A A Ä B C D E F G H I J K L M N O O Ö P Q R S T U U Ü V W X Y Z ß

      
  

Arbeit, Geschäft, Geschäftstelle - Práce, podnikání, kancelář

Arbeiten Sie nicht zu viel. Machen Sie mal pause und lernen Wörter aus der Welt der Arbeit.. Nepracujte příliš tvrdě. Odpočiňte si, naučte se slovíčka o práci


      
  

Auto - Auto

Sind Sie in einem fremden Land und möchten ein Auto mieten?. Jste v cizině a chcete si vypůjčit auto? Měli byste vědět, kde má volant.


      
  

Beruf - Profese

Heutzutage ist es wichtig einen guten Beruf zu haben. Können Sie professionell arbeiten ohne Fremdsprachenkentnisse? Schwerlich!. Je velmi důležité mít nyní dobré povolání. Mohl byste být profesionál bez znalostí cizích jazyků? Těžko!


      
  

Bewegung, Richtungen - Pohyb, směry

Langsam bewegen, sicher fahren.. Jezděte pomalu, jezděte bezpečně


      
  

Der Menschliche Körper - Části lidského těla

Alles über Beine, Arme und Ohren.. Tělo je schránka duše. Poznejte nohy, ruce, uši


      
  

      
  

      
  

      
  

      
  

      
  

Essen, Restaurants, Küche 1 - Jídlo, restaurace, kuchyně 1

Eine leckere Lektion.. Lekce k sežrání. Všechno o Vašich oblíbených lahůdkách.


      
  

Essen, Restaurants, Küche 2 - Jídlo, restaurace, kuchyně 2

Zweiter Teil der leckeren Lektion.. Pokračování lekce k sežrání.


      
  

Familie - Rodina

Mutter, Vater, Angehörigen.Die Familie ist das Wichtigste im Leben. Matka, otec, příbuzní. Rodina je ta nejdůležitější věc života


      
  

Farben - Barvy

Alles über rot, weiß und blau. Vše o červené, bílé a modré


      
  

Gebäude, Organisationen - Budovy, organizace

Kirchen, Theater, Bahnhöfe, Geschäfte. Kostely, divadla, vlaková nádraží, obchody


      
  

Gefühle, Sinne - Pocity, smysly

Alles über Liebe, Hass, Geruch und Tastsinn.. Vše o lásce, nenávisti, vůni a doteku      
  

Geld, einkaufen - Peníze, nakupování

Diese Lektion möchten Sie nicht missen! Lernen Sie Geld zu zählen.. Nevynechejte tuto lekci. Naučte se, jak počítat peníze


      
  

Geografie: Länder, Städte… - Zeměpis: Země, města,..

Kenne die Welt in der Du lebst!. Poznejte svět, ve kterém žijete


      
  

Gesundheit, Medizin, Hygiene - Zdraví, medicína, hygiena

Wie Sie dem Arzt sagen, daß Sie Kopfschmerzen haben.. Jak říct doktorovi o vašich bolestech hlavy


      
  

Grüße, Bitten, Begrüßungen, Abschied - Pozdravy, prosby, uvítání, loučení

Wie Sie unter Leute kommen.. Jak se dostat mezi lidi


      
  

      
  

Kleidung 1 - Oblečení 1

Všechno, co si oblékáte, abyste vypadali dobře a bylo Vám teplo


      
  

      
  

Leben, Alter - Život, Stáří

Das Leben ist kurz. Alles über den Lebenszyklus, von Geburt bis Tod.. Život je krátký. Zjistěte vše o jeho etapách od narození do smrti


      
  

Maße, Messungen - Míry, měření

Bevorzugen Sie “inches” oder “centimeter”?. Máte raději palce, nebo centimetry?


      
  

      
  

      
  

Menschliche Eigenschaften 1 - Popis člověka 1

Beschreiben Sie Ihre Mitmenschen.. Jak popsat lidi kolem sebe


      
  

      
  

Natur - Příroda

Rettet Mutter Natur!. Ochraňujte přírodu, svou matku!


      
  

Pflanzen - Rostliny

Alles über Pflanzen: Bäume, Blumen und Sträucher.. Poznejte zázraky přírody kolem nás. Vše o rostlinách: stromy, květiny, keře      
  

      
  

Religion, Politik, Militär, Wissenschaft - Náboženství, politika, armáda, věda

Sich lieben ist besser als Krieg führen.. Nemiňte naši vůbec nejvážnější lekci ze všech! Milujte se, neválčete!


      
  

Sport, Spiele, Hobby - Sporty, hry, koníčky

Viel Spaß. Alles über Fußball, Schach und die Streichholzsammlung.. Pobavte se. Vše o fotbalu, šachu a sbírkách kartiček


      
  

Stadt, Straßen, Transport - Města, ulice, doprava

Verlaufen Sie sich nicht in der grossen Stadt. Fragen Sie nach dem Weg zur Oper.. Neztraťte se ve velkoměstě. Zeptejte se, jak dojít k opeře


      
  

Tiere - Zvířata

Katzen und Hunde. Vögel und Fische. Alles über Tiere.. Kočky a psi. Ptáci a ryby. Vše o zvířatech


      
  

Unterhaltung, Kunst, Musik - Zábava, umění, hudba

Was wäre unser Leben ohne die Kunst? Eine leere Hülle.. Jaký by byl Váš život bez umění? Jen prázdná schránka


      
  

Unterricht 1 - Vzdělání 1

Alles über Schule, Hochschule, Universität. Všechno o škole, vysoké a univerzitě


      
  

Unterricht 2 - Vzdělání 2

Teil 2 unserer hervorragenden Lektion über die Bildung.. Druhý díl naší slavné lekce o procesech vzdělávání


      
  

Werkzeuge - Nástroje

Stellen Sie sicher das Sie wissen was Sie zum reinigen, reparieren und für die Gartenarbeit benutzen.. Zjistěte, co byste měli použít na čištění, opravu, zahradničení


      
  

Wetter - Počasí

Es gibt kein Schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung.. Špatné počasí neexistuje, každé počasí je pěkné


      
  

Zahlen - Čísla

Eins, zwei, drei… Millionen, Milliarden. Jedna, dva, tři... miliony, miliardy


      
  

Zeit 1 - Čas 1

Die Zeit rinnt dahin!. Čas utíká! Žádný čas na lelkování! Naučte se něco nového o času právě teď s Internet Polyglotem!


      
  

Zeit 2 - Čas 2

Verschwendete Zeit ist verlorene Zeit. Neplýtvejte časem! Naučte se nová slovíčka


Languages

German, Czech, more

Lessons

German-Czech, more