การเคลื่อนไหว ทิสทาง - Pohyb, směry

การเคลื่อนที่ช้าๆ การขับขี่อย่างปลอดภัย. Jezděte pomalu, jezděte bezpečně

43 words

0 0
Word Language: Thai
Translation Language: Czech
Word Translation
      0 0 กระดอน    odrazit se
      0 0 กลับ    zatáčka
      0 0 กลับ    vrátit se
      0 0 กลับมา    přijít zpět
      0 0 การเดินทาง    cesta
      0 0 ขยับ    pohybovat se
      0 0 ขับรถ    jet
      0 0 ขึ้น    jít nahoru
      0 0 ข้าม    křižovat
      0 0 ความเร็ว    rychlost
      0 0 ช้า    pomalý
      0 0 ดึง    táhnout
      0 0 ตก    padat
      0 0 ตรงไป    rovně
      0 0 ทางขวา    vpravo
      0 0 ทางซ้าย    vlevo
      0 0 ทางไหน    kam?
      0 0 ผลัก    tlačit
      0 0 พลิกคว่ำ    převrátit
      0 0 พักอยู่    zůstat
      0 0 มา    přijít zpět
      0 0 มาถึง    dorazit
      0 0 ยก    zvedat
      0 0 ลง    jít dolů
      0 0 ลื่น    smekat se
      0 0 สะดุดล้ม    klopýtnout
      0 0 หยุด    zastavit
      0 0 หัน    otočit se
      0 0 อย่างช้าๆ    pomalu
      0 0 อย่างรวดเร็ว    rychle
      0 0 อย่างรวดเร็ว    rychle
      0 0 ออกจาก    vyjít
      0 0 เข้า    vstoupit
      0 0 เดินทาง    vycestovat
      0 0 เดินทาง    cestovat
      0 0 เพิ่มขึ้น    stoupat
      0 0 เร็ว    rychlý
      0 0 เร็ว    rychlý
      0 0 เร่งรีบ    pospíšit si
      0 0 ไกล    daleko
      0 0 ไป    jít
      0 0 ไปถึง    dosáhnout
      0 0 ไม่เคลื่อนไหว    nehybný
Languages: Thai, Czech, more...
Lessons: Thai-Czech, more...