Auto - Autózás

Jste v cizině a chcete si vypůjčit auto? Měli byste vědět, kde má volant.. Idegen országban van és szeretne autót bérelni? Vajon melyik oldalon van a kormány?


      
  

Barvy - Színek

Vše o červené, bílé a modré. Élj színesen!


      
  

Budovy, organizace - Épületek, szervezetek

Kostely, divadla, vlaková nádraží, obchody. Templomok, színházak, állomások, áruházak


      
  

Čas 1 - Idő 1

Čas utíká! Žádný čas na lelkování! Naučte se něco nového o času právě teď s Internet Polyglotem!. Az idő telik! Nincs veszítenivaló idő! Tanuljon most az időről az Internet Polyglot-al


      
  

Čas 2 - Idő 2

Neplýtvejte časem! Naučte se nová slovíčka. Ne késlekedj és tanulj új szavakat most!


      
  

Části lidského těla - Az Emberi Test

Tělo je schránka duše. Poznejte nohy, ruce, uši. A test a lélek tükre, ezért tudd meg, hogyan hívják a testrészeket.


      
  

Čísla - Számok

Jedna, dva, tři... miliony, miliardy. Egy, kettő, három...milliók, milliárdok


      
  

      
  

Jídlo, restaurace, kuchyně 1 - Ételek, éttermek, konyha 1

Lekce k sežrání. Všechno o Vašich oblíbených lahůdkách.. Hmm de finom ez a lecke! Minden a kedvenc és ízletes fogásaidról


      
  

Jídlo, restaurace, kuchyně 2 - Ételek, éttermek, konyha 2

Pokračování lekce k sežrání.. Másodszor is de finom ez a lecke!


      
  

      
  

      
  

Města, ulice, doprava - Városok, utcák, közlekedés

Neztraťte se ve velkoměstě. Zeptejte se, jak dojít k opeře. Légy talpraesett és sehol se tévedj el!


      
  

Míry, měření - Mértékek, mérések

Máte raději palce, nebo centimetry?. Inch vagy centiméter? Használod már a mértékegységeket?


      
  

Náboženství, politika, armáda, věda - Vallás, politika, katonaság, tudomány

Nemiňte naši vůbec nejvážnější lekci ze všech! Milujte se, neválčete!. Ne hagyja ki legkomolyabb leckénket! Jelszvaunk: Ölelj, ne ölj!


      
  

Nástroje - Eszközök

Zjistěte, co byste měli použít na čištění, opravu, zahradničení. Tudd meg, mi szükséges a takarításhoz, javításhoz és a kertészkedéshez!      
  

Oblečení 1 - Ruházat 1

Všechno, co si oblékáte, abyste vypadali dobře a bylo Vám teplo. Öltözz elegánsan, de ugyanakkor melegen is!


      
  

      
  

Peníze, nakupování - Pénz, bevásárlás

Nevynechejte tuto lekci. Naučte se, jak počítat peníze. Pénzt számolni tudni kell, ezért ne hagyd ki ezt a leckét sem!


      
  

Počasí - Az időjárás

Špatné počasí neexistuje, každé počasí je pěkné. Nincs olyan, hogy rossz idő, hiszen az időjárás mindig gyönyörű!


      
  

Pocity, smysly - Érzelmek, Érzékek

Vše o lásce, nenávisti, vůni a doteku. Minden a szerelemről, gyűlöletről, illatokról és érintésekről


      
  

Pohyb, směry - Mozgás, irány

Jezděte pomalu, jezděte bezpečně. Mozogjon lassan, vezessen biztonságosan.


      
  

Popis člověka 1 - Emberi vonások 1

Jak popsat lidi kolem sebe. Hogyan jellemezzük a körülvevő embereket


      
  

      
  

Pozdravy, prosby, uvítání, loučení - Köszönés, kérés, üdvözlés, búcsúzás

Jak se dostat mezi lidi. Különböző viselkedésformák


      
  

Práce, podnikání, kancelář - Munka, üzlet, iroda

Nepracujte příliš tvrdě. Odpočiňte si, naučte se slovíčka o práci. Ne dolgozzon túl keményen. Pihenjen egy kicsit és tanuljon pár szót a munkáról.


      
  

Příroda - Természet

Ochraňujte přírodu, svou matku!. Óvd Földanyánkat!


      
  

Profese - Szakma

Je velmi důležité mít nyní dobré povolání. Mohl byste být profesionál bez znalostí cizích jazyků? Těžko!. Manapság nagyon fontos, hogy jó szakmával rendelkezzünk. De vajon nyelvtudás nélkül is lehetsz jó szakember? Nem igazán`


      
  

Rodina - Család

Matka, otec, příbuzní. Rodina je ta nejdůležitější věc života. Ugye mindenki életében a családja a legfontosabb?!


      
  

Rostliny - Növények

Poznejte zázraky přírody kolem nás. Vše o rostlinách: stromy, květiny, keře. Ismerd meg a növényvilág csodáit!


      
  


      
  

      
  

      
  

      
  

      
  

Sporty, hry, koníčky - Sport, játékok, hobbi

Pobavte se. Vše o fotbalu, šachu a sbírkách kartiček. Szórakozzon egy kicsit. Minden a fociról, sakkról és mérkőzésekről


      
  

Vzdělání 1 - Oktatás 1

Všechno o škole, vysoké a univerzitě. Minden az iskoláról, főiskoláról, egyetemről


      
  

Vzdělání 2 - Oktatás 2

Druhý díl naší slavné lekce o procesech vzdělávání. Az oktatási folyamatokról szóló leckénk második része


      
  

Zábava, umění, hudba - Szórakozás, művészet, zene

Jaký by byl Váš život bez umění? Jen prázdná schránka. Milyen lenne az életünk művészet nélkül? Egy üres kagyló . . .


      
  

      
  

Zdraví, medicína, hygiena - Egészségügy, gyógyszerek, higiénia

Jak říct doktorovi o vašich bolestech hlavy. Miként panaszkodj az orvosodnak?


      
  

Zeměpis: Země, města,.. - Egy kis földrajz: országok, városok…

Poznejte svět, ve kterém žijete. Ismerd meg a világot


      
  

Život, Stáří - Életkor

Život je krátký. Zjistěte vše o jeho etapách od narození do smrti. Az élet rövid. Tanuljon az élet minden szakaszáról, a születéstől a halálig


      
  

Zvířata - Állatok

Kočky a psi. Ptáci a ryby. Vše o zvířatech. Tudj meg mindent az állatvilágról!


Languages

Czech, Hungarian, more