Animales - Zvířata

Gatos y perros. Pájaros y peces. Todo acerca de los animales.. Kočky a psi. Ptáci a ryby. Vše o zvířatech


      
  

Características Humanas 1 - Popis člověka 1

Cómo describir a la gente alrededor tuyo.. Jak popsat lidi kolem sebe


      
  

      
  

      
  

Ciudad, Calles, Transporte - Města, ulice, doprava

No te pierdas en una gran ciudad. Pregunta cómo llegar al teatro de óperas.. Neztraťte se ve velkoměstě. Zeptejte se, jak dojít k opeře


      
  

Clima - Počasí

No hay mal clima, cualquier clima es bueno. Špatné počasí neexistuje, každé počasí je pěkné


      
  

Coche - Auto

Estás en un país extranjero y quieres alquilar un auto? Debes saber dónde tiene el volante.. Jste v cizině a chcete si vypůjčit auto? Měli byste vědět, kde má volant.


      
  

Colores - Barvy

Todo acerca del rojo, blanco y azul.. Vše o červené, bílé a modré


      
  

Comida, Restaurantes, Cocina 1 - Jídlo, restaurace, kuchyně 1

Una lección muy rica. Todo acerca de tus deliciosos favoritos antojos.. Lekce k sežrání. Všechno o Vašich oblíbených lahůdkách.


      
  

Comida, Restaurantes, Cocina 2 - Jídlo, restaurace, kuchyně 2

La parte 2 de la deliciosa lección.. Pokračování lekce k sežrání.


      
  

Deportes, Juegos, Afición - Sporty, hry, koníčky

Diviértete un poco. Todo acerca del fútbol, ajedrez y colecciones.. Pobavte se. Vše o fotbalu, šachu a sbírkách kartiček


      
  

Dinero, De compras - Peníze, nakupování

No te pierdas esta lección. Aprende cómo contar el dinero.. Nevynechejte tuto lekci. Naučte se, jak počítat peníze


      
  

Edificios, Organizaciones - Budovy, organizace

Iglesias, teatros, estaciones del tren, tiendas.. Kostely, divadla, vlaková nádraží, obchody


      
  

Enseñanza 1 - Vzdělání 1

Todo acerca de la escuela, la facultad, la universidad.. Všechno o škole, vysoké a univerzitě


      
  

Enseñanza 2 - Vzdělání 2

La parte 2 de nuestras famosas lecciones acerca de los procesos educacionales.. Druhý díl naší slavné lekce o procesech vzdělávání


      
  

Entretenimiento, Arte, Música - Zábava, umění, hudba

Qué sería de nuestra vida sin el arte? Un cascarón vacío.. Jaký by byl Váš život bez umění? Jen prázdná schránka      
  

Familia - Rodina

Madre, padre, parientes. La familia es lo más importante en la vida.. Matka, otec, příbuzní. Rodina je ta nejdůležitější věc života


      
  

      
  

Geografía: Países, Ciudades… - Zeměpis: Země, města,..

Conoce el mundo donde vives.. Poznejte svět, ve kterém žijete


      
  

Instrumentos - Nástroje

Aprende lo que debes usar para la limpieza, reparación, jardinería.. Zjistěte, co byste měli použít na čištění, opravu, zahradničení


      
  

      
  

Medidas - Míry, měření

Prefieres pulgadas o centímetros? ¿Ya eres métrico?. Máte raději palce, nebo centimetry?


      
  

Movimiento, Direcciones - Pohyb, směry

Muévete lentamente, conduce seguro.. Jezděte pomalu, jezděte bezpečně


      
  

Naturaleza - Příroda

Preserva la naturaleza, ¡Tu madre!. Ochraňujte přírodu, svou matku!


      
  

Números - Čísla

Uno, dos, tres... Millones, billones.. Jedna, dva, tři... miliony, miliardy


      
  

Partes del cuerpo humano - Části lidského těla

El cuerpo es el envase del alma. Aprende acerca de las piernas, brazos y oídos.. Tělo je schránka duše. Poznejte nohy, ruce, uši


      
  

Plantas - Rostliny

Aprende acerca de las maravillas naturales que nos rodean. Todo acerca de las plantas: árboles, flores, arbustos.. Poznejte zázraky přírody kolem nás. Vše o rostlinách: stromy, květiny, keře


      
  

Profesión - Profese

Es muy importante tener una profesión hoy en día. Puedes ser un profesional sin el conocimiento de idiomas extranjeros? Muy difícil!. Je velmi důležité mít nyní dobré povolání. Mohl byste být profesionál bez znalostí cizích jazyků? Těžko!


      
  

      
  

Religión, Política, Militar, Ciencia - Náboženství, politika, armáda, věda

¡No te pierdas nuestra lección más importante! Haz el amor y no la guerra.. Nemiňte naši vůbec nejvážnější lekci ze všech! Milujte se, neválčete!


      
  

Ropa 1 - Oblečení 1

Todo acerca de lo que te pones para verte bien y mantenerte caliente.. Všechno, co si oblékáte, abyste vypadali dobře a bylo Vám teplo      
  

      
  

Salud, medicina, higiene - Zdraví, medicína, hygiena

Cómo decirle al médico sobre tu dolor de cabeza.. Jak říct doktorovi o vašich bolestech hlavy


      
  

Saludos, Peticiones, Bienvenidas, Despedidas - Pozdravy, prosby, uvítání, loučení

Aprende cómo socializar con la gente.. Jak se dostat mezi lidi


      
  

Sentimientos, sensaciónes - Pocity, smysly

Todo acerca del amor, el odio, el olfato y el tacto.. Vše o lásce, nenávisti, vůni a doteku


      
  

Tiempo 1 - Čas 1

¡El tiempo pasa! ¡No hay tiempo para detenerse! Aprende acerca del tiempo ahora con Internet Políglota!. Čas utíká! Žádný čas na lelkování! Naučte se něco nového o času právě teď s Internet Polyglotem!


      
  

Tiempo 2 - Čas 2

¡ENo pierdas el tiempo! Aprende palabras nuevas.. Neplýtvejte časem! Naučte se nová slovíčka


      
  

Trabajo, negocios, oficina - Práce, podnikání, kancelář

No trabajes demasiado duro. Tómate un descanso, aprende sobre palabras relacionadas al trabajo.. Nepracujte příliš tvrdě. Odpočiňte si, naučte se slovíčka o práci


      
  

      
  

      
  

      
  

      
  

      
  

Vida, Edad - Život, Stáří

La vida es corta. Aprende todo acerca de sus etapas desde el nacimiento hasta la muerte.. Život je krátký. Zjistěte vše o jeho etapách od narození do smrti


Languages

Spanish, Czech, more

Lessons

Spanish-Czech, more