பல்வேறு வினைச் சொற்கள் 1 - Diversaj verboj 1


Usage Examples
Word Language: Tamil
Translation Language: Esperanto
0 words