A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

      
  

Animals - Životinje

Cats and dogs. Birds and fish. All about animals. Psi i mačke. Ptice i ribe. Sve o životinjama


      
  

Buildings, Organizations - Zgrade, organizacije

Churches, theatres, train stations, stores. crkve, kazališta, kolodvori, trgovine


      
  

Car - Auto

Are you in a foreign country and want to rent a car? You have to know where it has its steering wheel. Da li ste u stranoj zemlji i želite iznajmiti auto? Morate znati gdje mu se nalazi volan


      
  

City, Streets, Transportation - Grad, ulice, prijevoz

Do not get lost in a big city. Ask how you can get to the opera house. Nemojte se izgubiti u velikom gradu. Pitajte kako doći do opere


      
  

Clothing 1 - Odjeća 1

All about what you put on in order to look nice and stay warm. Sve o onome što nosite kako biste lijepo izgledali i da vam bude toplo


      
  

      
  

Colors - Boje

All about red, white and blue. Sve o crvenoj, bijeloj i plavoj boji


      
  

Education 1 - Obrazovanje 1

All about school, college, university. Sve o školi, fakultet, univerzitet


      
  

Education 2 - Education 2

Part 2 of our famous lesson about educational processes. 2. dio naše slavne lekcije o obrazovnom procesu


      
  

Entertainment, Art, Music - Zabava, umjetnost, glazba

What would be our life without art? An empty shell. Kakav bi bio naš život bez umjetnosti? Prazna ljuštura


      
  

Family - Obitelj

Mother, father, relatives. Family is the most important thing in life. Majka, otac, rođaci. Obitelj je najvažnija stvar u životu


      
  

Feelings, Senses - Osjećaji, osjetila

All about love, hate, smell and touch. Sve o ljubavi, mržnji, njuhu i dodiru


      
  

Food, Restaurants, Kitchen 1 - Hrana, restorani, kuhinja 1

Yummy lesson. All about your favorite, delicious, little cravings. Ukusna lekcija. Sve o Vašim omiljenim, slasnim, malim žudnjama


      
  

Food, Restaurants, Kitchen 2 - Hrana, restorani, kuhinja 1

Part two of yummy lesson. 2. dio ukusne lekcija


      
  

Geography: Countries, Cities... - Zemljopis: Države, gradovi...

Know the world where you live. Upoznajte svijet u kojem živite


      
  

Greetings, Requests, Welcomes, Farewells - Pozdravi, molbe, dobrodošlice, opraštanja

Know how to socialize with people. Saznajte kako se družiti s ljudima      
  

Health, Medicine, Hygiene - Zdravlje, medicina, higijena

How to tell doctor about your headache. Kako objasniti doktoru Vašu glavobolju


      
  

      
  

Human Body Parts - Dijelovi ljudskog tijela

Body is the container for the soul. Learn about legs, arms and ears. Tijelo je spremnik duše. Učite o nogama, rukama i ušima


      
  

Human Characteristics 1 - Ljudske karakteristike 1

How to describe people around you. Kako opisati ljude koj Vas okružuju


      
  

      
  

Life, Age - Život, dob

Life is short. Learn all about its stages from birth to death. Život je kratak. Naučite sve o fazama života od rođenja do smrti


      
  

      
  

Measures, Measurements - Mjere, mjerenja

Do you prefer inches or centimeters? Are you metric yet?. Što više volite, inče ili centimetre? Jeste li već metrički?


      
  

Money, Shopping - Novac, kupovina

Do not miss this lesson. Learn how to count money. Ne propustite ovu lekciju. Naučite kako brojati novac


      
  

Movement, Directions - Kretanje, uputstva

Move slowly, drive safely.. Krećite se polako, vozite pažljivo.


      
  

Nature - Priroda

Preserve nature, your mother!. Sačuvajte prirodu, svoju majku!


      
  

Numbers - Brojevi

One, two, three… Millions, billions. Jedan, dva, tri… milijuni, milijarde


      
  

      
  

Plants - Biljke

Learn about natural wonders surrounding us. All about plants: trees, flowers, bushes. Učite o prirodnim čudesima koja nas okružuju.Sve o biljkama: drveću, cvijeću, grmlju


      
  

Profession - Zanimanje

It is very important to have a good profession nowadays. Can you be a professional without knowledge of foreign languages? Hardly!. U današnje vrijeme je veoma važno imati dobro zanimanje. Možete li biti profesionalac bez znanja stranih jezika? Teško!      
  

      
  

Religion, Politics, Military, Science - Religija, politika, vojska, znanost

Do not miss our most serious lesson of all! Make love not war!. Ne propustite našu naj ozbiljniju lekciju! Vodite ljubav, a ne rat!


      
  

Sports, Games, Hobbies - Sport, igre, hobiji

Have some fun. All about soccer, chess and match collecting. Zabavite se. Sve o nogometu, šahu i sakupljanju šibica


      
  

Time 1 - Vrijeme 1

Time is ticking! No time for lingering! Learn about time with Internet Polyglot now!. Vrijeme odkucava! Nema vremena za zaostajanje! Učite o vremenu s Internet Polyglot-om sada!


      
  

Time 2 - Vrijeme 2

Don`t waste your time! Learn new words. Ne gubite vrijeme! Učite nove riječi


      
  

Tools - Alati

Know what you should use for cleaning, repair, gardening. Saznajte što biste trebali koristiti za čišćenje, popravke i vrtlarenje


      
  

      
  

      
  

      
  

      
  

      
  

Weather - Vremenske prilike

There is no bad weather, all weather is fine.. nema loših vremenskih prilika, sve vremenske prilike su dobre.


      
  

Work, Business, Office - Posao, poslovanje, ured

Don`t work too hard. Have a rest, learn words about work. Nemojte previše raditi. Odmorite se, učite riječi o poslu


Languages

English, Croatian, more