A A Á B C C Č D D Ď E E É Ě F G H C I I Í J K L M N N Ň O O Ó P Q R R Ř S S Š T T Ť U U U Ú Ů V W X Y Y Ý Z Z Ž

      
  

Auto - Coche

Jste v cizině a chcete si vypůjčit auto? Měli byste vědět, kde má volant.. Estás en un país extranjero y quieres alquilar un auto? Debes saber dónde tiene el volante.


      
  

Barvy - Colores

Vše o červené, bílé a modré. Todo acerca del rojo, blanco y azul.


      
  

Budovy, organizace - Edificios, Organizaciones

Kostely, divadla, vlaková nádraží, obchody. Iglesias, teatros, estaciones del tren, tiendas.


      
  

Čas 1 - Tiempo 1

Čas utíká! Žádný čas na lelkování! Naučte se něco nového o času právě teď s Internet Polyglotem!. ¡El tiempo pasa! ¡No hay tiempo para detenerse! Aprende acerca del tiempo ahora con Internet Políglota!


      
  

Čas 2 - Tiempo 2

Neplýtvejte časem! Naučte se nová slovíčka. ¡ENo pierdas el tiempo! Aprende palabras nuevas.


      
  

Části lidského těla - Partes del cuerpo humano

Tělo je schránka duše. Poznejte nohy, ruce, uši. El cuerpo es el envase del alma. Aprende acerca de las piernas, brazos y oídos.


      
  

Čísla - Números

Jedna, dva, tři... miliony, miliardy. Uno, dos, tres... Millones, billones.


      
  

      
  

Jídlo, restaurace, kuchyně 1 - Comida, Restaurantes, Cocina 1

Lekce k sežrání. Všechno o Vašich oblíbených lahůdkách.. Una lección muy rica. Todo acerca de tus deliciosos favoritos antojos.


      
  

Jídlo, restaurace, kuchyně 2 - Comida, Restaurantes, Cocina 2

Pokračování lekce k sežrání.. La parte 2 de la deliciosa lección.


      
  

      
  

      
  

Města, ulice, doprava - Ciudad, Calles, Transporte

Neztraťte se ve velkoměstě. Zeptejte se, jak dojít k opeře. No te pierdas en una gran ciudad. Pregunta cómo llegar al teatro de óperas.


      
  

Míry, měření - Medidas

Máte raději palce, nebo centimetry?. Prefieres pulgadas o centímetros? ¿Ya eres métrico?


      
  

Náboženství, politika, armáda, věda - Religión, Política, Militar, Ciencia

Nemiňte naši vůbec nejvážnější lekci ze všech! Milujte se, neválčete!. ¡No te pierdas nuestra lección más importante! Haz el amor y no la guerra.


      
  

Nástroje - Instrumentos

Zjistěte, co byste měli použít na čištění, opravu, zahradničení. Aprende lo que debes usar para la limpieza, reparación, jardinería.      
  

Oblečení 1 - Ropa 1

Všechno, co si oblékáte, abyste vypadali dobře a bylo Vám teplo. Todo acerca de lo que te pones para verte bien y mantenerte caliente.


      
  

      
  

Peníze, nakupování - Dinero, De compras

Nevynechejte tuto lekci. Naučte se, jak počítat peníze. No te pierdas esta lección. Aprende cómo contar el dinero.


      
  

Počasí - Clima

Špatné počasí neexistuje, každé počasí je pěkné. No hay mal clima, cualquier clima es bueno


      
  

Pocity, smysly - Sentimientos, sensaciónes

Vše o lásce, nenávisti, vůni a doteku. Todo acerca del amor, el odio, el olfato y el tacto.


      
  

Pohyb, směry - Movimiento, Direcciones

Jezděte pomalu, jezděte bezpečně. Muévete lentamente, conduce seguro.


      
  

Popis člověka 1 - Características Humanas 1

Jak popsat lidi kolem sebe. Cómo describir a la gente alrededor tuyo.


      
  

      
  

Pozdravy, prosby, uvítání, loučení - Saludos, Peticiones, Bienvenidas, Despedidas

Jak se dostat mezi lidi. Aprende cómo socializar con la gente.


      
  

Práce, podnikání, kancelář - Trabajo, negocios, oficina

Nepracujte příliš tvrdě. Odpočiňte si, naučte se slovíčka o práci. No trabajes demasiado duro. Tómate un descanso, aprende sobre palabras relacionadas al trabajo.


      
  

Příroda - Naturaleza

Ochraňujte přírodu, svou matku!. Preserva la naturaleza, ¡Tu madre!


      
  

Profese - Profesión

Je velmi důležité mít nyní dobré povolání. Mohl byste být profesionál bez znalostí cizích jazyků? Těžko!. Es muy importante tener una profesión hoy en día. Puedes ser un profesional sin el conocimiento de idiomas extranjeros? Muy difícil!


      
  

Rodina - Familia

Matka, otec, příbuzní. Rodina je ta nejdůležitější věc života. Madre, padre, parientes. La familia es lo más importante en la vida.


      
  

Rostliny - Plantas

Poznejte zázraky přírody kolem nás. Vše o rostlinách: stromy, květiny, keře. Aprende acerca de las maravillas naturales que nos rodean. Todo acerca de las plantas: árboles, flores, arbustos.


      
  


      
  

      
  

      
  

      
  

      
  

Sporty, hry, koníčky - Deportes, Juegos, Afición

Pobavte se. Vše o fotbalu, šachu a sbírkách kartiček. Diviértete un poco. Todo acerca del fútbol, ajedrez y colecciones.


      
  

Vzdělání 1 - Enseñanza 1

Všechno o škole, vysoké a univerzitě. Todo acerca de la escuela, la facultad, la universidad.


      
  

Vzdělání 2 - Enseñanza 2

Druhý díl naší slavné lekce o procesech vzdělávání. La parte 2 de nuestras famosas lecciones acerca de los procesos educacionales.


      
  

Zábava, umění, hudba - Entretenimiento, Arte, Música

Jaký by byl Váš život bez umění? Jen prázdná schránka. Qué sería de nuestra vida sin el arte? Un cascarón vacío.


      
  

      
  

Zdraví, medicína, hygiena - Salud, medicina, higiene

Jak říct doktorovi o vašich bolestech hlavy. Cómo decirle al médico sobre tu dolor de cabeza.


      
  

Zeměpis: Země, města,.. - Geografía: Países, Ciudades…

Poznejte svět, ve kterém žijete. Conoce el mundo donde vives.


      
  

Život, Stáří - Vida, Edad

Život je krátký. Zjistěte vše o jeho etapách od narození do smrti. La vida es corta. Aprende todo acerca de sus etapas desde el nacimiento hasta la muerte.


      
  

Zvířata - Animales

Kočky a psi. Ptáci a ryby. Vše o zvířatech. Gatos y perros. Pájaros y peces. Todo acerca de los animales.


Languages

Czech, Spanish, more

Lessons

Czech-Spanish, more