நேரம் 2 - tempo 2

உங்கள் நேரத்தை வீணாக்காதீர்கள்! புதிய சொற்களை கற்றுக்கொள்ளுங்கள். Ne perdu tempon.
Usage Examples
Word Language: Tamil
Translation Language: Esperanto
23 words
Word  ·  Translation
அக்டோபர்  ·  oktobro  
ஆகஸ்ட்  ·  aŭgusto  
இலையுதிர் காலம்  ·  aŭtuno  
ஏப்ரல்  ·  aprilo  
குளிர் காலம்  ·  vintro  
கோடை காலம்  ·  somero  
சனிக்கிழமை  ·  sabato  
செப்டம்பர்  ·  septembro  
செவ்வாய்க்கிழமை  ·  mardo  
ஜனவரி  ·  januaro  
ஜூன்  ·  junio  
ஜூலை  ·  julio  
ஞாயிற்றுக்கிழமை  ·  dimanĉo  
டிசம்பர்  ·  decembro  
திங்கள்கிழமை  ·  lundo  
நவம்பர்  ·  novembro  
பிப்ரவரி  ·  februaro  
புதன்கிழமை  ·  merkredo  
மார்ச்  ·  marto  
மே  ·  majo  
வசந்தம்  ·  printempo  
வியாழக்கிழமை  ·  ĵaŭdo  
வெள்ளிக்கிழமை  ·  vendredo