A A Á B C C Č D D Ď E E É Ě F G H C I I Í J K L M N N Ň O O Ó P Q R R Ř S S Š T T Ť U U U Ú Ů V W X Y Y Ý Z Z Ž

      
  

Auto - Auto

Jste v cizině a chcete si vypůjčit auto? Měli byste vědět, kde má volant.. Sind Sie in einem fremden Land und möchten ein Auto mieten?


      
  

Barvy - Farben

Vše o červené, bílé a modré. Alles über rot, weiß und blau


      
  

Budovy, organizace - Gebäude, Organisationen

Kostely, divadla, vlaková nádraží, obchody. Kirchen, Theater, Bahnhöfe, Geschäfte


      
  

Čas 1 - Zeit 1

Čas utíká! Žádný čas na lelkování! Naučte se něco nového o času právě teď s Internet Polyglotem!. Die Zeit rinnt dahin!


      
  

Čas 2 - Zeit 2

Neplýtvejte časem! Naučte se nová slovíčka. Verschwendete Zeit ist verlorene Zeit


      
  

Části lidského těla - Der Menschliche Körper

Tělo je schránka duše. Poznejte nohy, ruce, uši. Alles über Beine, Arme und Ohren.


      
  

Čísla - Zahlen

Jedna, dva, tři... miliony, miliardy. Eins, zwei, drei… Millionen, Milliarden


      
  

      
  

Jídlo, restaurace, kuchyně 1 - Essen, Restaurants, Küche 1

Lekce k sežrání. Všechno o Vašich oblíbených lahůdkách.. Eine leckere Lektion.


      
  

Jídlo, restaurace, kuchyně 2 - Essen, Restaurants, Küche 2

Pokračování lekce k sežrání.. Zweiter Teil der leckeren Lektion.


      
  

      
  

      
  

Města, ulice, doprava - Stadt, Straßen, Transport

Neztraťte se ve velkoměstě. Zeptejte se, jak dojít k opeře. Verlaufen Sie sich nicht in der grossen Stadt. Fragen Sie nach dem Weg zur Oper.


      
  

Míry, měření - Maße, Messungen

Máte raději palce, nebo centimetry?. Bevorzugen Sie “inches” oder “centimeter”?


      
  

Náboženství, politika, armáda, věda - Religion, Politik, Militär, Wissenschaft

Nemiňte naši vůbec nejvážnější lekci ze všech! Milujte se, neválčete!. Sich lieben ist besser als Krieg führen.


      
  

Nástroje - Werkzeuge

Zjistěte, co byste měli použít na čištění, opravu, zahradničení. Stellen Sie sicher das Sie wissen was Sie zum reinigen, reparieren und für die Gartenarbeit benutzen.      
  

Oblečení 1 - Kleidung 1

Všechno, co si oblékáte, abyste vypadali dobře a bylo Vám teplo.


      
  

      
  

Peníze, nakupování - Geld, einkaufen

Nevynechejte tuto lekci. Naučte se, jak počítat peníze. Diese Lektion möchten Sie nicht missen! Lernen Sie Geld zu zählen.


      
  

Počasí - Wetter

Špatné počasí neexistuje, každé počasí je pěkné. Es gibt kein Schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung.


      
  

Pocity, smysly - Gefühle, Sinne

Vše o lásce, nenávisti, vůni a doteku. Alles über Liebe, Hass, Geruch und Tastsinn.


      
  

Pohyb, směry - Bewegung, Richtungen

Jezděte pomalu, jezděte bezpečně. Langsam bewegen, sicher fahren.


      
  

Popis člověka 1 - Menschliche Eigenschaften 1

Jak popsat lidi kolem sebe. Beschreiben Sie Ihre Mitmenschen.


      
  

      
  

Pozdravy, prosby, uvítání, loučení - Grüße, Bitten, Begrüßungen, Abschied

Jak se dostat mezi lidi. Wie Sie unter Leute kommen.


      
  

Práce, podnikání, kancelář - Arbeit, Geschäft, Geschäftstelle

Nepracujte příliš tvrdě. Odpočiňte si, naučte se slovíčka o práci. Arbeiten Sie nicht zu viel. Machen Sie mal pause und lernen Wörter aus der Welt der Arbeit.


      
  

Příroda - Natur

Ochraňujte přírodu, svou matku!. Rettet Mutter Natur!


      
  

Profese - Beruf

Je velmi důležité mít nyní dobré povolání. Mohl byste být profesionál bez znalostí cizích jazyků? Těžko!. Heutzutage ist es wichtig einen guten Beruf zu haben. Können Sie professionell arbeiten ohne Fremdsprachenkentnisse? Schwerlich!


      
  

Rodina - Familie

Matka, otec, příbuzní. Rodina je ta nejdůležitější věc života. Mutter, Vater, Angehörigen.Die Familie ist das Wichtigste im Leben


      
  

Rostliny - Pflanzen

Poznejte zázraky přírody kolem nás. Vše o rostlinách: stromy, květiny, keře. Alles über Pflanzen: Bäume, Blumen und Sträucher.


      
  


      
  

      
  

      
  

      
  

      
  

Sporty, hry, koníčky - Sport, Spiele, Hobby

Pobavte se. Vše o fotbalu, šachu a sbírkách kartiček. Viel Spaß. Alles über Fußball, Schach und die Streichholzsammlung.


      
  

Vzdělání 1 - Unterricht 1

Všechno o škole, vysoké a univerzitě. Alles über Schule, Hochschule, Universität


      
  

Vzdělání 2 - Unterricht 2

Druhý díl naší slavné lekce o procesech vzdělávání. Teil 2 unserer hervorragenden Lektion über die Bildung.


      
  

Zábava, umění, hudba - Unterhaltung, Kunst, Musik

Jaký by byl Váš život bez umění? Jen prázdná schránka. Was wäre unser Leben ohne die Kunst? Eine leere Hülle.


      
  

      
  

Zdraví, medicína, hygiena - Gesundheit, Medizin, Hygiene

Jak říct doktorovi o vašich bolestech hlavy. Wie Sie dem Arzt sagen, daß Sie Kopfschmerzen haben.


      
  

Zeměpis: Země, města,.. - Geografie: Länder, Städte…

Poznejte svět, ve kterém žijete. Kenne die Welt in der Du lebst!


      
  

Život, Stáří - Leben, Alter

Život je krátký. Zjistěte vše o jeho etapách od narození do smrti. Das Leben ist kurz. Alles über den Lebenszyklus, von Geburt bis Tod.


      
  

Zvířata - Tiere

Kočky a psi. Ptáci a ryby. Vše o zvířatech. Katzen und Hunde. Vögel und Fische. Alles über Tiere.


Languages

Czech, German, more

Lessons

Czech-German, more