A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

  

Cats and dogs. Birds and fish. All about animals. Katte og hunde. Fugle og fisk. Alt om dyr


  

Churches, theatres, train stations, stores. Kirker, teatre, togstationer, butikker


  

Are you in a foreign country and want to rent a car? You have to know where it has its steering wheel. Er du i et fremmed land og vil leje en bil? Du er nødt til at vide, hvor rattet sidder


  

Do not get lost in a big city. Ask how you can get to the opera house. Far ikke vild i en storby. Spørg, hvordan du kommer til operahuset


  

All about what you put on in order to look nice and stay warm. Alt om, hvad du tager på for at se pæn ud og holde varmen


  

  

All about red, white and blue. Alt om rød, hvid og blå


  

All about school, college, university. Alt om skole, højskole, universitet


  

Part 2 of our famous lesson about educational processes. Del 2 af vores berømte lektion om uddannelseforløb


  

What would be our life without art? An empty shell. Hvad ville livet være uden kunst? En tom skal


  

Mother, father, relatives. Family is the most important thing in life. Moder, fader, slægtninge. Familien er det vigtigste i livet


  

All about love, hate, smell and touch. Alt om had, kærlighed, lugtesans og følesans


  

Yummy lesson. All about your favorite, delicious, little cravings. En lækkerbisken. Alt om dine foretrukne små delikate madlyster


  

Part two of yummy lesson. Del to af lækkerbisken


  

Know the world where you live. Kend den verden, som du bor i


  

Know how to socialize with people. Vid, hvordan du skal omgås folk  

How to tell doctor about your headache. Sådan fortæller du lægen om din hovedpine


  

  

Body is the container for the soul. Learn about legs, arms and ears. Kroppen er sjælens beholder. Lær om arme, ben og ører


  

How to describe people around you. Sådan beskrives folk omkring dig


  

  

Life is short. Learn all about its stages from birth to death. Livet er kort. Lær alt om dets stadier fra fødsel til død


  

  

Do you prefer inches or centimeters? Are you metric yet?. Er du til tommer eller centimeter? Har du snart styr på metersystemet?


  

Do not miss this lesson. Learn how to count money. Gå ikke glip af denne lektion. Lær hvordan man tæller penge


  

Move slowly, drive safely.. Kør roligt og sikkert.


  

Preserve nature, your mother!. Bevar naturen, din moder!


  

One, two, three… Millions, billions. En, to, tre...Millioner, milliarder


  

  

Learn about natural wonders surrounding us. All about plants: trees, flowers, bushes. Lær om naturens vidundere, der omgiver os. Alt om planter: træer, blomster, buske


  

It is very important to have a good profession nowadays. Can you be a professional without knowledge of foreign languages? Hardly!. Nu til dags er det meget vigtigt at have en god profession. Kan du være faguddannet uden kendskab til fremmedsprog? Næppe!  

  

Do not miss our most serious lesson of all! Make love not war!. Gå ikke glip af vores vigtiste lektion af dem alle!


  

Have some fun. All about soccer, chess and match collecting. Hav det sjovt. Alt om fodbold, skak og at samle på tændstikker


  

Time is ticking! No time for lingering! Learn about time with Internet Polyglot now!. Tiden går! Ingen tid til pjat! Nu kan du lære klokken med Internet Polyglot!


  

Don`t waste your time! Learn new words. Spild ikke din tid! Lær nye ord


  

Know what you should use for cleaning, repair, gardening. Vid, hvad du bør bruge til rengøring, reparation, havebrug


  

  

  

  

  

  

There is no bad weather, all weather is fine.. Der findes ikke dårligt vejr, alt vejr er fint.


  

Don`t work too hard. Have a rest, learn words about work. Arbejd ikke for hårdt. Tag en pause, lær ord om arbejde