การศึกษา 2 - Vzdělání 2

ส่วนที่ 2 ของบทเรียนที่มีชื่อเสียงของเราเกี่ยวกับกระบวนการทางการศึกษา. Druhý díl naší slavné lekce o procesech vzdělávání

49 words

0 0
Word Language: Thai
Translation Language: Czech
Word Translation
      0 0 กระเป๋าสะพายหลัง    batoh
      0 0 การคูณ    násobení
      0 0 การทดลอง    pokus
      0 0 การบวก    sčítání
      0 0 การรวม    součet
      0 0 การลบ    odčítání
      0 0 การหาร    dělení
      0 0 คณิตศาสตร์    matematika
      0 0 ความผิดพลาด    chyba
      0 0 จำขึ้นใจ    nazpaměť
      0 0 จิตวิทยา    psychologie
      0 0 ชอล์ค    křída
      0 0 ชีววิทยา    biologie
      0 0 ดาราศาสตร์    astronomie
      0 0 ที่เกี่ยวกับโรงเรียน    školou povinný
      0 0 นิเวศวิทยา    ekologie
      0 0 บท    kapitola
      0 0 บวก    plus
      0 0 ประวัติศาสตร์    dějepis
      0 0 ปริญญา    stupeň, titul
      0 0 ปากกา    tužka
      0 0 ผิด    špatně
      0 0 พูดเพ้อเจ้อ    tlachat
      0 0 ฟิสิกส์    fyzika
      0 0 ภูมิศาสตร์    zeměpis
      0 0 มุม    úhel
      0 0 ยางลบ    guma
      0 0 ระบบ    systém
      0 0 รัศมี    poloměr
      0 0 รูปสามเหลี่ยม    trojúhelník
      0 0 ลบ    mínus
      0 0 ลบ    vygumovat
      0 0 วงกลม    kruh
      0 0 วรรณคดี    literatura
      0 0 วาด    kreslit
      0 0 สนเทศศาสตร์    informatika
      0 0 สังคมวิทยา    sociologie
      0 0 สี่เหลี่ยมจตุรัส    čtverec
      0 0 ห้องทดลอง    laboratoř
      0 0 เครื่องฉายภาพ    projektor
      0 0 เพื่อนร่วมชั้นเรียน    spolužák
      0 0 เรขาคณิต    geometrie
      0 0 เรื่อง    předmět
      0 0 เศรษฐศาสตร์    ekonomie
      0 0 แก้ปัญหา    řešit
      0 0 โรงเรียนประถม    základní škola
      0 0 โรงเรียนมัธยม    střední škola
      0 0 ใจความสำคัญ    téma
      0 0 ไวยากรณ์    gramatika
Languages: Thai, Czech, more...
Lessons: Thai-Czech, more...