A B C Ĉ D E F G Ĝ H Ĥ I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U Ŭ V Z

      
  

Aŭto - Auto

Ĉu vi volas prunti aŭton en fremda urbo?. Jste v cizině a chcete si vypůjčit auto? Měli byste vědět, kde má volant.


      
  

Bestoj - Zvířata

Birdoj kaj fiŝoj. Ĉio pri bestoj.. Kočky a psi. Ptáci a ryby. Vše o zvířatech


      
  

Distro, arto, muziko - Zábava, umění, hudba

Kio estus nia vivo sen arto? Malplena ŝelo!. Jaký by byl Váš život bez umění? Jen prázdná schránka


      
  

      
  

      
  

      
  

      
  

      
  

Familio - Rodina

Patrino, patro, parencoj. La familio estas la plej grava afero en la vivo.. Matka, otec, příbuzní. Rodina je ta nejdůležitější věc života


      
  

      
  

      
  

Homa korpo - Části lidského těla

La korpo entenas la animon. Ĉio pri kruroj, brakoj kaj oreloj.. Tělo je schránka duše. Poznejte nohy, ruce, uši


      
  

Homaj proprecoj 1 - Popis člověka 1

Kiel priskribi ĉirkaŭajn homojn.. Jak popsat lidi kolem sebe


      
  

      
  

      
  

Iloj - Nástroje

Lernu kiel purigi, ripari, ĝardenumi.. Zjistěte, co byste měli použít na čištění, opravu, zahradničení      
  

Instruado 1 - Vzdělání 1

Ĉio pri lernejo, altlernejo, universitato.. Všechno o škole, vysoké a univerzitě


      
  

Instruado 2 - Vzdělání 2

Parto 2 pri nia elstara leciono pri edukado.. Druhý díl naší slavné lekce o procesech vzdělávání


      
  

Koloroj - Barvy

Ĉio pri ruĝa, blanka kaj blua.. Vše o červené, bílé a modré


      
  

Konstruaĵoj, organizaĵoj - Budovy, organizace

Preĝejoj, teatroj, stacidomoj, vendejoj.. Kostely, divadla, vlaková nádraží, obchody


      
  

Laboro, negoco, oficejo - Práce, podnikání, kancelář

Ne laboru tro multe. Ripozu, lernu vortojn pri laboro.. Nepracujte příliš tvrdě. Odpočiňte si, naučte se slovíčka o práci


      
  

Manĝo, restoracio, kuirejo 1 - Jídlo, restaurace, kuchyně 1

Bongusta leciono. Ĉio pri viaj preferataj, ĝuaj, partiecoj.. Lekce k sežrání. Všechno o Vašich oblíbených lahůdkách.


      
  

Manĝo, restoracio, kuirejo 2 - Jídlo, restaurace, kuchyně 2

Parto 2 de bongusta leciono.. Pokračování lekce k sežrání.


      
  

      
  

Mezuroj, mezurado - Míry, měření

Ĉu vi preferas colojn aŭ centimetrojn?. Máte raději palce, nebo centimetry?


      
  

Mono, aĉetado - Peníze, nakupování

Ne tralasu ĉi tiun lecionon. Lernu trakti monon.. Nevynechejte tuto lekci. Naučte se, jak počítat peníze


      
  

Movo, direkto - Pohyb, směry

Malrapide kaj sekure.. Jezděte pomalu, jezděte bezpečně


      
  

Naturo - Příroda

Savu panjon naturon.. Ochraňujte přírodu, svou matku!


      
  

Nombroj - Čísla

Unu, du, tri…milionoj, miliardoj.. Jedna, dva, tři... miliony, miliardy


      
  

Plantoj - Rostliny

Ĉio pri plantoj, arboj, floroj kaj arbustoj.. Poznejte zázraky přírody kolem nás. Vše o rostlinách: stromy, květiny, keře


      
  

Profesio - Profese

Gravas havi bonan profesion hodiaŭ. Ĉu vi povas esti bona profesiulo sen koni fremdlingvojn? Malfacile!. Je velmi důležité mít nyní dobré povolání. Mohl byste být profesionál bez znalostí cizích jazyků? Těžko!      
  

      
  

Religio, politiko, militaferoj, scienco - Náboženství, politika, armáda, věda

Ne tralasu nian plej seriozan lecionon!!! Amu anstataŭ militi.. Nemiňte naši vůbec nejvážnější lekci ze všech! Milujte se, neválčete!


      
  

Saluto, peto, bonvenoj, adiaŭo - Pozdravy, prosby, uvítání, loučení

Kiel trakti personojn.. Jak se dostat mezi lidi


      
  

Sano, kuracado, higieno - Zdraví, medicína, hygiena

Kiel diri al kuracisto pri kapdoloro.. Jak říct doktorovi o vašich bolestech hlavy


      
  

Sentoj, sensoj - Pocity, smysly

Ĉio pri amo, malamo, senso kaj palpo.. Vše o lásce, nenávisti, vůni a doteku


      
  

Sporto, ludoj, hobio - Sporty, hry, koníčky

Havu iom da plezuro. Ĉio pri piedpilko, ŝako kaj kolektado de alumetoj.. Pobavte se. Vše o fotbalu, šachu a sbírkách kartiček


      
  

Tempo 1 - Čas 1

La tempo tiktakas! Mankas tempo por prokrasti!. Čas utíká! Žádný čas na lelkování! Naučte se něco nového o času právě teď s Internet Polyglotem!


      
  

tempo 2 - Čas 2

Ne perdu tempon.. Neplýtvejte časem! Naučte se nová slovíčka


      
  

Urbo, stratoj, tansporto - Města, ulice, doprava

Ne perdu la vojon en granda urbo. Kiel demandi la vojon.. Neztraťte se ve velkoměstě. Zeptejte se, jak dojít k opeře


      
  

Vestoj 1 - Oblečení 1

Ĉio pri vesti por aspekti bela kaj plu varmi.. Všechno, co si oblékáte, abyste vypadali dobře a bylo Vám teplo


      
  

      
  

Vetero - Počasí

Ne ekzistas malbona vetero, nur malbona vesto.. Špatné počasí neexistuje, každé počasí je pěkné


      
  

Vivo, Aĝo - Život, Stáří

La vivo estas mallonga. Ĉio pri vivciklo, de la nasko al la morto.. Život je krátký. Zjistěte vše o jeho etapách od narození do smrti


Languages

Esperanto, Czech, more