A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

      
  

Animals - Eläimet

Cats and dogs. Birds and fish. All about animals. Kissat ja koirat. Linnut ja kalat. Kaikki eläimistä


      
  

Buildings, Organizations - Rakennukset, Organisaatiot

Churches, theatres, train stations, stores. Kirkot, teatteri, juna-asemat, kaupat


      
  

Car - Auto

Are you in a foreign country and want to rent a car? You have to know where it has its steering wheel. Oletko vieraassa maassa ja haluat vuokrata auton? Sinun pitää tietää kummalla puolella on sen ohjauspyörä


      
  

City, Streets, Transportation - Kaupunki, Kadut, Kulkuneuvot

Do not get lost in a big city. Ask how you can get to the opera house. Älä eksy suuressa kaupungissa. Kysy, miten päästä oopperatalolle


      
  

Clothing 1 - Vaatetus 1

All about what you put on in order to look nice and stay warm. Kaikkea, mitä voit pukea yllesi näyttääksesi hyvältä ja pysyäksesi lämpimänä


      
  

      
  

Colors - Värit

All about red, white and blue. Kaikkea punaisesta, valkoisesta ja sinisestä


      
  

Education 1 - Koulutus 1

All about school, college, university. Kaikki koulusta, korkeakoulusta, yliopistosta


      
  

Education 2 - Koulutus 2

Part 2 of our famous lesson about educational processes. Osa 2 kuuluisasta oppijaksostamme koulutuksen eri vaiheista


      
  

Entertainment, Art, Music - Viihde, Taide, Musiikki

What would be our life without art? An empty shell. Mitä olisikaan elämä ilman taidetta? Tyhjä kuori


      
  

Family - Perhe

Mother, father, relatives. Family is the most important thing in life. Äiti, isä, sukulaiset. Perhe on tärkeintä elämässä


      
  

Feelings, Senses - Tunteet, Aistit

All about love, hate, smell and touch. Kaikki rakkaudesta, vihasta, hajuista ja kosketuksesta


      
  

Food, Restaurants, Kitchen 1 - Ruoka, Ravintolat, Keittiö 1

Yummy lesson. All about your favorite, delicious, little cravings. Herkullinen oppijakso. Kaikkea suosikkiruuista, herkullisista mieliteoistasi


      
  

Food, Restaurants, Kitchen 2 - Ruoka, Ravintolat, Keittiö 2

Part two of yummy lesson. Toinen osa herkullisesta oppijaksosta


      
  

Geography: Countries, Cities... - Maantieto: Maat, Kaupungit…

Know the world where you live. Tunne maailma, jossa elät


      
  

Greetings, Requests, Welcomes, Farewells - Tervehdykset, Pyynnöt, Tervetulotoivotukset, Jäähyväiset

Know how to socialize with people. Tiedä miten seurustella ihmisten kanssa      
  

Health, Medicine, Hygiene - Terveys, Lääkkeet, Hygienia

How to tell doctor about your headache. Kuinka kertoa lääkärille päänsärystäsi


      
  

      
  

Human Body Parts - Ihmisen ruumiinosat

Body is the container for the soul. Learn about legs, arms and ears. Keho on astia sielulle. Opi jaloista, käsistä ja korvista


      
  

Human Characteristics 1 - Luonteenpiirteet 1

How to describe people around you. Kuinka kuvailla muita ihmisiä


      
  

      
  

Life, Age - Elämä, Ikä

Life is short. Learn all about its stages from birth to death. Elämä on lyhyt. Opi sen eri vaiheet syntymästä kuolemaan


      
  

      
  

Measures, Measurements - Mitat, Mittaaminen

Do you prefer inches or centimeters? Are you metric yet?. Käytätkö mieluummin tuumia vai senttimetrejä? Oletko metrinen vielä?


      
  

Money, Shopping - Raha, Ostosten Tekeminen

Do not miss this lesson. Learn how to count money. Älä jätä väliin tätä oppijaksoa. Opi miten laskea rahoja


      
  

Movement, Directions - Liike, Suunnat

Move slowly, drive safely.. Liiku hitaasti, aja turvallisesti.


      
  

Nature - Luonto

Preserve nature, your mother!. Suojele luontoa, joka on äitisi!


      
  

Numbers - Numerot

One, two, three… Millions, billions. Yksi, kaksi, kolme.. Miljoona, miljardi


      
  

      
  

Plants - Kasvit

Learn about natural wonders surrounding us. All about plants: trees, flowers, bushes. Opi meitä ympäröivistä luonnon ihmeistä. Kaikki kasveista: puut, kukat, pensaat


      
  

Profession - Ammatti

It is very important to have a good profession nowadays. Can you be a professional without knowledge of foreign languages? Hardly!. On tärkeää olla hyvä ammatti nykypäivänä. Voitko olla ammattilainen ilman vieraan kielen osaamista? Tuskinpa!      
  

      
  

Religion, Politics, Military, Science - Uskonto, Politiikka, Armeija, Tiede

Do not miss our most serious lesson of all! Make love not war!. Älä jätä väliin kaikkein vakavinta oppijaksoamme! Rakasta, älä sodi!


      
  

Sports, Games, Hobbies - Urheilu, Pelit, Harrastukset

Have some fun. All about soccer, chess and match collecting. Pidä hieman hauskaa. Kaikkea jalkapallosta, sakista ja keräilemisestä


      
  

Time 1 - Aika 1

Time is ticking! No time for lingering! Learn about time with Internet Polyglot now!. Kello käy! Ei ole aikaa viivytellä! Opi nyt ajasta Internet Polygotin avulla


      
  

Time 2 - Aika 2

Don`t waste your time! Learn new words. Älä tuhlaa aikaasi! Opi uusia sanoja


      
  

Tools - Työkalut

Know what you should use for cleaning, repair, gardening. Tiedä mitä sinun pitäisi käyttää siivoamiseen, korjaamiseen ja puutarhan laittoon


      
  

      
  

      
  

      
  

      
  

      
  

Weather - Sää

There is no bad weather, all weather is fine.. Ei ole huonoa säätä, jokainen sää ovat hyvä.


      
  

Work, Business, Office - Työ, Liike-elämä, Toimisto

Don`t work too hard. Have a rest, learn words about work. Älä työskentele liian kovaa. Lepää hetki, opi työhön liittyviä sanoja


Languages

English, Finnish, more