பல்வேறு வினைச் சொற்கள் 1 - Olika Verb 1


Usage Examples
Word Language: Tamil
Translation Language: Swedish
0 words