A A Æ Å B C D E F G H I J K L M N O O Ø P Q R S T U V W X Y Z

      
  

Arbejde, Forretning, Kontor - 일, 비즈니스, 사무실

Arbejd ikke for hårdt. Tag en pause, lær ord om arbejde. 과로는 그만! 지금은 쉬는 시간. 일과 관련된 단어들 알아 보기


      
  

Bevægelser, Retninger - 이동, 방향

Kør roligt og sikkert.. 천천히 움직이고, 안전운전합시다!


      
  

Bil - 자동차

Er du i et fremmed land og vil leje en bil? Du er nødt til at vide, hvor rattet sidder. 외국에서 자동차를 렌트하고 싶으세요? 우선 운전대가 어디있는지부터 배워봅시다.


      
  

By, Gader, Transport - 도시, 거리, 교통

Far ikke vild i en storby. Spørg, hvordan du kommer til operahuset. 대도시에서 길 잃지 않기. 오페라 하우스에 가는법 물어보기.


      
  

Bygninger, Organisationer - 건물, 기관

Kirker, teatre, togstationer, butikker. 교회, 극장, 기차역, 상점들


      
  

      
  

      
  

      
  

      
  

      
  

Dyr - 동물

Katte og hunde. Fugle og fisk. Alt om dyr. 고양이와 개, 새와 물고기, 동물에 관한 모든 것


      
  

Familie - 가족

Moder, fader, slægtninge. Familien er det vigtigste i livet. 엄마, 아빠, 친척들. 돈보다 중요한 가족!


      
  

Farver - 색상

Alt om rød, hvid og blå. 빨간색, 흰색, 파란색…… 색상 정복기


      
  

Folk: Slægtninge, Venner, Fjender... - 사람들

친척, 친구, 그리고 적을 알아야 백전백승입니다!


      
  

Følelser, Sanser - 감정과 감각

Alt om had, kærlighed, lugtesans og følesans. 사랑과 증오, 그리고 후각과 촉각의 모든 것


      
  

Geografi: Lande, Byer... - 지리

Kend den verden, som du bor i. 국가, 도시… 살고 있는곳에 대해 배워볼까요?      
  

Hilsener, Anmodninger, Velkomster, Afskeder - 인사, 요청, 환영, 작별

Vid, hvordan du skal omgås folk. 사람들과 어울리는 법


      
  

      
  

Liv, Alder - 인생과 나이

Livet er kort. Lær alt om dets stadier fra fødsel til død. 인생은 짧다. 출생에서 사망까지 인생의 단계별 학습


      
  

Mad, Restauranter, Køkken 1 - 음식, 식당, 주방 1

En lækkerbisken. Alt om dine foretrukne små delikate madlyster. 맛있는 수업. 제일 좋아하는 군것질거리부터 음식에 대한 모든 것


      
  

Mad, Restauranter, Køkken 2 - 음식, 식당, 주방 2

Del to af lækkerbisken. 맛있는 수업 2


      
  

Mål, Måleenheder - 단위 측정

Er du til tommer eller centimeter? Har du snart styr på metersystemet?. 인치와 센티미터 중 어느 것을 선호하세요? 당연히 환산이 되시죠?


      
  

      
  

Menneskelige kendetegn 1 - 사람의 특징1

Sådan beskrives folk omkring dig. 내 주변 사람들 묘사해보기


      
  

      
  

Menneskets kropsdele - 인체

Kroppen er sjælens beholder. Lær om arme, ben og ører. 인체는 영혼의 그릇. 다리, 팔, 귀에 대해 알아보기


      
  

Natur - 자연

Bevar naturen, din moder!. 우리의 어머니인 자연을 보호합시다!


      
  

Penge, Indkøb - 돈, 쇼핑

Gå ikke glip af denne lektion. Lær hvordan man tæller penge. 이 수업 놓지지 마세요. 돈 세는 법을 배워요.


      
  

Planter - 식물

Lær om naturens vidundere, der omgiver os. Alt om planter: træer, blomster, buske. 우리 주변의 자연의 경이에 대해 알아 보기. 식물의 모든 것: 나무, 꽃, 숲


      
  

Profession - 직업

Nu til dags er det meget vigtigt at have en god profession. Kan du være faguddannet uden kendskab til fremmedsprog? Næppe!. 요즘은 좋은 직업을 갖는 것이 중요합니다. 외국어 기술이 없이 프로가 될수 있을까요? 가능하지 않습니다!


      
  

Religion, Politik, Militær, Videnskab - 종교, 정치, 군사, 과학

Gå ikke glip af vores vigtiste lektion af dem alle!. 가장 중요한 수업을 놓치지 마세요. `` 전쟁이 아닌 사랑을 하세요!``      
  

Sport, Spil, Hobbyer - 스포츠, 게임, 취미

Hav det sjovt. Alt om fodbold, skak og at samle på tændstikker. 자, 한번 놀아봅시다. 축구와 체스와 성냥 수집에 대한 모든 것


      
  

      
  

Sundhed, Medicin, Hygiejne - 건강, 의학, 위생

Sådan fortæller du lægen om din hovedpine. 의사에게 아픈것에 관해 말하는법


      
  

Tal - 숫자

En, to, tre...Millioner, milliarder. 하나, 둘, 셋… 수백만, 수십억


      
  

Tid 1 - 시간1

Tiden går! Ingen tid til pjat! Nu kan du lære klokken med Internet Polyglot!. 시간은 멈추지 않는다! 인터넷 폴리글롯으로 시간에 대해 배워보기


      
  

Tid 2 - 1시간2

Spild ikke din tid! Lær nye ord. 시간낭비하지 마세요! 새로운 단어를 배워봅시다.


      
  

Tøj 1 - 옷 1

Alt om, hvad du tager på for at se pæn ud og holde varmen. 폼나면서 따뜻하게 옷입는 법의 모든 것


      
  

      
  

Uddannelse 1 - 교육1

Alt om skole, højskole, universitet. 학교, 대학에 대한 모든 것


      
  

Uddannelse 2 - 교육2

Del 2 af vores berømte lektion om uddannelseforløb. 교육 과정에 대한 중요한 교훈 2


      
  

Underholdning, Kunst, Musik - 오락, 예술, 음악

Hvad ville livet være uden kunst? En tom skal. 예술없는 인생이란 앙코없는 찐빵


      
  

Vejr - 날씨

Der findes ikke dårligt vejr, alt vejr er fint.. 나쁜 날씨란 없어요. 모든 날씨가 좋아요.


      
  

Værktøj - 도구

Vid, hvad du bør bruge til rengøring, reparation, havebrug. 청소, 수리, 리모델링을 위해 알아야 하는 것들


Languages

Danish, Korean, more

Lessons

Danish-Korean, more