A A Á B C C Č D D Ď E E É Ě F G H C I I Í J K L M N N Ň O O Ó P Q R R Ř S S Š T T Ť U U U Ú Ů V W X Y Y Ý Z Z Ž

      
  

Auto - Mobil

Jste v cizině a chcete si vypůjčit auto? Měli byste vědět, kde má volant.. Apakah anda sedang berada di sebuah negeri asing dan ingin menyewa mobil? Anda harus tahu di mana letak kemudinya.


      
  

Barvy - Warna-warni

Vše o červené, bílé a modré. Semua tentang warna merah, putih dan biru


      
  

Budovy, organizace - Bangunan, Organisasi

Kostely, divadla, vlaková nádraží, obchody. Gereja, bioskop, stasiun kereta api, pertokoan


      
  

Čas 1 - Waktu 1

Čas utíká! Žádný čas na lelkování! Naučte se něco nového o času právě teď s Internet Polyglotem!. Waktu terus berlalu! Tiada waktu untuk berlama-lama! Pelajari mengenai waktu bersama Internet Polyglot, sekarang!


      
  

Čas 2 - Waktu 2

Neplýtvejte časem! Naučte se nová slovíčka. Jangan sia-siakan waktu anda! Pelajari kata-kata baru


      
  

Části lidského těla - Bagian Tubuh Manusia

Tělo je schránka duše. Poznejte nohy, ruce, uši. Tubuh merupakan wadah bagi jiwa. Belajar mengenai kaki, tangan dan telinga


      
  

Čísla - Angka

Jedna, dva, tři... miliony, miliardy. Satu, dua, tiga… Jutaan, Miliaran


      
  

      
  

Jídlo, restaurace, kuchyně 1 - Makanan, Restoran, Dapur 1

Lekce k sežrání. Všechno o Vašich oblíbených lahůdkách.. Pelajaran yang lezat. Semua tentang makanan kesukaan, yang enak, serta cemilan kecil anda


      
  

Jídlo, restaurace, kuchyně 2 - Makanan, Restoran, Dapur 2

Pokračování lekce k sežrání.. Bagian dua dari Pelajaran yang lezat


      
  

      
  

      
  

Města, ulice, doprava - Kota, Jalanan, Transportasi

Neztraťte se ve velkoměstě. Zeptejte se, jak dojít k opeře. Jangan sampai tersesat di kota besar. Tanyakan bagaimana caranya agar anda dapat sampai di gedung opera


      
  

Míry, měření - Ukuran, Pengukuran

Máte raději palce, nebo centimetry?. Apakah anda lebih memilih ukuran inci atau senti meter? Sudahkah anda ukur?


      
  

Náboženství, politika, armáda, věda - Agama, Politik, Militer, Ilmu Pengetahuan

Nemiňte naši vůbec nejvážnější lekci ze všech! Milujte se, neválčete!. Jangan lewatkan pelajaran terserius kami dari semua pelajaran lainnya ! Buatlah perdamaian, bukan peperangan!


      
  

Nástroje - Peralatan

Zjistěte, co byste měli použít na čištění, opravu, zahradničení. Mengetahui apa yang seharusnya anda gunakan untuk membersihkan, memperbaiki, berkebun      
  

Oblečení 1 - Pakaian 1

Všechno, co si oblékáte, abyste vypadali dobře a bylo Vám teplo. Semua mengenai apa yang anda kenakan agar terlihat bagus dan tetap hangat


      
  

      
  

Peníze, nakupování - Uang, Belanja

Nevynechejte tuto lekci. Naučte se, jak počítat peníze. Jangan lewatkan pelajaran ini. Belajar mengenai cara menghitung uang


      
  

Počasí - Cuaca

Špatné počasí neexistuje, každé počasí je pěkné. Tidak ada cuaca yang buruk, semua cuaca itu baik


      
  

Pocity, smysly - Perasaan, Indera

Vše o lásce, nenávisti, vůni a doteku. Semua tentang rasa cinta, rasa benci, indera pencium dan indera peraba


      
  

Pohyb, směry - Gerakan, Arah

Jezděte pomalu, jezděte bezpečně. Majulah perlahan, mengemudi dengan selamat.


      
  

Popis člověka 1 - Sifat Manusia 1

Jak popsat lidi kolem sebe. Bagaimana menjelaskan tentang orang di sekitar anda


      
  

      
  

Pozdravy, prosby, uvítání, loučení - Ucapan-ucapan Salam, Permintaan, Penyambutan, Perpisahan

Jak se dostat mezi lidi. Mengetahui bagaimana caranya bersosialisasi dengan orang lain


      
  

Práce, podnikání, kancelář - Kerja, Bisnis, Perkantoran

Nepracujte příliš tvrdě. Odpočiňte si, naučte se slovíčka o práci. Jangan bekerja terlampau keras. Beristirahatlah sejenak, pelajari kata-kata mengenai pekerjaan


      
  

Příroda - Alam

Ochraňujte přírodu, svou matku!. Lestarikan alam, dari mana anda berasal!


      
  

Profese - Pekerjaan

Je velmi důležité mít nyní dobré povolání. Mohl byste být profesionál bez znalostí cizích jazyků? Těžko!. Betapa pentingnya memiliki sebuah pekerjaan yang baik dewasa ini. Bisakah anda menjadi seorang profesional tanpa pengetahuan mengenai bahasa asing? Hampir tidak mungkin!


      
  

Rodina - Keluarga

Matka, otec, příbuzní. Rodina je ta nejdůležitější věc života. Ibu, ayah, sanak saudara. Keluarga merupakan hal terpenting dalam hidup.


      
  

Rostliny - Tumbuhan

Poznejte zázraky přírody kolem nás. Vše o rostlinách: stromy, květiny, keře. Belajar tentang keajaiban alam di sekitar kita. Semua mengenai tumbuhan: pepohonan, bunga, dan semak


      
  


      
  

      
  

      
  

      
  

      
  

Sporty, hry, koníčky - Olah raga, Permainan, Hobi

Pobavte se. Vše o fotbalu, šachu a sbírkách kartiček. Bersenang-senanglah. Semua tentang sepak bola, catur dan pertandingan


      
  

Vzdělání 1 - Pendidikan 1

Všechno o škole, vysoké a univerzitě. Semua tentang sekolah, perguruan tinggi, universitas


      
  

Vzdělání 2 - Pendidikan 2

Druhý díl naší slavné lekce o procesech vzdělávání. Bagian 2 mengenai pelajaran terkenal kita dalam proses pendidikan


      
  

Zábava, umění, hudba - Hiburan, Seni, Musik

Jaký by byl Váš život bez umění? Jen prázdná schránka. Apa jadinya hidup kita tanpa seni ? Sebuah cangkang yang kosong belaka


      
  

      
  

Zdraví, medicína, hygiena - Kesehatan, Obat, Ilmu Kesehatan

Jak říct doktorovi o vašich bolestech hlavy. Bagaimana memberi tahu dokter mengenai sakit kepala yang anda rasakan


      
  

Zeměpis: Země, města,.. - Geografi: Negara-negara, Kota-kota...

Poznejte svět, ve kterém žijete. Mengenal dunia dimana anda tinggal


      
  

Život, Stáří - Hidup, Usia

Život je krátký. Zjistěte vše o jeho etapách od narození do smrti. Hidup ini singkat. Pelajari semua tahap-tahap kehidupan sejak kelahiran hingga kematian.


      
  

Zvířata - Binatang

Kočky a psi. Ptáci a ryby. Vše o zvířatech. Kucing dan anjing. Burung dan ikan. Segalanya tentang binatang


Languages

Czech, Indonesian, more