A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

      
  

Animals - Dyr

Cats and dogs. Birds and fish. All about animals. Hund og katt. Fugl og fisk. Alt om dyr


      
  

Buildings, Organizations - Bygninger, Organisasjoner

Churches, theatres, train stations, stores. Kirker, teatre, togstasjoner, butikker


      
  

Car - Bil

Are you in a foreign country and want to rent a car? You have to know where it has its steering wheel. Ønsker du å leie en bil i utlandet? Da må du vite hvilken side rattet er på


      
  

City, Streets, Transportation - By, Veier, Transport

Do not get lost in a big city. Ask how you can get to the opera house. Gå deg ikke bort i storbyen. Spør hvordan du kommer deg til operahuset.


      
  

Clothing 1 - Klær 1

All about what you put on in order to look nice and stay warm. Alt om hva du skal ta på deg for å se bra ut og holde deg varm


      
  

      
  

Colors - Farger

All about red, white and blue. Alt om rødt, hvitt og blått


      
  

Education 1 - Utdanning 1

All about school, college, university. Alt om skole, høgskole, universitet


      
  

Education 2 - Utdanning 2

Part 2 of our famous lesson about educational processes. Del 2 av vår berømte leksjon om utdanning


      
  

Entertainment, Art, Music - Underholdning, Kunst, Musikk

What would be our life without art? An empty shell. Livet ville vært fattigere uten kunst


      
  

Family - Familien

Mother, father, relatives. Family is the most important thing in life. Mor, far, slektninger. Familien er det viktigste i livet.


      
  

Feelings, Senses - Følelser, Sanser

All about love, hate, smell and touch. Alt om kjærlighet, hat, lukt og berøring


      
  

Food, Restaurants, Kitchen 1 - Mat, Restauranter, Kjøkken 1

Yummy lesson. All about your favorite, delicious, little cravings. Appetittvekkende leksjon. Alt om dine deilige favorittfristelser


      
  

Food, Restaurants, Kitchen 2 - Mat, Restauranter, Kjøkken 2

Part two of yummy lesson. Del to av vår appetittvekkende leksjon


      
  

Geography: Countries, Cities... - Geografi: Land, Byer…

Know the world where you live. Bli kjent med verden du lever i


      
  

Greetings, Requests, Welcomes, Farewells - Hilsninger, Invitasjoner, Velkomster, Avskjeder

Know how to socialize with people. Lær deg hvordan du sosialiserer med mennesker      
  

Health, Medicine, Hygiene - Helse, Medisin, Hygiene

How to tell doctor about your headache. Slik forteller du legen om hodepinen din


      
  

      
  

Human Body Parts - Kroppsdeler

Body is the container for the soul. Learn about legs, arms and ears. Kroppen er sjelens tempel. Lær deg om ben, armer og ører


      
  

Human Characteristics 1 - Menneskelige egenskaper 1

How to describe people around you. Slik beskriver du menneskene rundt deg


      
  

      
  

Life, Age - Livet, Alder

Life is short. Learn all about its stages from birth to death. Livet er kort. Lær deg alt om stadiene fra fødsel til død.


      
  

      
  

Measures, Measurements - Størrelser, Måleenheter

Do you prefer inches or centimeters? Are you metric yet?. Foretrekker du tommer eller centimetere?


      
  

Money, Shopping - Penger, Shopping

Do not miss this lesson. Learn how to count money. Gå ikke glipp av denne leksjonen. Lær deg å telle penger


      
  

Movement, Directions - Bevegelse, Retninger

Move slowly, drive safely.. Bedre sent enn aldri


      
  

Nature - Natur

Preserve nature, your mother!. Ta vare på Moder jord!


      
  

Numbers - Tall

One, two, three… Millions, billions. En, to, tre… Millioner, Milliarder


      
  

      
  

Plants - Planter

Learn about natural wonders surrounding us. All about plants: trees, flowers, bushes. Lær deg alt om naturens mirakel som omgir oss. Alt om planter: trær, blomster, busker


      
  

Profession - Yrke

It is very important to have a good profession nowadays. Can you be a professional without knowledge of foreign languages? Hardly!. Det er veldig viktig å ha et godt yrke nå for tiden. Kan du være profesjonell uten å kunne fremmedspråk?      
  

      
  

Religion, Politics, Military, Science - Religion, Politikk, Militæret, Vitenskap

Do not miss our most serious lesson of all! Make love not war!. Gå ikke glipp av den aller viktigste leksjonen! Spre kjærlighet, ikke krig!


      
  

Sports, Games, Hobbies - Sport, Spill, Hobby

Have some fun. All about soccer, chess and match collecting. Ha det litt moro. Alt om fotball, sjakk og fyrstikksamling


      
  

Time 1 - Tid 1

Time is ticking! No time for lingering! Learn about time with Internet Polyglot now!. Tiden går! Du har ingen tid å miste: Lær deg om tid med Internet Polyglot nå!


      
  

Time 2 - Tid 2

Don`t waste your time! Learn new words. Ikke sløs bort tiden. Lær deg nye ord


      
  

Tools - Verktøy

Know what you should use for cleaning, repair, gardening. Dette trenger du til å vaske, reparere og stelle i hagen


      
  

      
  

      
  

      
  

      
  

      
  

Weather - Vær

There is no bad weather, all weather is fine.. Det finnes ikke dårlig vær, bare dårlige klær


      
  

Work, Business, Office - Jobb, Forretning, Kontor

Don`t work too hard. Have a rest, learn words about work. Ikke jobb for hardt. Ta en pause, lær deg nye ord om jobb