กริยาที่หลากหลาย 2 - Různá slovesa 266 words

0 0
Word Language: Thai
Translation Language: Czech
Word Translation
      0 0 กรอก    vyplnit
      0 0 กังวล    dělat si starosti o
      0 0 ขมวดคิ้ว    mračit se
      0 0 ขัน    našroubovat
      0 0 ขโมย    ukrást
      0 0 คลาย    vyšroubovat
      0 0 คลายเครียด    odpočinout si
      0 0 คล่อง    mluvit plynule
      0 0 คืน    vrátit
      0 0 จม    potopit
      0 0 จับกุม    zachytit
      0 0 จำได้    vzpomenout si
      0 0 ฉีก    roztrhat
      0 0 ชนะ    bít
      0 0 ชักชวน    přemluvit
      0 0 ชิง    bojovat
      0 0 ชิน    zvyknout si na
      0 0 ช่วยชีวิต    zachránit
      0 0 ดัด    ohnout
      0 0 ตรวจสอบ    kontrolovat
      0 0 ตอบ    odpovědět
      0 0 ตาม    následovat
      0 0 ติด    připojit
      0 0 ตื่นขึ้น    vzbudit se
      0 0 ต้องการ    chtít
      0 0 ทำผิดพลาด    chybovat
      0 0 ทำหล่น    snížit
      0 0 ทำให้ว่าง    vyprázdnit se
      0 0 ทำให้เบื่อ    nudit
      0 0 น่ารำคาญ    zlobit
      0 0 บรรลุเป้าหมาย    následovat
      0 0 บ่น    stěžovat si
      0 0 ปล่อย    uvolnit
      0 0 ปล่อย    nechat
      0 0 พบ    potkat
      0 0 พูดคุย    klábosit
      0 0 พูดตลก    dělat si legraci
      0 0 พูดอีกที    opakovat
      0 0 พ่ายแพ้    ztratit
      0 0 รบกวน    rušit
      0 0 รู้    vědět
      0 0 รู้สึกเบื่อ    nudit se
      0 0 ลวง    klamat
      0 0 ล้าง    mýt
      0 0 สร้าง    vytvořit
      0 0 สัญญา    slíbit
      0 0 สามารถ    moct
      0 0 ห้าม    zakázat
      0 0 อธิบาย    vysvětlit
      0 0 อนุรักษ์    chránit
      0 0 เกิดขึ้น    konat se
      0 0 เขย่า    třást
      0 0 เชื่อ    věřit
      0 0 เชื่อฟัง    dodržovat
      0 0 เชื้อเชิญ    pozvat
      0 0 เช็ด    stírat
      0 0 เปลี่ยน    změnit
      0 0 เป็นสัญลักษณ์    znamenat
      0 0 เอาออก    odstranit
      0 0 แตก    lámat
      0 0 แบ    rozšířit
      0 0 แบ่ง    oddělit
      0 0 แห้ง    sušit
      0 0 โกรก    foukat
      0 0 ใคร่    přát si
      0 0 ไม่เชื่อฟัง    neřídit se
Languages: Thai, Czech, more...
Lessons: Thai-Czech, more...