A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

  

Cats and dogs. Birds and fish. All about animals. Hund og katt. Fugl og fisk. Alt om dyr


  

Churches, theatres, train stations, stores. Kirker, teatre, togstasjoner, butikker


  

Are you in a foreign country and want to rent a car? You have to know where it has its steering wheel. Ønsker du å leie en bil i utlandet? Da må du vite hvilken side rattet er på


  

Do not get lost in a big city. Ask how you can get to the opera house. Gå deg ikke bort i storbyen. Spør hvordan du kommer deg til operahuset.


  

All about what you put on in order to look nice and stay warm. Alt om hva du skal ta på deg for å se bra ut og holde deg varm


  

  

All about red, white and blue. Alt om rødt, hvitt og blått


  

All about school, college, university. Alt om skole, høgskole, universitet


  

Part 2 of our famous lesson about educational processes. Del 2 av vår berømte leksjon om utdanning


  

What would be our life without art? An empty shell. Livet ville vært fattigere uten kunst


  

Mother, father, relatives. Family is the most important thing in life. Mor, far, slektninger. Familien er det viktigste i livet.


  

All about love, hate, smell and touch. Alt om kjærlighet, hat, lukt og berøring


  

Yummy lesson. All about your favorite, delicious, little cravings. Appetittvekkende leksjon. Alt om dine deilige favorittfristelser


  

Part two of yummy lesson. Del to av vår appetittvekkende leksjon


  

Know the world where you live. Bli kjent med verden du lever i


  

Know how to socialize with people. Lær deg hvordan du sosialiserer med mennesker  

How to tell doctor about your headache. Slik forteller du legen om hodepinen din


  

  

Body is the container for the soul. Learn about legs, arms and ears. Kroppen er sjelens tempel. Lær deg om ben, armer og ører


  

How to describe people around you. Slik beskriver du menneskene rundt deg


  

  

Life is short. Learn all about its stages from birth to death. Livet er kort. Lær deg alt om stadiene fra fødsel til død.


  

  

Do you prefer inches or centimeters? Are you metric yet?. Foretrekker du tommer eller centimetere?


  

Do not miss this lesson. Learn how to count money. Gå ikke glipp av denne leksjonen. Lær deg å telle penger


  

Move slowly, drive safely.. Bedre sent enn aldri


  

Preserve nature, your mother!. Ta vare på Moder jord!


  

One, two, three… Millions, billions. En, to, tre… Millioner, Milliarder


  

  

Learn about natural wonders surrounding us. All about plants: trees, flowers, bushes. Lær deg alt om naturens mirakel som omgir oss. Alt om planter: trær, blomster, busker


  

It is very important to have a good profession nowadays. Can you be a professional without knowledge of foreign languages? Hardly!. Det er veldig viktig å ha et godt yrke nå for tiden. Kan du være profesjonell uten å kunne fremmedspråk?  

  

Do not miss our most serious lesson of all! Make love not war!. Gå ikke glipp av den aller viktigste leksjonen! Spre kjærlighet, ikke krig!


  

Have some fun. All about soccer, chess and match collecting. Ha det litt moro. Alt om fotball, sjakk og fyrstikksamling


  

Time is ticking! No time for lingering! Learn about time with Internet Polyglot now!. Tiden går! Du har ingen tid å miste: Lær deg om tid med Internet Polyglot nå!


  

Don`t waste your time! Learn new words. Ikke sløs bort tiden. Lær deg nye ord


  

Know what you should use for cleaning, repair, gardening. Dette trenger du til å vaske, reparere og stelle i hagen


  

  

  

  

  

  

There is no bad weather, all weather is fine.. Det finnes ikke dårlig vær, bare dårlige klær


  

Don`t work too hard. Have a rest, learn words about work. Ikke jobb for hardt. Ta en pause, lær deg nye ord om jobb