odpočiňte si, naučte se slovíčka o práci

words


      

Vida, Edad - Život, Stáří

La vida es corta. Aprende todo acerca de sus etapas desde el nacimiento hasta la muerte.. Život je krátký. Zjistěte vše o jeho etapách od narození do smrti

words

Languages: Spanish, Czech, more...
Lessons: Spanish-Czech, more...