பல்வேறு வினையடைகள் 1 - Diversaj adverboj 1


Usage Examples
Word Language: Tamil
Translation Language: Esperanto
48 words
Word  ·  Translation
(அதைக்) காட்டிலும்  ·  prefere  
அங்கே  ·  tie  
அடிக்கடி  ·  ofte  
அதிகமாக  ·  pli  
அது இருக்கட்டும் ...  ·  cetere  
அநேகமாக  ·  eble  
அநேகமாக ... போலும்  ·  eble  
அப்பொழுது  ·  tiam  
அரிதாக  ·  malofte  
அறவே  ·  tute  
ஆகையால்  ·  sekve  
இங்கே  ·  ĉi tie  
இன்னும்  ·  ankoraŭ  
உண்மையிலேயே  ·  fakte  
உறுதியாக  ·  certe  
எங்கே  ·  kie  
எத்தனை  ·  kiom  
என்ன  ·  kio  
எப்படி  ·  kiel  
எப்பொழுதும்  ·  ĉiam  
எவ்வளவு  ·  kiom  
ஏனெனில்  ·  ĉar  
ஏன்  ·  kial  
ஒன்றாக  ·  kune  
ஒருபோதும் இல்லை  ·  neniam  
ஒரே ஒரு  ·  nur  
கிட்டத்தட்ட  ·  preskaŭ  
கூட  ·  ankaŭ  
சிறிது  ·  iomete  
சில வேளைகளில்  ·  iam  
தலைகீழாக  ·  renverse  
நடுவில்  ·  en mezo  
நன்கு  ·  bone  
நிச்சயமாக  ·  kompreneble  
நிறைய  ·  multe  
பொதுவாக  ·  ĝenerale  
போதுமான  ·  sufiĉe  
மிகப் பல  ·  tro multaj  
மிகவும்  ·  tute  
மிகவும்  ·  tre  
மிகுதியாக  ·  tro multe  
மீண்டும்  ·  denove  
முன்னாள்  ·  estinte  
மேலும்  ·  ankaŭ  
மோசமாக  ·  malbone  
யார்  ·  kiu  
வலது பக்கம் வெளியே  ·  inverse  
வழக்கமாக  ·  kutime