உடை 2 - Vestoj 2


Usage Examples
Word Language: Tamil
Translation Language: Esperanto
43 words
Word  ·  Translation
அணிதல்  ·  surhavi  
அணிதல்  ·  vesti  
ஆடை பொருள்  ·  vestaĵo  
ஆடைகளுக்கு இஸ்திரி போடுதல்  ·  gladi  
இரவு அணியும் மேலங்கி  ·  smokingo  
உள்ளாடை  ·  jako  
ஒரு பொத்தானை தைப்பது  ·  alkudri butonon  
கட்டமிட்ட  ·  kvadratita  
கட்டுதல் கயிறு  ·  laĉo  
கம்பளி ஆடை  ·  lana  
கம்பளி மேற்சட்டை  ·  lanjako  
கழற்றுதல்  ·  demeti veston  
காப்பு  ·  braceleto  
குடை  ·  ombrelo  
கைக்குட்டை  ·  naztuko  
சட்டையின் கை  ·  maniko  
சால்வை  ·  ŝalo  
சுருக்கம், மடிப்பு விழுதல்  ·  ĉifi  
செருப்பு  ·  sandaloj  
செருப்பு  ·  pantoflo  
ஜம்பர்  ·  pulovero  
ஜிப்பர்  ·  zipo  
திருமண ஆடை  ·  edzinrobo  
தொப்பி  ·  kaskedo  
தையல் வேலைப்பாடு செய்தல்  ·  brodi  
தையல்காரர்  ·  tajloro  
நவநாகரிகம்  ·  modo  
நீள காலுறைகள்  ·  ŝtrumpoj  
பணப்பை  ·  paperujo  
பனாமா தொப்பி  ·  panama ĉapelo  
பருத்தி  ·  kotono  
பர்ஸ்  ·  monujo  
பிணைத்தல்  ·  butonumi  
பிரெஞ்சுத் தொப்பி  ·  bereto  
புள்ளியிட்ட  ·  punktita  
பொத்தான்  ·  butono  
பொருத்தம்  ·  konformiĝi  
பொருத்திப் பார்த்தல்  ·  taŭgi  
பைஜாமா  ·  piĵamo  
ப்ரூச்  ·  broĉo  
முடிச்சு அவிழ்த்தல்  ·  malligi  
வெல்வட்  ·  veluro  
ஹேங்கர்  ·  vesthoko