A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

      
  

Animals - Ζώα

Cats and dogs. Birds and fish. All about animals. Γάτες και σκυλιά. Πουλιά και ψάρια. Όλα για τα ζώα


      
  

Buildings, Organizations - Τα κτήρια, Οργανώσεις

Churches, theatres, train stations, stores. Εκκλησίες,θέατρα, σταθμοί τραίνων, αποθήκες


      
  

Car - Το αυτοκίνητο

Are you in a foreign country and want to rent a car? You have to know where it has its steering wheel. Είστε σε μια ξένη χώρα και θέλετε να νοικιάσετε ένα αυτοκίνητο; Πρέπει να ξέρετε σε ποιά μεριά έχει το τιμόνι


      
  

City, Streets, Transportation - Η πόλη, οδοί, μεταφορά

Do not get lost in a big city. Ask how you can get to the opera house. Μην χαθείτε σε μια μεγάλη πόλη. Ρωτήστε πώς μπορείτε να φτάσετε στο χώρο της όπερας


      
  

Clothing 1 - Ενδυμασία 1

All about what you put on in order to look nice and stay warm. Όλα για αυτά που φοράτε προκειμένου να φανείτε συμπαθητικοί και να παραμείνετε ζεστοί


      
  

      
  

Colors - Χρώματα

All about red, white and blue. όλα για το κόκκινο, το λευκό και το μπλε


      
  

Education 1 - Εκπαίδευση 1

All about school, college, university. όλα για το σχολείο, κολλέγιο, πανεπιστήμιο


      
  

Education 2 - Εκπαίδευση 2

Part 2 of our famous lesson about educational processes. μέρος 2 του διάσημου μαθήματός μας για τις εκπαιδευτικές διαδικασίες


      
  

Entertainment, Art, Music - Ψυχαγωγία, τέχνη, μουσική

What would be our life without art? An empty shell. ποια θα ήταν η ζωή μας χωρίς τέχνη; Ένα κενό κοχύλι


      
  

Family - Οικογένεια

Mother, father, relatives. Family is the most important thing in life. Μητέρα, πατέρας, συγγενείς. Η οικογένεια είναι το σημαντικότερο πράγμα στη ζωή


      
  

Feelings, Senses - Συναισθήματα, αισθήσεις

All about love, hate, smell and touch. όλα για την αγάπη, το μίσος, τη μυρωδιά και την αφή


      
  

Food, Restaurants, Kitchen 1 - Τρόφιμα, εστιατόρια, κουζίνα 1

Yummy lesson. All about your favorite, delicious, little cravings. Γευστικό μάθημα. Όλα για το αγαπημένο σας, εύγευστο, φαγητό


      
  

Food, Restaurants, Kitchen 2 - Τρόφιμα, εστιατόρια, κουζίνα 2

Part two of yummy lesson. μέρος δύο του γευστικού μαθήματος


      
  

Geography: Countries, Cities... - Γεωγραφία: Χώρες, πόλεις...

Know the world where you live. Μάθετε τον κόσμο όπου ζείτε


      
  

Greetings, Requests, Welcomes, Farewells - Οι χαιρετισμοί, Ζητήστε, Καλωσορίστε, τα αντίο

Know how to socialize with people. Μάθετε πώς να συναναστρέφεστε με τους ανθρώπους      
  

Health, Medicine, Hygiene - Υγεία, ιατρική, υγιεινή

How to tell doctor about your headache. Πώς να πειτε στο γιατρό για τον πονοκέφαλό σας


      
  

      
  

Human Body Parts - Τα μέρη του ανθρώπινου σώματος

Body is the container for the soul. Learn about legs, arms and ears. Το σώμα είναι το εμπορευματοκιβώτιο για την ψυχή. Μάθετε για τα πόδια, τα χέρια και τα αυτιά


      
  

Human Characteristics 1 - Ανθρώπινα χαρακτηριστικά 1

How to describe people around you. Πώς να περιγράψετε τους ανθρώπους γύρω από σας


      
  

      
  

Life, Age - Η ζωή, Ηλικία

Life is short. Learn all about its stages from birth to death. Η ζωήείναι σύντομη. Μάθετε όλων για τα στάδιά του από τη γέννηση στο θάνατο


      
  

      
  

Measures, Measurements - μέτρα, μετρήσεις

Do you prefer inches or centimeters? Are you metric yet?. εσείς προτιμάτε τις ίντσες ή τα εκατοστόμετρα; Είστε μετρικοί ακόμα;


      
  

Money, Shopping - Τα χρήματα, αγορές

Do not miss this lesson. Learn how to count money. Μη χάσετε αυτό το μάθημα. Μάθετε πώς να μετρήσετε τα χρήματα


      
  

Movement, Directions - Μετακίνηση, οδηγίες

Move slowly, drive safely.. μετακινηθείτε αργά, οδηγείτε με ασφάλεια.


      
  

Nature - Φύση

Preserve nature, your mother!. Διατηρήστε τη φύση, τη μητέρα σας!


      
  

Numbers - Αριθμοί

One, two, three… Millions, billions. Ένα, δύο, τρία... Εκατομμύρια, δισεκατομμύρια


      
  

      
  

Plants - Φυτα

Learn about natural wonders surrounding us. All about plants: trees, flowers, bushes. μάθετε για τον φυσικό κόσμο που μας περιβάλλει. Όλα για τα φυτά: δέντρα, λουλούδια, θάμνοι.


      
  

Profession - Το επάγγελμα

It is very important to have a good profession nowadays. Can you be a professional without knowledge of foreign languages? Hardly!. Είναι πολύ σημαντικό να έχετε ένα καλό επάγγελμα σήμερα. Μπορείτε να είστε επαγγελματίας χωρίς γνώση των ξένων γλωσσών; Μετά βίας!      
  

      
  

Religion, Politics, Military, Science - Η θρησκεία, πολιτική, στρατός, επιστήμη

Do not miss our most serious lesson of all! Make love not war!. Μη χάσετε το σοβαρότερό μας μάθημα! Κάνετε έρωτα και όχι πόλεμο.


      
  

Sports, Games, Hobbies - Ο αθλητισμός, παιχνίδια, χόμπι

Have some fun. All about soccer, chess and match collecting. Διασκεδάστε. Όλα για το ποδόσφαιρο, το σκάκι και τη συλλογή γραμματοσήμων


      
  

Time 1 - Ο χρόνος 1

Time is ticking! No time for lingering! Learn about time with Internet Polyglot now!. Ο χρονος περνά! Καθόλου χρόνος για χάσιμο! Μάθετε για το χρόνο με το Internet Polyglot τώρα!


      
  

Time 2 - Ο χρόνος 2

Don`t waste your time! Learn new words. Μη σπαταλάτε το χρόνο σας! Μάθετε νέες λέξεις


      
  

Tools - Τα εργαλεία

Know what you should use for cleaning, repair, gardening. Μάθετε τι πρέπει να χρησιμοποιήσετε για την καθαριότητα, επισκευές, κηπουρική


      
  

      
  

      
  

      
  

      
  

      
  

Weather - Καιρός

There is no bad weather, all weather is fine.. δεν υπάρχει κακός καιρός, κάθε καιρός είναι καλός.


      
  

Work, Business, Office - Η εργασία, επιχείρηση, γραφείο

Don`t work too hard. Have a rest, learn words about work. Μην εργάζεστε πάρα πολύ σκληρά. Ξεκουραστείτε, μάθετε λεξιλόγιο σχετικά με την εργασία


Languages

English, Greek, more

Lessons

English-Greek, more