A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

      
  

Animals - حیوانات

Cats and dogs. Birds and fish. All about animals. سگ‌ها و گربه‌ها. پرندگان و ماهیان. همه چیز درباره حیوانات


      
  

Buildings, Organizations - ساختمان‌ها و سازمان‌ها

Churches, theatres, train stations, stores. کلیساها، تئاترها، ایستگاه‌های قطار، مغازه‌ها


      
  

Car - ماشین

Are you in a foreign country and want to rent a car? You have to know where it has its steering wheel. آیا شما در یک کشور خارجی هستید و می خواهید یک ماشین کرایه کنید؟ شما باید بدانید که فرمان در کدام سمت قرار دارد


      
  

City, Streets, Transportation - شهر، خیابان‌ها، ترابری

Do not get lost in a big city. Ask how you can get to the opera house. در یک شهر بزرگ راه خود را گم نکنید. نحوه پرسیدن آدرس سالن اپرا


      
  

Clothing 1 - پوشاک 1

All about what you put on in order to look nice and stay warm. همه چیز درباره آنچه شما باید بر تن کنید تا شیک باشید و گرم بمانید


      
  

      
  

Colors - رنگ‌ها

All about red, white and blue. همه چیز درباره قرمز، سفید و آبی


      
  

Education 1 - آموزش و پرورش 1

All about school, college, university. همه چیز درباره مدرسه، کالج و دانشگاه


      
  

Education 2 - آموزش و پرورش 2

Part 2 of our famous lesson about educational processes. بخش دوم از درس آشنای ما درباره روند آموزش و پرورش


      
  

Entertainment, Art, Music - سرگرمی، هنر، موسیقی

What would be our life without art? An empty shell. زندگی ما بدون هنر چگونه می شد؟ یک پوسته تو خالی


      
  

Family - خانواده

Mother, father, relatives. Family is the most important thing in life. مادر، پدر، بستگان. خانواده در زندگی مهم‌ترین چیز است


      
  

Feelings, Senses - احساسات و عواطف

All about love, hate, smell and touch. همه چیز درباره عشق و نفرت، بوییدن و لمس کردن


      
  

Food, Restaurants, Kitchen 1 - غذاها، رستوران‌ها و آشپزخانه 1

Yummy lesson. All about your favorite, delicious, little cravings. درس خوشمزه. همه چیز درباره شیرینی‌های کوچک خوشمزه موردعلاقه شما


      
  

Food, Restaurants, Kitchen 2 - غذاها، رستوران‌ها و آشپزخانه 2

Part two of yummy lesson. بخش دوم از درس خوشمزه


      
  

Geography: Countries, Cities... - جغرافیا

Know the world where you live. کشورها، شهرها...


      
  

Greetings, Requests, Welcomes, Farewells - احوال پرسی، تقاضا کردن، خوش‌آمدگویی و خداحافظی

Know how to socialize with people. چگونه با دیگران ارتباط برقرار کنیم      
  

Health, Medicine, Hygiene - سلامتی، دارو، بهداشت

How to tell doctor about your headache. چگونه به دکتر درباره سردرد خود توضیح بدهیم


      
  

      
  

Human Body Parts - اعضای بدن انسان

Body is the container for the soul. Learn about legs, arms and ears. بدن مانند ظرفی برای روح است. درباره پاها، بازوها و گوش‌ها بیاموزید


      
  

Human Characteristics 1 - صفات انسان‌ها 1

How to describe people around you. چگونه اطرافیان خود را توصیف کنید


      
  

      
  

Life, Age - زندگی، عمر

Life is short. Learn all about its stages from birth to death. زندگی کوتاه است. درباره تمام مراحل زندگی از تولد تا مرگ بیاموزید


      
  

      
  

Measures, Measurements - مقیاس و اندازه گیری

Do you prefer inches or centimeters? Are you metric yet?. شما اینچ را ترجیح می دهید یا سانتی متر را؟ آیا هنوز از سیستم متریک استفاده می‌کنید؟


      
  

Money, Shopping - پول، خرید کردن

Do not miss this lesson. Learn how to count money. این درس را از دست ندهید. نحوه شمردن پول را بیاموزید


      
  

Movement, Directions - حرکت، جهت‌ها

Move slowly, drive safely.. به آرامی حرکت کنید، ایمن برانید.


      
  

Nature - طبیعت

Preserve nature, your mother!. از طبیعت حفاظت کنید؛ چرا که مادر شماست.


      
  

Numbers - اعداد

One, two, three… Millions, billions. یک، دو، سه... میلیون، بیلیون


      
  

      
  

Plants - گیاهان

Learn about natural wonders surrounding us. All about plants: trees, flowers, bushes. درباره شگفتی‌های طبیعت اطرافمان بیاموزید. همه چیز درباره گیاهان: درختان، گل‌ها و بوته‌ها


      
  

Profession - شغل

It is very important to have a good profession nowadays. Can you be a professional without knowledge of foreign languages? Hardly!. امروزه داشتن یک شغل خوب بسیار مهم است. آیا می توان بدون تسلط داشتن به یک زبان خارجی یک حرفه ای بود؟ به سختی!      
  

      
  

Religion, Politics, Military, Science - مذهب، سیاست، ارتش، علوم

Do not miss our most serious lesson of all! Make love not war!. مهم ترین درس ما را فراموش نکنید: سعی کنید عشق ایجاد کنید نه اینکه جنگ راه بیندازید!


      
  

Sports, Games, Hobbies - ورزش ، بازی، سرگرمی

Have some fun. All about soccer, chess and match collecting. کمی تفریح کنید. همه چیز درباره فوتبال، شطرنج و جمع‌آوری قوطی کبریت


      
  

Time 1 - زمان 1

Time is ticking! No time for lingering! Learn about time with Internet Polyglot now!. ثانیه‌ها می‌گذرند! وقتی برای تلف کردن نیست. هم اکنون می توانید با اینترنت پلی‌گلات درباره زمان بیاموزید.


      
  

Time 2 - زمان 2

Don`t waste your time! Learn new words. وقت خود را هدر ندهید! کلمات جدید را بیاموزید


      
  

Tools - ابزار

Know what you should use for cleaning, repair, gardening. بدانید از چه چیزهایی باید برای تمیز کردن، تعمیر و باغبانی استفاده کنید


      
  

      
  

      
  

      
  

      
  

      
  

Weather - آب‌وهوا

There is no bad weather, all weather is fine.. آب‌وهوای بد وجود ندارد. همه آب‌وهوا‌ها خوب هستند.


      
  

Work, Business, Office - کار، تجارت، اداره

Don`t work too hard. Have a rest, learn words about work. زیاد سخت کار نکنید. استراحت کنید و درباره کار کلمه‌های جدید بیاموزید


Languages

English, Farsi, more

Lessons

English-Farsi, more